0%
دوشنبه ، 03 آبان 1400

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

معجزات امام مهدی(عج) در روایات اهل سنت

معجزات امام مهدی(عج) در روایات اهل سنت
اگر حضرت مهدی(عج) چنان که شیعه معتقد است، یکی از ائمّۀ معصومین(علیهم السلام) باشد، در این صورت باید که از الطاف الهی از قبیل: علم وسیع، قدرت بر ارائۀ معجزه برای اثبات امامت خود و جانشینی رسول خدا(صلی الله علیه و آله) برخوردار باشد. آبا و اجداد یازده گانه اش از این مواهب الهی برخوردار بودند و روایات زیر به بهره مندی وی از موهبتهای الهی اشاره دارد:

1- از امیرالمؤمنین(علیه…
اگر حضرت مهدی(عج) چنان که شیعه معتقد است، یکی از ائمّۀ معصومین(علیهم السلام) باشد، در این صورت باید که از الطاف الهی از قبیل: علم وسیع، قدرت بر ارائۀ معجزه برای اثبات امامت خود و جانشینی رسول خدا(صلی الله علیه و آله) برخوردار باشد. آبا و اجداد یازده گانه اش از این مواهب الهی برخوردار بودند و روایات زیر به بهره مندی وی از موهبتهای الهی اشاره دارد:

1- از امیرالمؤمنین(علیه السلام) روایت شده است:

«مهدی به پرندۀ آسمان اشاره می کند که او در دستش می افتد و چوب خشک را در زمین فرو می برد که به سرعت، سبز می شود و شاخ و برگ می دهد». (1)

2- همچنین از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب(علیه السلام) روایت شده است:

«سه پرچم برافراشته می شود؛ پرچمی در مغرب و پرچمی در جزیره و پرچمی در شام. به مدّت یک سال فتنه و جنگ میان آنان ادامه می یابد».

سپس دربارۀ خروج سفیانی و ظلم و ستمهایی که مرتکب می شود، صحبت کرد و آنگاه دربارۀ ظهور مهدی(عج) و بیعت مردم با او بین رکن و مقام فرمود:

«او با لشکر خود به آرامی حرکت می کند تا به وادی القری می رسد. در آن جا پسر عموی حسنی اش با دوازده هزار سواره به وی برمی خورد و می گوید: ای پسر عمو! من از تو نسبت به فرماندهی این لشکر سزاوارترم، من پسر حسن و من مهدی هستم، مهدی(عج) به وی می فرماید: بلکه من مهدی هستم.

پسر عموی حسنی می گوید: آیا نشانه ای داری تا به واسطۀ آن با تو بیعت کنم؟ مهدی به پرندۀ آسمان اشاره می کند که پرنده در دست وی سقوط می کند. سپس چوب خشکی را در زمین فرو می کند که به سرعت، سبز شده و شاخ و برگ می کند. حسنی به وی عرض می کند: ای پسر عمو! این لشکر در اختیار تو است». (2)

در خلال این بحث، معلوم شد که ایمان به ظهور مصلح جهانی، مختصّ ادیان آسمانی نیست بلکه شامل مکاتب فکری و فلسفی غیر دینی هم می شود.

در کنار اعترافات ادیان آسمانی به ظهور این مصلح جهانی، بررسیهای علمی در مطالبی که در کتابهای عهدین در این باره آمده است، مشخّص می کند که این مصلح جهانی، همان «مهدی(عج)» است.

علمای مذاهب مختلف اسلامی از سال 260 هجری تا زمان حاضر، اعترافات خویش دربارۀ ولادت حضرت مهدی(عج) را در کتابهای خود نوشته اند.

نگاهی به مجموع احادیث حضرت مهدی(عج) که در کتابهای مسلمانان وارد شده است، کافی است تا بدون هیچ شک و تردیدی، به تواتر این احادیث، یقین حاصل شود. (3) و تواتر اجمالی آن در کتابهای اهل سنّت به اثبات رسیده است که علما و محدّثان، آن را در کتابهای خود روایت کرده اند. (4)

بزرگان بسیاری از اهل سنّت از قبیل: ترمذی (5) (متوفّای 297ه-.ق.)؛ حافظ ابو جعفر عقیلی (6) (متوفّای 322 ه-.ق.)؛ حاکم نیشابوری (7) (متوفّای 405 ه- .ق.)؛ امام بیهقی (8) (متوفّای 458 ه- .ق.)؛ امام بغوی (9) (متوفّای 510 ه- .ق.)؛ ابن اثیر (10) (متوفّای 606 ه- .ق.)؛ قرطبی مالکی (11) (متوفّای 671 ه- .ق.)؛ ابن تیمیه (12) (متوفّای 728 ه- .ق.)؛ حافظ ذهبی (13) (متوفّای 748 ه- .ق.)؛ گنجی شافعی (14) (متوفّای 658 ه- .ق.)؛ حافظ ابن قیم (15) (متوفّای 751 ه- .ق.) و غیره به صحّت احادیث مهدی(عج) تصریح کرده اند؛ چنان که در تألیفاتشان آمده است.

همچنین عدّه ای از علمای اهل سنّت به تواتر احادیث مهدی(عج) تصریح کرده اند که برخی از آنها عبارتند از: بر بهاری (16) (متوفّای 329 ه-.ق.)؛ محمّد بن حسن آبری شافعی (متوفّای 363 ه-.ق.)؛ این را قرطبی مالکی (17) از او نقل کرده است. و همچنین قرطبی مالکی (18 (متوفّای 671 ه- .ق.)؛ حافظ جمال الدین مزنی (19) (متوفّای 742 ه- .ق.)؛ ابن قیم (20) (متوفّای 751 ه- .ق.)؛ و ابن حجر عسقلانی (متوفّای 852 ه- .ق.) و غیره نقل کرده اند.

علاوه بر این، اخباری وجود دارد که حدیث متواتر را تأیید می کند، از قبیل احادیثی که به توصیف شخصیت، شمایل و افعال وی پرداخته و اخباری که به بحث دربارۀ اسم و نسب و نام مادر و پدرش می پردازد.

در این صورت، اخبار مطلق را به وسیلۀ اخباری که به توصیف وی می پردازد، مقید می کنیم، از قبیل اخباری که می گوید:

«وی از اولاد عبدالمطّلب و ابوطالب است و از اهل بیت(علیه السلام) می باشد و از فرزندان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و از فرزندان حسین(علیه السلام) و از فرزندان امام صادق(علیه السلام) و از فرزندان امام رضا(علیه السلام) می باشد».

و نصوصی که می گوید امام مهدی(عج) خلیفۀ خدا و آخرین امام است و حضرت عیسی(علیه السلام) به او اقتدا می کند، آن حضرت را مشخّص و معین نموده و به ما ثابت می کند که او همان کسی است که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به ظهور او بشارت داده است و او محمّد بن حسن العسکری بن علی الهادی... بن علی ابن ابی طالب می باشد.

بدین ترتیب، روشن می شود که مهدی موعود در نیمۀ دوّم قرن سوّم هجری متولّد شده است و الآن زنده است و به حیاتش ادامه می دهد.

توجّه نصوص به خصوصیات جسمانی و شخصیتی وی، نشان می دهد که شریعت اسلامی چه مقدار به رهبری موعود جهانی حضرت مهدی(عج) اهمّیت می دهد و در صدد تعیین مصداق واقعی این موعود می باشد تا این موضوع از سوی شیادان، مورد سوء استفاده قرار نگیرد. اضافه بر این که بیان چنین خصوصیاتی، اطمینان و یقین شخص را نسبت به مهدی(عج) بیشتر می کند.1- (1) - برهان المتقی: 76، باب 1، ح 14.
2- (1) - برهان المتقی: 76، باب 1، ح 15.
3- (1) - ر.ک: ابراز الوهم المکنون: 437.
4- (2) - استاد محمّد علی دخیل، در کتاب امام مهدی، صفحه 365 - 259، به سی کتاب اهل سنّت اشاره کرده است.
5- (1) - سنن ترمذی: 4/ 2231 و 505 :2230 و ج 4/ 56 و 2233.
6- (2) - الضعفاء الکبیر، عقیلی: 3/ 1257 و 253.
7- (3) - مستدرک حاکم: 4/ 558 و 553، 465، 429.
8- (4) - الاعتقاد و الهدایه الی سبیل الرشاد، بیقهی: 127.
9- (5) - مصابیح السُّنه: 4215 و 4213، 4210، 493 و 492.
10- (6) - النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ابن اثیر: 5/ 254.
11- (7) - التذکره، قرطبی: 704/ باب ما جاء فی المهدی.
12- (8) - منهاج السّنه، ابن تیمیه: 4/ 211.
13- (9) - تلخیص المستدرک، ذهبی: 4/ 558 و 553.
14- (10) - البیان فی أخبار صاحب الزمان: 500.
15- (11) - المنار المنیف، ابن قیم: 135 - 130 و 331 - 326.
16- (1) - الاحتجاج بالأثر علی من أنکر المهدی المنتظر: 27.
17- (2) - التذکره: 1/ 7.
18- (3) - التذکره: 1/ 701.
19- (4) - تهذیب الکمال: 25/ 146.
20- (5) - المنار المنیف: 135.
تاریخ و ساعت انتشار :
02:45:20 ~~~ 1400/05/10
دسته بندی :
از نگاه اهل سنت
با مهدی

«اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج»
tebyan12.nettebyan12.nettebyan12.nettebyan12.nettebyan12.nethttps://tebyan12.net/Kalamtebyan12.net

اظهار نظر در مورد معجزات امام مهدی(عج) در روایات اهل سنت .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم