0%
شنبه ، 01 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

پرتال تخصصی تبیان مهدویت .::. مفاهیم وکلیات

مهدی

1400/02/30
مفاهیم وکلیات
مهدیمعنای لغویاین کلمه، اسم مفعول از ریشه ناقص معتل اللام (هَدی، یهدی،…
دانلود مستقیم