0%
چهارشنبه ، 05 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

مهدویت

مهدویت
معنای لغویواژه مهدویت از ریشه «هَدَی، یهْدِی» و برگرفته از صیغه «مهدی» به معنای هدایت کننده (فاعلی) یا هدایت شده (مفعولی) است. (1) با این وصف، واژه مهدویت، براثر کثرت استعمال، به صورت مصدر جعلی برای موضوعات مربوط به مهدی به کار می رود.
معنای اصطلاحیاشارهدرروند استخراج و ترکیب اصطلاح «مهدویت» می توان دو نظر ارائه کرد:
الف) مصدر صناعی، جعلیمصدری است که از ترکیب اسم یا صفتی با کلمه «یت» در…
معنای لغوی
واژه مهدویت از ریشه «هَدَی، یهْدِی» و برگرفته از صیغه «مهدی» به معنای هدایت کننده (فاعلی) یا هدایت شده (مفعولی) است. (1) با این وصف، واژه مهدویت، براثر کثرت استعمال، به صورت مصدر جعلی برای موضوعات مربوط به مهدی به کار می رود.

معنای اصطلاحی
اشاره
درروند استخراج و ترکیب اصطلاح «مهدویت» می توان دو نظر ارائه کرد:

الف) مصدر صناعی، جعلی
مصدری است که از ترکیب اسم یا صفتی با کلمه «یت» در عربی و «یدن» در فارسی به دست می آید مانند خاتمیت، زوجیت، مالکیت، مهدویت و … در عربی و طلبیدن، بلعیدن و … در فارسی. «مهدویت» کلمه مرکب از دو جزء است یکی «مهدوی» که صیغه اسم فاعل یا

مفعول است و دیگری «یت» که علامت مصدر جعلی است.

مصدر جعلی اسم مصدری است که از اسم دیگر انتزاع می شود و مهم ترین آثار و خواص و مباحث آن اسم را در خود دارد مانند انسانیت از انسان، بنابراین مهدویت موضوع و اسمی است که از خواص و آثار و مباحث مربوط به حضرت مهدی؟عج؟ برخوردار است. (2)

ب) وصف برای موصوف محذوف
واژه «مهدویت» وصف است برای موصوف محذوف که مسائل یا عقاید یا مباحث است، مانند «الحسنه» یا «السیئه» در این آیۀ شریفه {مَن جَاءَ بِالحْسَنَهِ فَلَهُ عَشرُ أَمْثَالِهَا وَ مَن جَاءَ بِالسَّیئَهِ فَلَا یجُزَی إِلَّا مِثْلَهَا وَ هُمْ لَا یظْلَمُون} (3) که وصف است برای موصوف محذوف «الاعمال».

بنابراین مهدویت یعنی عقاید و مسائلی که منسوب و مربوط به مهدی است. در این تفسیر، مهدویت به مفهومی شبیه کاربردهای با پسوند «ایزم» و «أیسم» می شود مانند ماتریالیسم، یعنی عقیده و یا مکتبی که به اصالت ماده معتقد است یا سکولاریسم که اندیشه یا مکتبی را گویند که به جدایی دین از دنیا باور دارد. (4)

نظریه دوم مناسب به نظر می رسد و به این ترتیب مهدویت یعنی مسائل و عقایدی که پیرامون حضرت مهدی؟عج؟ مطرح می شود1- . لغت نامه دهخدا، ماده «مصدر» و ماده «یت»، ج5، ص357.
2- . النحو الوافی؛ العلوم العربیه، ج3، ص286.
3- . انعام(6)، 160.
4- . درسنامه مهدویت، ج1، ص235.تاریخ و ساعت انتشار :
05:22:42 ~~~ 1400/03/01
دسته بندی :
مفاهیم وکلیات
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد مهدویت .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم