0%
سه شنبه ، 16 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

انواع نشانه هاي ظهور

انواع نشانه هاي ظهور
نشانه هاي ظهور گوناگون است و بر شمردن همه اين اقسام، نه چندان مفيد است و نه لازم؛ چه آنکه بسياري از آنها، نشانه هاي قطعي ظهور نمي باشد. افزون بر اين، از نظر سند و محتوا نيز داراي اشکال است و درستي و نادرستي آنها، خيلي روشن نيست. از اين رو در تقسيم نشانه ها تنها به موارد ذيل بسنده مي گردد:
1 . نشانه هاي حتمي و غير…
نشانه هاي ظهور گوناگون است و بر شمردن همه اين اقسام، نه چندان مفيد است و نه لازم؛ چه آنکه بسياري از آنها، نشانه هاي قطعي ظهور نمي باشد. افزون بر اين، از نظر سند و محتوا نيز داراي اشکال است و درستي و نادرستي آنها، خيلي روشن نيست. از اين رو در تقسيم نشانه ها تنها به موارد ذيل بسنده مي گردد:1 . نشانه هاي حتمي و غير حتمي

در ميان نشانه هاي ظهور، شماري از آنها به روشني به عنوان «علايم حتمي ظهور» ياد شده است. منظور از «نشانه هاي حتمي» - در مقابل نشانه هاي غير حتمي - آن است که پديدار شدن آنها - بدون هيچ قيد و شرطي - قطعي و الزامي خواهد بود؛ به گونه اي که تا آنها واقع نگردد، حضرت مهدي عليه السلام ظهور نخواهد کرد. البته بايد توجه نمود که حتمي و يا مسلم و قطعي بودن وقوع اين نشانه ها، به اين معنا نيست که پديد نيامدن آنها، محال است؛ بلکه به حسب فراهم بودن شرايط و مقتضيات و نبودن باز دارنده ها، پديد آمدن آنها - اگر خداوند اراده کند - قطعي خواهد بود.

از روايات فراواني که در ميان آنها روايات صحيح نيز وجود دارد حتمي بودن نشانه هاي پنج گانه ذيل استفاده مي شود:

خروج سفياني، قيام يماني، صيحه آسماني، قتل نفس زکيّه و خسف در بيداء.

امام صادق عليه السلام مي فرمايد: «پنج امر قبل از قيام قائم از نشانه ها است:

صيحه و سفياني و خسف در بيداء و خروج يماني و قتل نفس زکيّه». [1] .

در پاره اي روايات از حتمي بودن آن نشانه ها، چنين تعبير شده است: امام صادق عليه السلام فرمود:

«امور حتمي که قبل از قيام قائم به ناگزير خواهد بود [عبارت است از:] خروج سفياني، خسف در بيداء، قتل نفس زکيّه و منادي که از آسمان ندا سر خواهد داد». [2] .

در برابر نشانه هاي حتمي، نشانه هاي غير حتمي قرار دارد؛ يعني، مقيد و مشروط به اموري است که در صورت تحقق آنها، به عنوان نشانه پديد مي آيد. به عبارت ديگر نشانه هاي غير حتمي شايد پديد آيد و شايد پديد نيايد و امام زمان عليه السلام ظهور کند. پاره اي از نشانه هايي که به حتمي بودن آنها تصريح نشده، از اين قرار است:1. مرگ و ميرها، زلزله ها و جنگ ها و آشوب هاي فراگير2. خسوف و کسوف نابه هنگام3. بارش باران هاي فراوان و...2. نشانه هاي متصل به ظهور و غير متصل به ظهور

بر اساس رواياتي چند، شماري از نشانه هاي ظهور، متصل به آن خواهد بود؛ به گونه اي که بين آنها و ظهور حضرت مهدي عليه السلام فاصله زيادي نباشد. البته اينکه فاصله آن نشانه ها تا ظهور چه مدت و يا چند روز است، به طور دقيق روشن نيست؛ ولي قدر مسلم آن است که فاصله زياد نيست و احتمالاً، مجموعه نشانه هاي متصل به ظهور، در همان سال ظهور، يا سال پيش ازآن، رخ مي دهد. براين اساس ترديدي نيست که شماري از نشانه هاي ظهور، نزديک ظهور و متصل به آن واقع مي شود. در مقابل نشانه هاي غيرمتصل است که در طول تاريخ در دوران غيبت کبري، اتفاق افتاده و خواهد افتاد.

سه . نشانه هاي غير عادي

تحقق نشانه هاي ظهور - همچون واقع شدن ساير پديده ها - به روال طبيعي و عادي است؛ ولي پيشگويي برخي از آنها، به گونه اي در روايات بازتاب يافته که به نظر مي رسد، واقع شدن آنها به طور عادي، غيرممکن مي نمايد و تحقق آنها به صورت غيرطبيعي در چهار چوب معجزه خواهد بود؛ مثلاً طلوع خورشيد از مغرب و صيحه آسماني، اگر همان معناي ظاهري آنها مراد باشد، بايد به گونه معجزه رخ دهد؛ زيرا پديدار شدن چنين اموري، عادتاً ممکن نيست. البته شايد بعضي از اين نشانه ها، معناي کنايي و رمزي داشته باشد و به رخدادهايي اشاره کند که پيدايش آنها عادتاً امکان دارد.

در پايان گفتني است که حديث هاي فراواني در مورد نشانه هاي ظهور، در منابع روايي وجود دارد. اسناد اين روايات، بيشتر ضعيف و غيرقابل اعتماد است. از نظر دلالت نيز، هماهنگي و انسجام لازم بين آنها نيست و پاره اي از آنها مصحف و مخلوط مي باشد.

به نظر مي رسد، اهميت بسيار مسأله «مهدويّت» از يک سو و علاقه مندي شديد مسلمانان به آگاهي از چگونگي رخدادهاي آينده و پديدار شدن نشانه هاي ظهور مهدي عليه السلام، از سوي ديگر، سبب شده که دشمنان و بدخواهان - به ويژه حاکمان ستمگر - وسوسه شوند که در جهت برآوردن منافع سياسي خويش، تغييراتي در روايات به وجود آورند. [3] .

اينک با انبوهي از روايات صحيح و غيرصحيح در زمينه نشانه هاي ظهور، روبه رو هستيم که دست کم شماري از آنها از آفت جعل و تحريف مصون نمانده است. متأسفانه کتاب هايي نيز وجود دارد که در آنها از سر جهل و دلسوزي و يا به عمد و از روي غرض، به اين امر دامن زده شده است.

البته برخي با گردآوري اين روايات، خواسته اند اصل آنها محفوظ بماند و نيز بنمايانند که همگان، در اصل ظهور مهدي عليه السلام اتفاق نظر دارند.

بنابراين التزام به درستي همه اين روايات مشکل است و در بررسي نشانه هاي ظهور، احتمال جعل و تحريف و دسيسه هاي دست هاي پنهان سياست را نبايد ناديده گرفت.

البته وجود مواردي از جعل و تحريف، در نشانه هاي ظهور و يا وجود مدعيان دروغين به عنوان نمونه نشانه ها، هيچ گاه دليل اين نمي شود که همه روايات از اعتبار بيفتد و يا اصل همه نشانه ها زير سؤال برود؛ زيرا دسته اي از اين نشانه ها مسلّم و قطعي است.

همچنين وجود پاره اي اشکالات و ضعف ها در نشانه هاي ظهور و احتمال تحريف و تغيير در آنها از سوي دشمنان و يا ادعاهاي واهي برخي شيّادان درباره اصل مهدويّت، هيچ گاه به اصل مهدويّت و اعتقاد به ظهور قائم عليه السلام آسيبي نمي رساند؛ زيرا اعتقاد به مهدويّت و ظهور حضرت مهدي عليه السلام مورد اتفاق فريقين است و با تواتر ثابت شده است و هرگز خدشه اي در آن وارد نمي گردد. [4] .
پاورقي
[1] کتاب الغيبة، ص 436، ح 427.

[2] الغيبة، ص 264، ح 26.

[3] نور مهدي، مقاله علي دواني، ص 70.

[4] چشم به راه مهدي عليه السلام، ص 258.


تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
علائم ظهور
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد انواع نشانه هاي ظهور .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم