0%
شنبه ، 20 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

مهدويت73

مهدويت73
سؤال:آيا امام زمان(عج) با اسب و شمشير ظهور خواهد كرد يا با پيشرفتهترين سلاح؟ جواب: ميگويند پس از انفجار اولين بمت اتمي در هيروشيما و ناكازاكي، انيشتين پيش بيني كرد كه جنگ جهاني سوم، جنگ اتمي خواهد بود و فاجعه انساني و غير انساني آن به قدري دهشتناك و هراسانگيز است كه نميتوان آن را تصور نمود. فقط ميدانيم كه انسانها از لحاظ افمكانات زندگي به عصر حجر بر ميگردند.…
سؤال:آيا امام زمان(عج) با اسب و شمشير ظهور خواهد كرد يا با پيشرفتهترين سلاح؟


جواب:

ميگويند پس از انفجار اولين بمت اتمي در هيروشيما و ناكازاكي، انيشتين پيش بيني كرد كه جنگ جهاني سوم، جنگ اتمي خواهد بود و فاجعه انساني و غير انساني آن به قدري دهشتناك و هراسانگيز است كه نميتوان آن را تصور نمود. فقط ميدانيم كه انسانها از لحاظ افمكانات زندگي به عصر حجر بر ميگردند. با اين پيش فرض و ذهنيت، جنگ با شمشير توجيهپذير ميگردد، ليكن نظام آفرينش و سير زندگي انسان بر اصل تكامل تداوم دارد. تكامل و پيشرفت همه جانبه، قانوني فراگير و جهان گستر است. علم و انديشه بشر پيوسته در مسير تكامل قرار گرفته و آثار آن نو به نو ميگردد و در ساخت ابزارهاي مختلف رفاهي و دفاعي، صنعي و علوم آزمايشگاهي و ابزاري كه كاربرد آن در زمين يا كيهان است، تجلي پيدا ميكند.

سير علوم به سوي كمال، همانند آب رودخانه است كه هر چه به جلو ميرود، شيب آن بيشتر و سرعت آب افزونتر ميگردد، ولي انسان از آغاز آفرينش تا عصر ظهور با همه تلاش و به كارگيري هوش و نبوغ؛ علم و انديشه خويش فقط قادر ميگردد هفت و چهاردهم درصد علوم و واقعيات هستي را كشف كند؛ يعني دو قسمت از 27 (1) قسمت آن را و بقيه آن در عصر ظهور و شناخته خواهد شد. پس با فرا رسيدن زمان تجلي خورشيد حقيقت و سپري شدن آن تيزتر ميشود و با توزيع عادلانه امكانات و برقراري عدالت اجتماعي علاوه بر پيشرفتهاي پيشين، نود و شش و شش دهم درصد مجهولات باقي مانده بشر نيز معلوم ميگردد.

به بان ديگر: حركت ماشينزه مدرن نه تنها متوقف نميگردد، بلكه با سرعت تكامل مييابد، تكاملي كه توأم با پيشگيري از جنبه منفي زندگي ماشيني و خطرات ناشي از آن خواهد بود و به تعبير ديگر ماشينزه هم تكامل مييابد و هم تصفيه ميشود.(2)

پس چگونه ميتوان واپس گرايي و ارتجاع علمي و ابزاري را باور نمود و معتقد شدكه انسان عصر ظهور آن چنان گذشته گرا ميگردد كه همانند آبا و اجداد خويش با شمشير ميجنگد و دفاع ميكند؟

سلاح امام زمان(عج) مادي است؟

آيا سلاح حضرت از قبيل احساس يك نوع ترس و وحشت فوق العاده در قلوب دشمنان است كه مانع هر گونه تصميمگيري كفار در اين زمينه ميشود، يا يك نوع تأثير مرموزي رواني و از كار انداختن دستگاههاي فكري آنها از راه دور است كه قدرت استفاده از سلاحهاي مخرب را مختل ميسازد؟

يا با اعجاز و كمك فرشتگان موانع را از سر راه برمي دارد و زمين را از لوث وجود مفسدان و مستكبران پاك ميسازد؟ يا اين سلاح همانند يك اشعه مجهول و مرموز است كه كاربردش ماوراي همه سلاحهاي كنوني است و ميتواند همه را خنثي كند؟(3)

هر يك از سلاحهاي ذكر شده ابزاري است كه در زمان حضرت براي برداشتن موانع و شكستن استحكامات اهريمني دشمن ممكن است به كار گرفته شود، ليكن اصل بر اين است كه زندگي مردم از مسير طبيعي و عادي خارج نگردد و از اعجاز و سلاحهاي غير عادي در مواقع ضرورت و جهت دلگرمي و آرامش روحي مؤمنان استفاده گردد.

پس لازم است دو نكته را بيان كنيم:

1 - استفاده از سلاح غير مادي: امداد غيبي و حمايت الهي در پيروزي امام زمان (عج) نقش زيادي دارد.

امام صدق(ع) در توضيح آيه أتي امر اللَّه فلا تستعجلوه. (4) ميفرمايد: منظور از حادثهاي كه حتماً تحقق پيدا ميكند و براي تحقق آن عجله نكنيد، امر ما اهل بيت(ع) و ظهور امام زمان(عج) و تشكيل حكومت جهاني و رجعت امامان(ع) است. وقتي حضرت ظهور كرد، خداوند او را به سه چيز تأييد خواهد نمود. 1 - فرشتگان، 2 - ايجاد رعب در دل دشمنان، 3 - به وسيله مؤمنان.

در برخي روايات عدد فرشتگان به تناسب موقعيتهاي مورد نياز مختلف سه هزار، پنج هزار و چهل و شش هزار نفر ذكر شده است. (5)

اين دسته روايات ميرساند كه فرشتگان همانند جن تحت فرمان حضرت هستند و در موقعيتهاي مختلف از وجود آنها بهره ميبرد.

2 - استفاده از سلاح مادي: اگر چه امدادهاي غيبي در پيروزي امام(عج) نقش به سزايي دارد، اما پيروزي به آساني دست نميدهد، بلكه با رنج طاقت فرسا همراه است، چه اين كه مؤمنان و بلكه انسانها عموماً پيوسته مورد آزمايش قرار ميگيرند. فرورفتن در شدايد و سختيها يكي از ابزار آزمايش است. امام صادق(ع) ميفرمايد: پيروزي به دست نميآيد مگر در غرقاب خوب و عرق. (6) براي دوست شما مهدي آن وسيله سركش ذخيره شده است.

راوي حديث ميگويد: پرسيدم منظور از وسيله سركشي چيست؟ امام(ع) فرمود: ابري است كه در آن غرش رعد و شدت صاعقه يا برق است. او بر اين وسيله سوار ميشود. آگاه باشيد او به زودي بر ابرها سوار ميگردد و به آسمانهاي هفتگانه صعود ميكند و همه جاي زمين يا زمينهاي هفت گانه را در هم مينوردد.(7)

مسلماً منظور از ابر، ابر معمولي نيست، زيرا ابرهاي معموي وسيلهاي نيستند كه بتوان با آنها سفر فضايي كرد، چون در جو نزديك زمين در حركتند و با زمين فاصله ناچيزي دارند و نميتوانند از آن بالاتر بروند، بلكه اشاره به وسيله فوق العاده سريعي السيري است كه در آسمان به صورت تودهاي فشرده از ابر به نظر ميرسد.

غرشي همانند رعد و قدرت و شدتي هم چون صاعقه و برق دارد.

از حديث ذكر شده ميتوان دريافت موضوع عقب گرد صنعتي در كار نيست، بلكه به عكس سخن از پيشرفت خارقالعادهاي است كه به موازات آن بايد تكامل در همه زمينهها صورت گيرد.(8)

پس منظور از به كارگيري شمشير كنايه از جنگ است؛ يعني جنگ و خون ريزي جزء برنامه رسمي مهدي موود است. ايشان مأمور است دين اسلام را عالمگير كند، و جلوي بيدادگري را بگيرد، اگر چه با جنگ و توسل به شمشير باشد، بر خلاف سيره و رويه پدران بزرگوارش كه چنين مأموريت حادي نداشتند و به پند و اندرز اكتفا ميكردند.(9)

بنابر اين منظور از قيام مهدي(عج) به سيف اتكا به قدرت نظامي است، همان گونه كه قلم كنايه از علم و فرهنگ است. ضرب المثلهاي زيادي در فرهنگهاي مختلف در مورد شمشير كه سمبل قدرت است، وارد شده است.(10)

پي نوشتها:

1 - حسن بن محمد ولي اروميهاي، مهدي موعود، ج 2، ص 221.

2 - ناصر مكارم شيرازي، حكومت جهاني مهدي (عج)، ص 274.

3 - همان، با تلخيص.

4 - نمل (16)آيه 1.

5 - محمد بن ابراهيم نعماني، كتاب الغيبه، ص 234 و 243.

6 - همان، باب 15، ص 283 - 285؛ بحار الانوار، ج 52، ص 9 - 357.

7 - حسن بن محمد ولي اروميهاي، مهدي موعود (ترجمه ج 13 بحار)، ص 323.

8 - ناصر مكارم شيرازي، حكومت جهاني مهدي، ص 281، با تلخيص.

9 - ابراهيم اميني، دادگستر جهان، ص 316، با تلخيص.

10 - حسن بن محمد ولي، اروميهاي، مهدي موعود، ج 2، ص 359.
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
ظهور
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد مهدويت73 .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم