0%
شنبه ، 27 شهریور 1400

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

پرتال تخصصی تبیان مهدویت .::. ذ

مصرع با شروع حرف ( ذ…

1399/11/08
ذ
ذات او،مهدی است؛ازمهدفلک زیر آمده ظلم دجّالی،زچاه اصفهان انگیخته *        *        *…