0%
جمعه ، 12 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

آخرالزمان

آخرالزمان
آخرالزمان
معنای لغوی
دوره آخر، قسمت واپسین از دوران روزگار که به قیامت متصل می گردد. (1)
معنای اصطلاحی
دوره پایانی دنیا و زمان شکل گیری ظهور و حکومت مهدی موعود؟عج؟
«آخرالزمان» ترکیبی اضافی و به معنای بخش پایانی زندگی دنیا است. واژۀ آخرالزمان در قرآن به کار نرفته است؛ اما مطالب گوناگونی درباره آن، از آیات قابل استفاده است. قرآن کریم به طور کلّی، جهانیان را به دو بخش پیشینیان و پسینیان تقسیم کرده…
آخرالزمان

معنای لغوی

دوره آخر، قسمت واپسین از دوران روزگار که به قیامت متصل می گردد. (1)

معنای اصطلاحی

دوره پایانی دنیا و زمان شکل گیری ظهور و حکومت مهدی موعود؟عج؟

«آخرالزمان» ترکیبی اضافی و به معنای بخش پایانی زندگی دنیا است. واژۀ آخرالزمان در قرآن به کار نرفته است؛ اما مطالب گوناگونی درباره آن، از آیات قابل استفاده است. قرآن کریم به طور کلّی، جهانیان را به دو بخش پیشینیان و پسینیان تقسیم کرده و برای هر یک


ویژگی هایی بیان نموده است.

آخرالزمان، دو ویژگی مهم و اساسی دارد:

اول: آخرین مرحله زندگی در دنیاست؛

دوم: این دوران، خود به دو بخش با ویژگی های خاص تقسیم می شود.

1. دورانی سراسر انحطاط اخلاقی، ستم و بیداد.

2. دورانی سرشار از معنویت در پرتو حکومت شایستگان.

بنیان های کلی باور به این دوران را همه مذاهب و گروه های بزرگ اسلامی پذیرفته اند، ولی در راستای وابستگی این دگرگونی ها به ظهور و قیام حضرت مهدی موعود؟عج؟ و نیز ویژگی های شخص آن مصلح جهانی، دیدگاه های ناهمگونی پدید آمده است. (2)

در فرهنگ مسلمانان، افزون بر اصطلاح «علائم آخرالزمان» اصطلاح مشابه «اشراط الساعه» یعنی علائم برپا شدن رستاخیز وجود دارد. این اصطلاح، ویژه علائم وقوع قیامت است؛ ولی با بررسی روایات ذیل این عنوان درمی یابیم که مضمون این روایات، مطالب مشترک بسیاری با روایات آخرالزمان دارد؛ ولی بین مسئله آخرالزمان و قیامت به صورت آشکار تفاوت است؛ زیرابه عقیده مسلمانان، قیامت، پس از فنای این عالم مادی است و پس ازآن زندگی جاودانه است؛ اما دوره آخرالزمان، بخش پایانی همین دنیا است که در آن، جامعه و افراد، دچار تحولات عظیم می شوند.1- . فرهنگ لغت معین، ج1، ص34.
2- . فرهنگنامه مهدویت، حرف الف، واژه آخر الزمان، ص15.

تبیان-مهدویت-امام زمان -مهدوی -منجی - ظهور - آخرالزمان -رجعت

تاریخ و ساعت انتشار :
07:22:16 ~~~ 1400/02/30
دسته بندی :
مفاهیم وکلیات
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد آخرالزمان .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم