0%
پنجشنبه ، 06 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

مهدويت76

مهدويت76
سؤال:پس از ظهور امام زمان(ع) سرنوشت زمين و بشر چه مي شود؟ جواب: جواب اين پرسش مبتني بر جهان بيني و نگرش ها است. بر اساس جهان بيني مادي، انسان ها مانند ديگر موجودات نظام هستي رشد نموده و زنده مي شوند و مي ميرند، و مرگ هر انساني آخرين مرحلة زندگي است. برخي از مكاتب ديگر نسبت به آيندة بشر دچار مشكل بوده و آيندة مشخصي را ارائه نداده…
سؤال:پس از ظهور امام زمان(ع) سرنوشت زمين و بشر چه مي شود؟


جواب:

جواب اين پرسش مبتني بر جهان بيني و نگرش ها است. بر اساس جهان بيني مادي، انسان ها مانند ديگر موجودات نظام هستي رشد نموده و زنده مي شوند و مي ميرند، و مرگ هر انساني آخرين مرحلة زندگي است. برخي از مكاتب ديگر نسبت به آيندة بشر دچار مشكل بوده و آيندة مشخصي را ارائه نداده و عقيده دارند جهان به سوي نابودي و فساد حركت مي كند.[20]

برخي ديگر به انسان ها اميد داده و نسبت به آيندة بشر خوش بين اند.

در آموزه هاي ديني، به ويژه تفكر شيعي، آيندة انسان و حتي نظام هستي روشن بوده و مرگ نه تنها پايان زندگي است، بلكه زندگي بهتر و برتر آغاز مي گردد. اسلام با طرح حكومت صالحان و متقيان، سيماي كلي وضعيت آيندة بشر را معيّن نموده است.

شهيد مطهري مي نويسد: از نظر قرآن، حكومت نهايي و حكومت حق و نابود شدن باطل مسلّم است و عاقبت از آنِ تقوا و متقيان است.[21]

در قرآن نيز آمده است: إنّ الارض يرثها عبادي الصالحون.[22] و :وعد الله الّذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض....[23]

از منظر اسلام همة موجودات به سوي كمال مطلق در حركت بوده و مسير تكاملي را طي مي كنند و برگشت همه به سوي خداوند است: إنّا لله و إنّا اليه راجعون.[24] و :هو الاوّل و الإخر....[25]

از آيات مذكور استفاده مي شود كه جامعه آرماني تحقق پيدا خواهد كرد،[26] كه برخي از مشخصات آن بدين قرار است:

1) حاكميت دين: هوالّذي أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدّين كله....[27]

2) حكومت صالحان و پارسايان: انّ الارض يرثها عبادي الصالحون....[28]

3) برقراري عدالت و گسترش آن: يملا الله به الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً.[29]

4) تشكيل حكومت جهاني.

5) عمران زمين.

6) بلوغ بشريت و حاكميت عقلانيت.

7) حداكثر بهره برداري از مواهب طبيعي.

8) حاكميت صلح و از بين رفتن جنگ.

9) حاكميت ارزش ها و از بين رفتن ناهنجاري ها.

بعد از تحقق حكومت امام زمان(ع) و شكل گيري جامعة آرماني، حكومت حق مدار و خدا محور ادامه پيدا كرده و در ساية آن آرامش حاكميت داشته و آيندة بشر در زمان حكومت امام زمان(ع) سعادتمند است. از برخي متون ديني استفاده مي شود كه حكومت امام مدت ها ادامه پيدا كرده و بعد از امام برخي معصومان(ع) نيز حكومت مي كنند و سرانجام قيامت خواهد شد.

البته دقيقاً نمي توان بيان نمود كه حكومت امام زمان و معصومان (ع) چگونه به قيامت متصل شده و قيامت چگونه شكل مي گيرد؛ آنچه از آيات استفاده مي شود آن است كه نظام هستي به هم مي خورد. در قرآن آمده است :إذالشّمس كوّرت و إذالنّجوم انكدرت؛[30]در آن هنگام كه طومار خورشيد در هم پيچيده شود و ستارگان تاريك گردد. در آن هنگام كه درياها برافروخته شود[31] و روزي كه كوه ها به لرزه در مي آيند....[32]

[20] مرتضي مطهري، قيام و انقلاب مهدي، ص 58 - 59.

[21] مرتضي مطهري، جامعه و تاريخ، ص 46.

[22] توبه (9) آية 33.

[23] نور (24) آية 55.

[24] بقره (2) آية 57.

[25] حديد (57) آيه 57.

[26] محمد تقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص 414.

[27] صف (61) آية 9.

[28] انبيا (21) آية 105.

[29] كنزالعمال، ج 14، ص 264.

[30] تكوير (81) آيه1 و 2؛ معاد در قرآن، ج 2، ص 33.

[31] تكوير (81) آية 6؛ معاد در قرآن، ج 2، ص 31.

[32] مزمل (73) آية 14.
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
ظهور
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد مهدويت76 .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم