0%
شنبه ، 01 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

قيام مهدي(ع)

قيام مهدي(ع)
سؤال:آيا مسأله مصلح بزرگ در ميان اديان ديگر نيز مطرح بوده است؟ جواب: بلي، تجلّي اين برنامه در كتب زرتشتيان ـ در كتاب معروف «زند» پس از ذكر مبارزة هميشگي «ايزدان» و «اهريمنان» مي‎خوانيم «... آنگاه پيروزي بزرگ از طرف ايزدان مي‎شود؛ و اهريمنان را منقرض مي‎سازند... پس از پيروزي ايزدان، و برانداختن تبار اهريمنان، عالم كيهان به سعادت اصلي خود رسيده، بني‎آدم بر تخت نيكبختي خواهند نشست!» 2 ـ…
سؤال:آيا مسأله مصلح بزرگ در ميان اديان ديگر نيز مطرح بوده است؟


جواب:

بلي، تجلّي اين برنامه در كتب زرتشتيان

ـ در كتاب معروف «زند» پس از ذكر مبارزة هميشگي «ايزدان» و «اهريمنان» مي‎خوانيم«... آنگاه پيروزي بزرگ از طرف ايزدان مي‎شود؛ و اهريمنان را منقرض مي‎سازند...پس از پيروزي ايزدان، و برانداختن تبار اهريمنان، عالم كيهان به سعادت اصلي خود رسيده، بني‎آدم بر تخت نيكبختي خواهند نشست!»2 ـ «جاماسب» در كتاب «جاماسب نامه» از زردشت نقل مي‎كند كه مي‎گويد«مردي بيرون آيد از زمين تازيان... مردي بزرگ سر، و بزرگ تن، و بزرگ ساق، و بر آئين جدّ خويش و با سپاه بسيار، و روي به ايران نهد، و آباداني كند و زمين را پر داد كند.»جلوه گاه اين عقيده در كتب هنديان و برهمائيان1 ـ در كتاب «وشن جوك» از كتب هندوها چنين آمده است«سرانجام دنيا به كسي برگردد كه خدا را دوست دارد و از بندگان خاصّ او باشد. و نام او «فرخنده و خجسته» باشد!»2 ـ در كتاب ديگري به نام «ديده» آمده است«پس از خرابي دنيا پادشاهي در آخر زمان پيدا شود كه پيشواي خلائق باشد؛ ونام او «منصور» باشد، و تمام عالم را بگيرد؛ وبه آئين خود آورد.»3 ـ در كتاب «دداتك» از كتب مقدّسه برهمائيان آمده است«... دست حق درآيد و جانشين آخر «ممتاطا» ظهور كند و مشرق و مغرب عالم را بگيرد همه جا؛ و خلايق را هدايت كند.»4 ـ در «پاتيكل» از كتب هندوان آمده استچون مدّت روز تمام شد، و دنياي كهنه نو شود؛ و زنده گردد و صاحب ملك تازه پيدا شود؛ از فرزندان دو پيشواي جهان يكي ناموس آخر زمان و ديگري و حتّي بزرگ وي كه«پشن» نام دارد و نام صاحب آن ملك تازه «راهنما» باشد؛ بحق پادشاه شود، و خليفه رام باشد و حكم براند و او را معجزه بسيار باشد.»5 ـ در كتاب «باسك» از كتب هندوها آمده است«دور دنيا تمام شود به پادشاه عادلي در آخر زمان كه پيشواي فرشتگان و پريان و آدميان باشد؛ و راستي حق با او باشد، و آنچه در دريا و زمينها و كوهها پنهان باشد، همه را به دست آورد، و از آسمان و زمين آنچه باشد خبر مي‎دهد، و از او بزرگتر كسي به دنيا نيايد!»پرتوي در كتب عهد قديم (تورات و ملحقّات آن)1 ـ در كتاب «مزامير داوود» مزمور 37 چنين مي‎خوانيم«... زيرا كه شريران منقطع خواهند شد، و امّا متوكّلان به خداوند وارث زمين خواهند شد، هان، بعد از اندك مدتي شديد نخواهد بود، در مكانش تأمّل خواهي كرد و نخواهد بود؛ امّا حكيمان (صالحان) وارث زمين خواهند شد!»2 ـ و نيز در همان مزمور 37 (از مزامير داوود) جملة 22 مي‎خوانيمزيرا «متبركان خداوند» وارث زمين خواهند شد، امّا ملعونان وي منقطع خواهند شد.3 ـ و نيز در جملة 29 در همان مزمور آمده استصديقان وارث زمين شده ابداً در آن ساكن خواهند شد.4 ـ در كتاب «حبقوق» نبي، فصل 7، مي‎خوانيم«... و اگر چه تأخير نمايد؛ برايش منتظر باش! زيرا كه البتّه خواهد آمد و درنگ خواهد نمود، بلكه جميع امّتها را نزد خويش جمع مي‎كند؛ و تمامي را براي خويشتن فراهم مي‎كند.»5 ـ در كتاب «اشعياي نبي»، فصل 11، در بحثي كه سراسر تشبيه است مي‎خوانيم«و نهالي از تنه يسي بر آمده شاخه‎اي از شاخه‎هايش قد خواهد كشيد... ذليلان را به عدالت حكم؛ و براي مسكينان زمين به راستي تنبيه (و مايه بيداري) خواهد بود...كمربند كمرش عدالت، و وفا نطاق ميانش خواهد بود؛ و گرگ با بره سكونت داشته، ... و طفل كوچك راعي (شبان) ايشان خواهد بود... و در تمامي كوه مقدّس من هيچ ضرر و فساد نخواهند كرد، زيرا كه زمين از دانش خداوند، مثل آبهايي كه دريا را فرو مي‎گيرند، پر خواهد شد.»نشانه‎هايي در كتب عهد جديد (اناجيل و ملحقّات آن)1 ـ در انجيل «متي»، فصل 24، مي‎خوانيم«چون كه برق از مشرق بيرون مي‎آيد و تا به مغرب ظاهر مي‎گردد، آمدن فرزند انسان نيز چنين خواهد بود...خواهند ديد فرزند انسان را بر ابرهاي آسمان كه مي‎آيد با قدرت و جلال عظيم! و فرشته‎هاي خود را (ياران خود را) خواهد فرستاد با صور بلند آواز. و آنان برگزيدگانشان را جمع خواهند نمود.»2 ـ و در انجيل «لوقا»، فصل دوازدهم، آمده است«كمرهاي خود را بسته و چراغهاي خود را افروخته داريد، و شما مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خود مي‎كشند، تا هر وقت بيايد و در را بكوبد بيدرنگ براي او باز كنيد!»
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
اديان و مذاهب
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد قيام مهدي(ع) .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم