0%
شنبه ، 01 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

پرتال تخصصی تبیان مهدویت .::. مهدی ومشاعره مهدوی

مصرع با شروع حرف ( ح…

1399/11/08
ح
حاجتی ندارم ازتو،جزتبسّم ظهورت کی غبار غیبتت را،ازدلم تومی تکانی؟ *       *      …

مصرع با شروع حرف ( ذ…

1399/11/08
ذ
ذات او،مهدی است؛ازمهدفلک زیر آمده ظلم دجّالی،زچاه اصفهان انگیخته *        *        *…

مصرع با شروع حرف( ص )

1399/11/08
ص
صاحب الامری،ولیّ کردگاری،وزشرف زیبدت فخر،اَربه کلّ عالم امکان کنی *        *        *…

( ع )

1399/11/08
ع
عارض به خاک پای توسودیم ودردوکون افزون شدازغبار رهت،آبروی ما *       *       …

مصرع با شروع حرف ( ف…

1399/11/08
ف
فتنه،بی حد شدوبگرفت جهان،ظلمت ظلم پرتوعدل توای مظهرانوار!کجاست؟ *       *       * فراخنای…

مصرع با شروع حرف ( ک…

1399/11/08
ک
کای پادشاه حُسن!برون کن جمال خویش عطر بهشت،هدیه نما،برمشام ما *       *       * کتاب…

مصرع با شروع حرف ( ل…

1399/11/08
ل
لبریزشدازهجراو،پیمانه ی صبرم ترسم دگرویرانه گردد خانه ی صبرم *       *       * لب لعل…

مصرع با شروع حرف ( ه…

1399/11/08
ه
هرچه که جست وجوکنم،دست نمی رسد به تو پس توبیاسروچمان!سبزشو،برگذار من *        *      …

مصرع با شروع حرف ( ی…

1399/11/08
ی
یا منتظر!به منظر چشمان نیامدی پنهانی آمدی ونمایان نیامدی *       *       * یعقوب(ع) در…
دانلود مستقیم