0%
شنبه ، 01 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

هويت امام زمان

هويت امام زمان
سؤال:آيا امام زمان همان غلام احمد قادياني نيست ؟ جواب: مسئله مهدي موعود، يكي از مسائل قطعي و مسلم اسلامي است ، زيرا در قرآن كريم اين مسئله به صـورت يك نويد كلي و در كمال صراحت بيان شده است ، يعني هركس به قرآن كريم مراجعه كند مي بيند نتيجه اي كه بر وجود مقدس حضرت حجت مترتب است ، در آيات زيادي بعنوان امري كه بـطـور قطع در…
سؤال:آيا امام زمان همان غلام احمد قادياني نيست ؟
جواب:

مسئله مهدي موعود، يكي از مسائل قطعي و مسلم اسلامي است ، زيرا در قرآن كريم اين مسئله به صـورت يك نويد كلي و در كمال صراحت بيان شده است ، يعني هركس به قرآن كريم مراجعه كند مي بيند نتيجه اي كه بر وجود مقدس حضرت حجت مترتب است ، در آيات زيادي بعنوان امري كه بـطـور قطع در آينده صورت تحقق خواهد گرفت ، ذكر شده است ، كه تنها ما به ذكر دو آيه اكتفا مـي كـنـيـم :آيه اول : ((و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكران الارض يرثها عبادي الصالحون ، مادر گذشته بعد از ذكر (كه به گفته مفسران منظور تورات است ) درزبور هم نوشتيم كه زمين براي هـميشه در اختيار ستمكاران وجباران نخواهد ماند، بلكه دولت صالحان كه بر تمام زمين حكومت كـنـد، در آينده محقق خواهد گشت .

(1)آيه دوم : يكي از آثار و نتايج وجود مقدس مهدي موعود (عـج ) ، ايـن اسـت كـه ديـن مقدس اسلام ، دين عمومي بشر خواهد شد و تمام اديان ديگر از بين خـواهـنـد رفـت ،قرآن كريم مي فرمايد: ((هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الـدين كله و لوكره المشركون ، خداوند دين اسلام را به وسيله پيامبر(ص ) فرو فرستادتا در نهايت آن را بر تمام دين هاي عالم پيروز گرداند، هر چند مشركان را ناخوش آيد ).(2) آيات ديگري نيز هر كـدام مـسئله مهدي موعود را به طوراشاره بيان فرموده است .همچنين در روايات اسلامي مسئله مـهـدويت از طريق اهل سنت ، به طور متواتر نقل شده است ، (رواياتي كه اهل سنت در اين زمينه دارند، اگر از روايات شيعه بيشتر نباشدكمتر نيست ) چنان كه بسياري از علماي بزرگ اهل سنت در زمـيـنه وجود مقدس مهدي موعود دست به تاليف كتابي مستقل زده اند كه از آن جمله اند:1 ـ ابي نعيم اصفهاني ، مولف كتابهاي مناقب المهدي ، لغت المهدي و اربعين حديث في المهدي . 2 ـ ابـن عقلاني صاحب كتاب القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، ملا علي متقي هندي صاحب كتاب ((كنز العمال )) و ((البرهان فيما جا في صاحب الزمان ))، ابن قيم جوزي مولف كتاب المهدي ، ملا علي قاري هندي صاحب كتاب الوردي في اخبارالمهدي ، محمد بن يوسف بن محمد كـنـجـي شـافعي مولف كتاب البرهان فيما جا في صاحب الزمان ، حماد بن يعقوب رواجني مولف كـتاب اخبار المهدي و جلال الدين سيوطي صاحب كتاب هاي العرف الوردي في اخبار المهدي و عـلامـات المهدي ...(3) و بسياري ازكتابهاي ديگر كه توسط علماي اهل تسنن در اين باره نوشته شـده اسـت .در روايـات متواتر نبوي ، حضرت مهدي به عنوان امام دوازدهم از عترت پيامبر(ص )، ازنـسـل حضرت زهرا(س ) فرزند بلافصل امام حسن عسكري (ع ) و كسي كه جهان را پر ازعدل و داد مـي كـنـد پس از جور و ستم لبريز شده باشد، و ... معرفي شده است .در كتاب عقدالدرر، شيخ يـوسـف بـن علي الشافعي از ابي سعيد خدري از پيامبر(ص )روايت كرده كه فرمود: مهدي از اهل بيت است (4) در كتاب العرف الوردي آمده است :نعيم بن حماد از قيس بن جابر صدفي نقل كرده است كه پيامبر اكرم (ص ) فرمود: مردي از اهل بيت من جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد پس از آنكه از ظلم لبريز شده باشد . (5)سعيد بن مسيب در سنن ابي داوود از ام سلمه نقل كرده است كه از پـيـامبر اكرم (ص )شنيديم كه فرمود: مهدي از عترت من و از اولاد فاطمه (س ) است . (6) در كـتـاب الـبـيـان فـي اخبار صاحب الزمان در ضمن حديثي طولاني از پيامبراكرم (ص ) نقل شده كه حضرت دستي بر شانه امام حسين (ع ) زد و فرمود: من هذا مهدي الامه ، مهدي امت از نسل اين (امـام حـسـيـن (ع ) است . (7)در فرائد السمطين حديث مفصلي نقل شده كه در آن آمده است : خـداونـد در صـلب حسن بن علي النقي كه ملقب به خالص است ، نطفه مبارك و پاك و پاكيزه اي قـرار دارد كـه هـر مـومـنـي كـه خداوند از او ميثاق ولايت گرفته بدان راضي بوده و هر ملحد و مـنكري به آن كفر مي ورزد . (8)سبط بن جوزي در تذكره الخواص مي گويد: امام مهدي از اولاد يـازدهـم ابـو مـحـمـد حـسن بن علي عسكري مي باشد . (9)از اين رو، در طول تاريخ بازار ادعاي مهدويت همواره گرم بوده و افراد فراواني سعي كرده اند از اين عقيده قطعي و مسلم اسلامي سو استفاده كرده و مصداق آن رابر خود منطبق كنند، از جمله مختار ثقفي كه پس از حادثه جانسوز كـربـلا قـصـد داشـت ازقاتلان شهداي كربلا انتقام بگيرد و حكومت اموي را براندازد، ولي از آنجا كه بني هاشم و شيعيان را از قبضه نمودن حكومت مايوس و نا اميد ديد چاره را دراستفاده ازعقيده مـهدويت دانست تا به وسيله آن به اهداف مورد نظر خويش دست يابد.همچنين محمد بن حنفيه كـه هـمنام و هم كنيه رسول خدا(ص ) بود ( يعني يكي از علائم مهدي موعود را در احاديث نبوي دارا بـود) مـحـمـد را بـه عـنوان مهدي و خودش را وزيرو فرستاده او معرفي كرد. بعدها خلفاي عـباسي ، نيز از اين عقيده سو استفاده كرده و حتي اسم يكي از خلفاي خود را مهدي گذاشتند و چنان تبليغ كردند كه او انسان دادگر و خوب و عادلي است و او همان مهدي است . البته اشخاص فـراوان ديگري در طول تاريخ ادعاي مهدويت داشته اند كه همين مسئله به خوبي نمايانگر قطعي بـودن و قـطـعـي دانـسـتن عقيده به مهدي موعود در بين تمام مسلمانان از قرون اوليه اسلامي اسـت .امـا آن چـه مسلم و بديهي است ، اينكه هيچ يك از اين مدعيان دروغين مهدويت ، درادعاي خود صادق نبوده و نيستند، زيرا با توجه به تواتر احاديثي كه مهدي را ازاولاد پيامبر(ص ) و حضرت زهرا(س ) و فرزند بلافصل امام حسن عسكري (ع ) معرفي كرده ،در واقع مهدي شخصي (نه نوعي ) بـا تـمام مشخصات و علائم و نحوه ظهور او را مشخص كرده است و جايي براي ادعاي كساني كه واجد شرايط و خصوصيات نيستند، باقي نگذاشته است . اللهم عجل في فرجه .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
خصوصيات فردی و اخلاقي
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد هويت امام زمان .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم