0%
جمعه ، 12 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

پرتال تخصصی تبیان مهدویت .::. مهدی شناسی

ثائر

1399/11/08
القاب حضرت
«ثائر» از القاب امام قائم (عج) است. «ثائر» اسم فاعل از «ثار»…

ابدال

1399/11/08
القاب حضرت
«ابدال» جمع «بَدَل» يا «بَدِيل»، عده اي معلوم از صالحان و خاصان…

اصل

1399/11/08
اسماء مهدی
«اصل»، از اسماء شريف ولي عصر (عج) است. حضرت مهدي (عج)، اصل…

ايدي

1399/11/08
القاب حضرت
«اَيْدي» از القاب حضرت قائم (عج) است. ظاهراً مراد از «ايدي» که…

ايستاده

1399/11/08
اسماء مهدی
«ايستاده»، از اسامي حضرت صاحب الزمان (عج) است. در کتاب «ذخيرة الالباب»…

باب

1399/11/08
مهدی و واژگان
«باب» در فارسي به معناي پدر، سزاوار، ملايم، متعارف و حاجب است.…

باسط

1399/11/08
القاب حضرت
«باسط» از القاب حضرت ولي عصر (عج) است. «باسط» يعني فراخ کننده…

بهرام

1399/11/08
اسماء مهدی
«بهرام»، از اسماء شريف حضرت مهدي (عج)، در کتاب «مجوس» است. («نجم…

تمام

1399/11/08
القاب حضرت
«تمام» در کتاب هدايه از القاب حضرت مهدي (عج) شمرده شده است…

ثائر

1399/11/08
القاب حضرت
«ثائر» از القاب امام قائم (عج) است. «ثائر» اسم فاعل از «ثار»…

جابر

1399/11/08
القاب حضرت
در کتاب هدايه، «جابر»، از القاب حضرت مهدي (عج) ذکر شده است.…

جبرئيل

1399/11/08
مهدی و واژگان
«جبرئيل»، يکي ازچهار فرشته مقرّب و برترين آنها (ميکائيل، اسرافيل و عزرائيل)است.…

جعفر

1399/11/08
القاب حضرت
در کتاب «الغيبة» شيخ نعماني، دو خبر از حضرت امام محمّد باقر…

جمعه

1399/11/08
اوقات مهدی
«جمعه» روز پاياني هفته، مورد احترام مسلمانان و يکي از اعياد مهم…

جنب

1399/11/08
القاب حضرت
«جَنْب» از القاب امام قائم (عج) است. در اخبار متواتره و در…

حاشر

1399/11/08
اسماء مهدی
«حاشِر» يکي از نامهاي حضرت صاحب الزّمان (عج) در صحف حضرت ابراهيم…

حجاب

1399/11/08
القاب حضرت
در کتاب هدايه، «حجاب» از القاب حضرت شمرده شده و در زيارت…

حجة

1399/11/08
القاب حضرت
«حُجّة» لقب امام زمان (عج) است. شخصي از امام علي النّقي عليه…

حق

1399/11/08
القاب حضرت
«حقّ» لقب امام عصر (عج) است. امام باقر عليه السلام در تفسير…

خازن

1399/11/08
القاب حضرت
«خازن» در لغت يعني: «خزانه دار» و «نگهبان گنج». «خازن» در کتاب…

خجسته

1399/11/08
القاب حضرت
«خجسته»، لقب امام زمان (عج) است. اين لقب در کتاب «کندرآل» فرنگيان…

خسرو

1399/11/08
القاب حضرت
«خسرو»، يعني «سلطاني عظيم الشّأن» و لقب امام زمان (عج) مي باشد…

خمط

1399/11/08
مهدی شناسی
يکي از نامهاي «نرجس خاتون» مادر گرامي حضرت ولي عصر (عج)، «خَمْط»…

داعي

1399/11/08
القاب حضرت
«داعي» يعني «دعوت کننده». «داعي» لقب حضرت مهدي (عج) عنوان شده و…

رجل

1399/11/08
القاب حضرت
«رجُل» (مرد) از القاب رمزي حضرت مهدي (عج) در هنگام تقيّه ايشان…

ساعة

1399/11/08
القاب حضرت
«ساعة» از القاب حضرت مهدي (عج) است. در روايات آمده که مراد…

سناء

1399/11/08
القاب حضرت
«سناء» لقب امام زمان (عج) است. «سناء» در لغت يعني: روشنايي، فروغ،…

سيد

1399/11/08
القاب حضرت
در اخبار و روايات، «سيّد» لقب امام زمان (عج) شمرده شده است.

شريد

1399/11/08
القاب حضرت
يکي از القاب حضرت مهدي عليه السلام «شَريد»، به معناي آواره است.…

شيلو

1399/11/08
اسماء مهدی
يکي از نامهاي مصلح جهاني در کتب مقدس، «شيلو» است. «شيلو» يعني…

صالح

1399/11/08
القاب حضرت
«صالح» لقب مهدي موعود (عج) است. صالحيّه رجوع شود به واژه: اقامتگاه…

ضحي

1399/11/08
القاب حضرت
«ضحي» لقب حضرت قائم (عج) است. در «تأويل الآيات» شيخ شرف الدّين…

طريد

1399/11/08
القاب حضرت
در برخي روايات از حضرت مهدي عليه السلام به عنوان «طريد» ياد…

عالم

1399/11/08
القاب حضرت
در کتاب «ذخيرة الالباب»، «عالم» از القاب حضرت مهدي (عج) ناميده شده…

عصر

1399/11/08
القاب حضرت
«عصر» لقب مهدي موعود است. اين نام در قرآن مجيد هم مذکور…

عين

1399/11/08
القاب حضرت
«عين» لقب امام عصر (عج) است. لفظ «عين الله» در زيارت آن…

غوث

1399/11/08
القاب حضرت
«غَوْث» از القاب خاصّه حضرت مهدي (عج) است که در زيارت معتبره…

غيب

1399/11/08
اسماء مهدی
در کتاب «ذخيرةالالباب»، «غيب» از نامهاي حضرت قائم (عج) شمرده شده که…

فتح

1399/11/08
القاب حضرت
«فتح» لقب مهدي موعود (عج) است. در روايات آمده که در آيه…

فجر

1399/11/08
القاب حضرت
«فجر» لقبي براي حضرت صاحب الزّمان (عج) است. امام صادق عليه السّلام…

فرخنده

1399/11/08
اسماء مهدی
«فرخنده» نام حضرت ولي عصر (عج) در کتاب اشعياي پيامبر عليه السّلام…

فريد

1399/11/08
القاب حضرت
«فريد» درلغت به معناي (تک)است. درروايات به عنوان يکي ازالقاب حضرت مهدي…

قائم

1399/11/08
القاب حضرت
با مراجعه به روايات مربوط به حضرت مهدي عليه السلام، مي توان…

قاطع

1399/11/08
القاب حضرت
«قاطع» لقب حضرت مهدي (عج) در کتاب «قنطره» است. («نجم الثّاقب»، باب…

قيامت

1399/11/08
القاب حضرت
در کتاب هدايه، «قيامت» از القاب حضرت حجّة بن الحسن العسکري عليه…

كار

1399/11/08
القاب حضرت
«کارّ» به معني «رجوع کننده» و «باز گرداننده» و لقب مهدي موعود…

كوكمأ

1399/11/08
اسماء مهدی
«کوکمأ» نام حضرت ولي عصر (عج) در کتاب «نجتا» است. («نجم الثّاقب»،…

مأمور

1399/11/08
القاب حضرت
«مأمور» از القاب امام دوازدهم شيعيان، مهدي موعود (عج) است. («نجم الثّاقب»،…

مؤمل

1399/11/08
مهدی شناسی
«مؤمَل» از نامهاي صاحب الزّمان است. «مؤمل» در لغت يعني کسي که…

ماشع

1399/11/08
اسماء مهدی
نام امام زمان (عج) در تورات عبريه، «ماشِعْ» است. («نجم الثّاقب»، باب…

محسن

1399/11/08
القاب حضرت
«محسن» لقب حضرت ولي عصر (عج) است. («نجم الثّاقب»، باب دوّم، ص…

مدبر

1399/11/08
القاب حضرت
«مدبّر»، از القاب حضرت مهدي (عج) است. («نجم الثّاقب»، باب دوّم، ص…

مفيق

1399/11/08
اسماء مهدی
«مُفيق» در لغت يعني بيدار شونده. نام حضرت مهدي موعود (عج) در…

مقتصر

1399/11/08
القاب حضرت
«مقتصر»، به معني «بسنده کننده» و لقب مهدي موعود (عج) است. شايد…

مقدرة

1399/11/08
القاب حضرت
«مقدّرة» لقب حضرت مهدي (عج) است. «مقدّرة» يعني توانائي. همانطور که از…

منان

1399/11/08
القاب حضرت
«منّان» يعني بسيار نيکوئي کننده، و لقب حضرت قائم (عج) است. «منّان»،…

منتقم

1399/11/08
القاب حضرت
«منتقم»، به معناي انتقام گيرنده و يکي از القاب حضرت مهدي عليه…

منصور

1399/11/08
اسماء مهدی
«منصور» نام امام قائم (عج) در کتاب «ديدبراهمه» که به اعتقاد آنان…

منعم

1399/11/08
القاب حضرت
«مُنْعِم» يعني نعمت دهنده و احسان کننده. «منعم» لقب امام دوازدهم (عج)…

مهدوي

1399/11/08
القاب حضرت
«دکتر محمّد معين در ذيل کلمه مهدوي نوشته است: «مهدوي» صفت نسبي…

مهدي

1399/11/08
اسماء مهدی
«مهدي» اسم مفعول و به معناي هدايت شده است. مهدويّت نيز از…

نجم

1399/11/08
القاب حضرت
«نجم» لقب حضرت قائم (عج) است، همانگونه که در قرآن هم مذکور…

نهار

1399/11/08
القاب حضرت
«نهار» لقب مهدي موعود (عج) است. امام باقر عليه السّلام در تفسير…

( ن )

1399/11/08
مهدی شناسی
نازنینا!نفسی،اسب تجلیّ،زین کن که زمین،گوش به زنگ است وزمان،چشم به راه *      …

وارث

1399/11/08
القاب حضرت
«وارث» از القاب مشهور حضرت ولي عصر (عج) است. رسول گرامي اسلام…

وتر

1399/11/08
القاب حضرت
«وَتْر» لقب ممهدي موعود (عج) است. «وتر» به معني: تنها، طاق، منفرد،…

وجه

1399/11/08
القاب حضرت
«وجه» در کتاب «هدايه» از القاب امام غائب (عج) شمرده شده است…

مهدی

1400/02/30
مفاهیم وکلیات
مهدیمعنای لغویاین کلمه، اسم مفعول از ریشه ناقص معتل اللام (هَدی، یهدی،…
دانلود مستقیم