پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

بهار منتظران

ديواره هاى فاصله،تشكيل می شوند خورشيدهاى روشن ايام نقره فام شب بال می گشايد وفوج شهاب ها آيات زخم می رسدوسينه ها ژرف امشب نگاه كن كه چگونه دراين سكوت اى نو بهار منتظران! با حلول تو اين سالهاى يخ زده، تحويل می شوند زنجيره هاى سيطره،تحميل می شوند در آسمان يخ زده قنديل مى شوند بر خيل خفته،سنگ ابابيل می شوند آماده ى پذ يرش تنزيل مى شوند گلنغمه هاى سوخته،ترتيل می شونداين سالهاى يخ زده، تحويل می شوند […]