0%
چهارشنبه ، 31 شهریور 1400

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

امام زمان (ع)16

امام زمان (ع)16
سؤال:2-ويژگيهاي منتظران امام زمان «عج »چيست ؟ جواب: ج2- ويژگي منتظران : مواظبت بر امر دين ودينداري وصحت اعمال وعقايد حقه. امام محمد باقر« عليه السلام» ميفر مايند : تقوي وطهارت پيشه سازيد وباكوشش در اطاعت خدا وعبادت او ، بار سنگين انتظار را به منزل برسانيد.( 1) بنابراين درس غيبت در چهار اصل بزرگ از آيه ترسيم مي شود: 1- بُعد خود سازي 2- جامعه پردازي 3- حماسه آفريني4-…
سؤال:2-ويژگيهاي منتظران امام زمان «عج »چيست ؟
جواب:

ج2- ويژگي منتظران : مواظبت بر امر دين ودينداري وصحت اعمال وعقايد حقه.
امام محمد باقر« عليه السلام» ميفر مايند : تقوي وطهارت پيشه سازيد وباكوشش در اطاعت خدا وعبادت او ، بار سنگين انتظار را به منزل برسانيد.( 1)
بنابراين درس غيبت در چهار اصل بزرگ از آيه ترسيم مي شود:
1- بُعد خود سازي 2- جامعه پردازي
3- حماسه آفريني4- پرواپيشگي تا شايد رستگار شويد

لذا فرقي بين عاشورا و دوران غيبت نيست چون يك بعد مهم انتظار يعني انتظار يعني چشم براه كسي كه در او صفات پيامبران وحسين جمع شده است . بنابراين او صالح است وحكومت او حكومت صالحان . انّ االارض يّرِثُها عبادي الصّالحون2)
فردي كه در انتظار ظهور مصلح است بايد خود صالح باشد. وخلاصه انتظار يعني: عمل بر طبق خواسته آنكس كه اميد به آن داري.
كتاب خورشيد مغرب از محمدرضا حكيمي براي مطالعه مفيد است.


1-كتاب غيبت شيخ طوسي به نقل از خورشيد مغرب ص271.
2- انبياء آيه 105
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
اصحاب و ياران
با مهدی

«اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج»

اظهار نظر در مورد امام زمان (ع)16 .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*