0%
چهارشنبه ، 09 آذر 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

مهدويت62

مهدويت62
سؤال:آيا امام زمان (عج) نسبت به دشمن خود شناسايي دارد و با او هم مقابله ميكند؟ جواب: يكي از اعتقادات ما شيعيان آن است كه آن حضرت نظارت و اشراف مطلق بر شيعيان و گرفتاري آنها دارد و آنجا كه مصلحت باشد به كمك آنها نيز ميشتابد و از طرف ديگر دشمنان دين را ميشناسد و بر اساس مصالح الهي با آنان مقابله ميكند. از جمله مواردي كه اين امر…
سؤال:آيا امام زمان (عج) نسبت به دشمن خود شناسايي دارد و با او هم مقابله ميكند؟
جواب:

يكي از اعتقادات ما شيعيان آن است كه آن حضرت نظارت و اشراف مطلق بر شيعيان و گرفتاري آنها دارد و آنجا كه مصلحت باشد به كمك آنها نيز ميشتابد و از طرف ديگر دشمنان دين را ميشناسد و بر اساس مصالح الهي با آنان مقابله ميكند. از جمله مواردي كه اين امر را تأييد ميكند جواب آن حضرت به نامه شيخ مفيد (ره) است

»... ما نسبت به كمك كردن به شما متعهد و مسوؤل هستيم« و آنگاه خطاب به شيخ مفيد ميفرمايد: »اي مخلصي كه در{P- المختار من كلمات الامام مهدي، الشيخ محمد الغروي، ج 1، ص 434 - 435. P}

راه ما با ستمگران مجاهده ميكني، خداوند با كمك خودش شما را تأييد فرمايد. همانگونه كه قبل از اين نيز ياران ما را كمك و تأييد كرده است.«

{P- همان P}

و اين سخن آن حضرت به معناي دعا براي پيروزي و نصرت شيخ مفيد (ره) بر دشمنان دين خداست.

آن حضرت در فرازي ديگر ميفرمايد: »ما امور مربوط به شما را فراموش نميكنيم و ريشه دشمنان شما را از بيخ و بن برميكنيم.«

{P- همان P}

فرمايش حضرت نشانگر آن است كه وي هم دشمنان دين را ميشناسد و هم با آنها آن گونه كه صلاح باشد، مقابله ميكند. زيرا مقابله با دشمن بدون شناخت آن، امكانپذير نيست.
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
ويژگي هاي حکومت
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد مهدويت62 .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم