0%
شنبه ، 01 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

پرتال تخصصی تبیان مهدویت .::. القاب حضرت

ثائر

1399/11/08
القاب حضرت
«ثائر» از القاب امام قائم (عج) است. «ثائر» اسم فاعل از «ثار»…

ابدال

1399/11/08
القاب حضرت
«ابدال» جمع «بَدَل» يا «بَدِيل»، عده اي معلوم از صالحان و خاصان…

ايدي

1399/11/08
القاب حضرت
«اَيْدي» از القاب حضرت قائم (عج) است. ظاهراً مراد از «ايدي» که…

باسط

1399/11/08
القاب حضرت
«باسط» از القاب حضرت ولي عصر (عج) است. «باسط» يعني فراخ کننده…

تمام

1399/11/08
القاب حضرت
«تمام» در کتاب هدايه از القاب حضرت مهدي (عج) شمرده شده است…

ثائر

1399/11/08
القاب حضرت
«ثائر» از القاب امام قائم (عج) است. «ثائر» اسم فاعل از «ثار»…

جابر

1399/11/08
القاب حضرت
در کتاب هدايه، «جابر»، از القاب حضرت مهدي (عج) ذکر شده است.…

جعفر

1399/11/08
القاب حضرت
در کتاب «الغيبة» شيخ نعماني، دو خبر از حضرت امام محمّد باقر…

جنب

1399/11/08
القاب حضرت
«جَنْب» از القاب امام قائم (عج) است. در اخبار متواتره و در…

حجاب

1399/11/08
القاب حضرت
در کتاب هدايه، «حجاب» از القاب حضرت شمرده شده و در زيارت…

حجة

1399/11/08
القاب حضرت
«حُجّة» لقب امام زمان (عج) است. شخصي از امام علي النّقي عليه…

حق

1399/11/08
القاب حضرت
«حقّ» لقب امام عصر (عج) است. امام باقر عليه السلام در تفسير…

خازن

1399/11/08
القاب حضرت
«خازن» در لغت يعني: «خزانه دار» و «نگهبان گنج». «خازن» در کتاب…

خجسته

1399/11/08
القاب حضرت
«خجسته»، لقب امام زمان (عج) است. اين لقب در کتاب «کندرآل» فرنگيان…

خسرو

1399/11/08
القاب حضرت
«خسرو»، يعني «سلطاني عظيم الشّأن» و لقب امام زمان (عج) مي باشد…

داعي

1399/11/08
القاب حضرت
«داعي» يعني «دعوت کننده». «داعي» لقب حضرت مهدي (عج) عنوان شده و…

رجل

1399/11/08
القاب حضرت
«رجُل» (مرد) از القاب رمزي حضرت مهدي (عج) در هنگام تقيّه ايشان…

ساعة

1399/11/08
القاب حضرت
«ساعة» از القاب حضرت مهدي (عج) است. در روايات آمده که مراد…

سناء

1399/11/08
القاب حضرت
«سناء» لقب امام زمان (عج) است. «سناء» در لغت يعني: روشنايي، فروغ،…

سيد

1399/11/08
القاب حضرت
در اخبار و روايات، «سيّد» لقب امام زمان (عج) شمرده شده است.

شريد

1399/11/08
القاب حضرت
يکي از القاب حضرت مهدي عليه السلام «شَريد»، به معناي آواره است.…

صالح

1399/11/08
القاب حضرت
«صالح» لقب مهدي موعود (عج) است. صالحيّه رجوع شود به واژه: اقامتگاه…

ضحي

1399/11/08
القاب حضرت
«ضحي» لقب حضرت قائم (عج) است. در «تأويل الآيات» شيخ شرف الدّين…

طريد

1399/11/08
القاب حضرت
در برخي روايات از حضرت مهدي عليه السلام به عنوان «طريد» ياد…

عالم

1399/11/08
القاب حضرت
در کتاب «ذخيرة الالباب»، «عالم» از القاب حضرت مهدي (عج) ناميده شده…

عصر

1399/11/08
القاب حضرت
«عصر» لقب مهدي موعود است. اين نام در قرآن مجيد هم مذکور…

عين

1399/11/08
القاب حضرت
«عين» لقب امام عصر (عج) است. لفظ «عين الله» در زيارت آن…

غوث

1399/11/08
القاب حضرت
«غَوْث» از القاب خاصّه حضرت مهدي (عج) است که در زيارت معتبره…

فتح

1399/11/08
القاب حضرت
«فتح» لقب مهدي موعود (عج) است. در روايات آمده که در آيه…

فجر

1399/11/08
القاب حضرت
«فجر» لقبي براي حضرت صاحب الزّمان (عج) است. امام صادق عليه السّلام…

فريد

1399/11/08
القاب حضرت
«فريد» درلغت به معناي (تک)است. درروايات به عنوان يکي ازالقاب حضرت مهدي…

قائم

1399/11/08
القاب حضرت
با مراجعه به روايات مربوط به حضرت مهدي عليه السلام، مي توان…

قاطع

1399/11/08
القاب حضرت
«قاطع» لقب حضرت مهدي (عج) در کتاب «قنطره» است. («نجم الثّاقب»، باب…

قيامت

1399/11/08
القاب حضرت
در کتاب هدايه، «قيامت» از القاب حضرت حجّة بن الحسن العسکري عليه…

كار

1399/11/08
القاب حضرت
«کارّ» به معني «رجوع کننده» و «باز گرداننده» و لقب مهدي موعود…

مأمور

1399/11/08
القاب حضرت
«مأمور» از القاب امام دوازدهم شيعيان، مهدي موعود (عج) است. («نجم الثّاقب»،…

محسن

1399/11/08
القاب حضرت
«محسن» لقب حضرت ولي عصر (عج) است. («نجم الثّاقب»، باب دوّم، ص…

مدبر

1399/11/08
القاب حضرت
«مدبّر»، از القاب حضرت مهدي (عج) است. («نجم الثّاقب»، باب دوّم، ص…

مقتصر

1399/11/08
القاب حضرت
«مقتصر»، به معني «بسنده کننده» و لقب مهدي موعود (عج) است. شايد…

مقدرة

1399/11/08
القاب حضرت
«مقدّرة» لقب حضرت مهدي (عج) است. «مقدّرة» يعني توانائي. همانطور که از…

منان

1399/11/08
القاب حضرت
«منّان» يعني بسيار نيکوئي کننده، و لقب حضرت قائم (عج) است. «منّان»،…

منتقم

1399/11/08
القاب حضرت
«منتقم»، به معناي انتقام گيرنده و يکي از القاب حضرت مهدي عليه…

منعم

1399/11/08
القاب حضرت
«مُنْعِم» يعني نعمت دهنده و احسان کننده. «منعم» لقب امام دوازدهم (عج)…

مهدوي

1399/11/08
القاب حضرت
«دکتر محمّد معين در ذيل کلمه مهدوي نوشته است: «مهدوي» صفت نسبي…

نجم

1399/11/08
القاب حضرت
«نجم» لقب حضرت قائم (عج) است، همانگونه که در قرآن هم مذکور…

نهار

1399/11/08
القاب حضرت
«نهار» لقب مهدي موعود (عج) است. امام باقر عليه السّلام در تفسير…

وارث

1399/11/08
القاب حضرت
«وارث» از القاب مشهور حضرت ولي عصر (عج) است. رسول گرامي اسلام…

وتر

1399/11/08
القاب حضرت
«وَتْر» لقب ممهدي موعود (عج) است. «وتر» به معني: تنها، طاق، منفرد،…

وجه

1399/11/08
القاب حضرت
«وجه» در کتاب «هدايه» از القاب امام غائب (عج) شمرده شده است…
دانلود مستقیم