0%
جمعه ، 12 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

شرايط فقيه جامع الشرايط براي چند نفر دري

شرايط فقيه جامع الشرايط براي چند نفر دري
سؤال:آيا راويان حديث كه درنامه امام زمان (عج) به نائب ايشان قيد شده است وشرائط فقيه جامع الشرايط مي تواند دريك زمان ويك مكان برچند نفر صدق كند واگر اين چنين است اين امر موجب تفرقه دربين مسلمين درفراردادهاي اجتماعي نمي شود. جواب: دراينكه آيا شرايط فقيه جامع الشرايط برچند نفر صدق كند يا خير ؟ جواب مثبت است يعني مي شود كه دريك زمان ويك مكان چند نفر داراي…
سؤال:آيا راويان حديث كه درنامه امام زمان (عج) به نائب ايشان قيد شده است وشرائط فقيه جامع الشرايط مي تواند دريك زمان ويك مكان برچند نفر صدق كند واگر اين چنين است اين امر موجب تفرقه دربين مسلمين درفراردادهاي اجتماعي نمي شود.
جواب:

دراينكه آيا شرايط فقيه جامع الشرايط برچند نفر صدق كند يا خير ؟ جواب مثبت است يعني مي شود كه دريك زمان ويك مكان چند نفر داراي چنين شرايطي باشند واين هيچ مشكلي پديد نمي آورد وبلكه يك مسئله كاملاً عادي است مثل اينكه درجامعه ماچندين پزشك متخصص قلب ويا مغز و000 وجود دارد وهمه داراي مهارت خاصي هستند ومثل هم مي باشند وهيچ مسئله اي پديد نمي آيد چون اگر بگوئيم كه يك نفرباشد كافي است اين خلاف عقل است كه بخواهيم تمام مردم جامعه را به سمت يك نفر هدايت كنيم وبگوئيم همه دراين بيماري به يك پزشك كه موجود است مراجعه كنند وچون چنين فردي هست ديگر لازم نيست بقيه درس بخوانند وبه اين مقام ورتبه برسند ،چون يك پزشك جوابگوي همه نيست واز طرف ديگر راه درس خواند وآموزش علمي براي همه باز است وهمه مي توانند از اين موقعيت استفاده كنند وبه اين رتبه دست پيدا كنند درمورد مجتهدين وفقهاءنيز چنين است كه همه مردم مي توانند درس بخوانند وبه اين مقام برسند ونمي توان گفت باوجود يك فقيه ديگر نياز جامعه برطرف شده وديگران نبايد چنين كاري را انجام دهند .

اما مسئله مهم اين است چنانچه شما درسؤال مطرح فرموده ايد آيا اين امر باعث تفرقه مي شود يا خير؟
جواب اينست كه باعث تفرقه نخواهد شد چون درامور حكومتي ولي فقيه وجود دارد ودرجايي كه فقهاء دريك حكم حكومتي نظراتشان متفاوت باشد نظر حاكم شرع ( ولي فقيه) شرط است ، اما درمسائل ديني ، هرفردي وظيفه اي دارد وآن هم اينست كه از فقيه جامع الشرايط اعلم تبعيت وتقليد كند . پس باوجود اين قيد يعني اعلم بودن فقط درواقع يك نفر است كه بايد از او تبعيت كرد. اما چرا مردم از افراد متفاوت تبعيت مي كنند علت اينست كه مردم درتشخيص اعلم آزاد هستند،گاهي شخص با تحقيقاتي كه انجام مي دهد اعلم را شخصي وديگري اعلم را شخص ديگر تشخيص مي دهد ، اشكال كه نداردبلكه دليل برپويايي دين اسلام است كه راه مسدود نيست ومختص به يك عصر وزمان خاص نيست بلكه با تحقيق ودرس خواندن وپژوش دركلام ائمه (ع)به مطالب جديد ونويني دست پيدا مي كند . لذا احكام بيان مراجع متفاوت است واين اختلاف ضرري به اصل اسلام ودين نمي زند ، مثلاً درتعضي از احكام جزئي نماز ، دومرجع با هم تفاوت نظر دارند اما هيچ كدام دراصل آن شبه وشك وارد نكرده اند واين اختلاف باعث تفرقه بين مؤمنين نمي شود گرچه حقيقت يكي است وقطعاً يكي از اين دو مرجع اشتباه كرده ولي براي افرادي كه از آنها تقليد مي كننند هيچ اشتباه وگناهي نيست چون آنها طبق وظيفه خودشان كه درعصر غيبت بايد به مرا جع رجوع كنند عمل كرده اند وآن مرجعي كه درآن حكم اشتباه كرده طبق يك قاعده اصـــولي ( درمطالب ديني ) مجزي وثواب مي برد چون او تفحص وتحقيق كرده وبه اين نتيجه دست پيدا كرده است پس بخاطر اين عمل او وتحقيق وبررسي كرده وخواسته كه به حق برسد وبه نظر خودش هم به حق رسيده خداوند به او پاداش خواهد داد.
لذا اين اختلافها هيچ كدام باعث تفرقه نخواهد شد ومهمترين جايي كه امكان اختلاف باشد احكام حكومتي است كه باوجود ولي فقيه اين مشكل هم حل خواهد شد . پس هيچ جايي هم براي اختلاف وتفرقه دربين مؤمنين باقي نخواهد ماند.
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
اصحاب و ياران
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد شرايط فقيه جامع الشرايط براي چند نفر دري .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم