0%
پنجشنبه ، 03 فروردین 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

توقيع در دوران غيبت كبري

توقيع در دوران غيبت كبري
برخي از علما - بر خلاف قول مشهور - توقيعات را منحصر به زمان غيبت صغري و نواب خاصّ ندانسته اند و نامه هايي را به آن حضرت نسبت داده اند که قبول و يا ردّ آن، تأمل بيشتري مي طلبد. از جمله مرحوم طبرسي رحمه الله نامه هايي از حضرت مهدي عليه السلام به شيخ مفيدرحمه الله را نقل کرده است. اين نامه ها به وسيله شخص مورد اعتمادي…
برخي از علما - بر خلاف قول مشهور - توقيعات را منحصر به زمان غيبت صغري و نواب خاصّ ندانسته اند و نامه هايي را به آن حضرت نسبت داده اند که قبول و يا ردّ آن، تأمل بيشتري مي طلبد. از جمله مرحوم طبرسي رحمه الله نامه هايي از حضرت مهدي عليه السلام به شيخ مفيدرحمه الله را نقل کرده است.

اين نامه ها به وسيله شخص مورد اعتمادي به شيخ مفيدرحمه الله مي رسيد؛ ولي نام آن شخص ذکر نشده است يکي از اين نامه ها اين گونه آغاز مي شود: «نامه اي به برادر با ايمان و دوست رشيد ابوعبداللّه محمدبن نعمان - شيخ مفيدرحمه الله - که خداوند عزّت وي را از محل وديعه نهادن عهدي که بر بندگان گرفته شده است، مستدام بدارد. به نام خداوند بخشنده مهربان؛ اما بعد، سلام بر تو اي دوستي که در دين مخلص و در مورد ما به يقيين مخصوص گشته اي.

ما در مورد [نعمت وجود] تو خداوند را سپاسگزاريم...». [1] .

در درستي اين توقيعات، ترديدهايي وجود دارد. اين توقيعات براي نخستين بار، به وسيله ابومنصور طبرسي رحمه الله (از علماي قرن ششم)، بدون سند، پس از نزديک به صد سال بعد از فوت شيخ مفيدرحمه الله، در الاحتجاج نقل شده است. آن گاه شاگرد وي، ابن شهر آشوب (م 588) به آن اشاره کرده و ابن بطريق شاگرد ابن شهر آشوب، (م 600) آنها را مطرح کرده است.

اما شاگردان مفيد، سيد مرتضي، نجاشي، شيخ طوسي رحمه الله، ابويعلي جعفري، ابوالفتح کراجکي، سلاربن عبدالعزيز ديلمي و... - با اينکه تأليفات فراواني داشته اند - به اين توقيعات اشاره نکرده اند. [2] .

همچنين برخي از معاصران، پيامي را که از سوي آن حضرت براي مرحوم آيت اللّه سيدابوالحسن اصفهاني به وسيله مرحوم شيخ محمد کوفي شوشتري نقل شده است، در شمار توقيعات ذکر کرده اند.

در اين نامه چنين آمده است: خودت را در اختيار [مردم] بگذار و محل نشستن خويش را در محل در ورود خانه قرار بده [تا مردم سريع تر بتوانند با تو ارتباط پيدا کنند] و حوايج مردم را بر آور؛ ما تو را ياري مي کنيم». [3] .
پاورقي
[1] طبرسي، الاحتجاج، ص 497.

[2] چشم به راه مهدي عليه السلام، ص 98.

[3] خادمي شيرازي، محمد، مجموعه فرمايشات حضرت بقيةاللّه عليه السلام، ص 170.
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مهدی وتوقیع
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد توقيع در دوران غيبت كبري .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم