0%
جمعه ، 19 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

بذل و بخشش امام مهدی(عج) در روایات اهل سنت

بذل و بخشش امام مهدی(عج) در روایات اهل سنت
شکّی نیست که در حکومت مهدی(عج) عدالت با تمام فروع آن برقرار می شود و زمین و آسمان، خیر و برکت خود را ارائه می دهند و در این حکومت، نمونۀ جهانی است که ظلم و فسادی در کار نیست و انسان به سعادت می رسد. روایاتی به این مطلب اشاره دارند که به برخی از آنها اشاره می شود:

1- ابوسعید خدری از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روایت…
شکّی نیست که در حکومت مهدی(عج) عدالت با تمام فروع آن برقرار می شود و زمین و آسمان، خیر و برکت خود را ارائه می دهند و در این حکومت، نمونۀ جهانی است که ظلم و فسادی در کار نیست و انسان به سعادت می رسد. روایاتی به این مطلب اشاره دارند که به برخی از آنها اشاره می شود:

1- ابوسعید خدری از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روایت کرده است:

«امّت من در زمان حضرت مهدی(عج) چنان غرق در نعمت می شوند که هیچ گاه مثل آن را ندیده اند. آسمان دائماً بر آنان می بارد و هیچ گیاهی در زمینی نیست، مگر این که می روید. و مال، آن قدر فراوان است که هر فردی از آن حضرت چیزی بخواهد، آن را به او عطا می کند». (1)

2- همچنین ابوسعید خدری از رسول الله(صلی الله علیه و آله) روایت کرده است:


«در امّت من، مهدی ظهور خواهد کرد که حدّاقل هفت، یا نُه سال حکومت خواهد کرد. در زمان او امّت من چنان در نعمت غوطه ور می شوند که هیچ گاه مثل آن را ندیده اند؛ در آن زمان، زمین نعمتهایش را ارائه می کند و چیزی را پنهان نمی کند. در آن هنگام، ثروت آن قدر فراوان است که هر کس چیزی از مهدی بخواهد، به او عطامی کند». (2)

3- در روایت دیگری ابو سعید خدری از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روایت می کند:

«همانا در امّت من مهدی، ظهور می کند که پنج، یا هفت، یا نُه سال حکومت می کند - تردید در مقدار سنین از طرف راوی می باشد - در آن دوران، هر کسی پیش آن حضرت بیاید و درخواست کمک کند، وی به قدری که بتواند آن را حمل کند، به وی می دهد». (3)

4- جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود:

«در آخرالزمان خلیفه ای می آید که اموال زیادی را می بخشد که به شمارش نمی آید». (4)

5- همچنین مسلم در صحیح خود روایت دیگری را از جابر نقل کرده است که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود:

«در آخر الزمان، خلیفه ای می آید که مال را بدون شمارش تقسیم می کند». (5)




1- (1) - فتن ابن حماد: 253، ح 992؛ البیان: 145، باب 23؛ عقد الدرر: 225، باب 8 ؛ الفصول المهمّه: 289 - 288، فصل 12؛ نورالابصار: 189، باب 2.
2- (1) - سنن ابن ماجه: 2/ 1367 - 1366، ح 4083؛ مستدرک حاکم: 4/ 558؛ برهان المتقی: 81/ باب 1، ح 25 و ص 82، باب 1، ح 26.
3- (2) - سنن ترمذی: 4/ 439، باب 53، ح 2232؛ البیان: 107، باب 6؛ العلل المتناهیه: 2/ 858، ح1440؛ مشکاه المصابیح: 3/ 24، فصل 2، ح 5455؛ مقدّمه ابن خلدون: 393، فصل 53؛ الحاوی: 2/ 215؛ الصواعق المحرقه: 164، باب 11، فصل 1؛ کنزالعمّال: 14/ 262، ح 38654؛ مرقاه المفاتیح: 9/ 352؛ مشارق الأنوار: 114، فصل 2؛ تحفه الأحوذی: 6/ 404، ح 2333؛ التاج الجامع للاصول: 5/ 343 - 342.
4- (1) - مصابیح السنه: 3/ 488/ ح 4199. همچنین حدیث مهم دیگری در المصنّف عبدالرزاق: 11/ 371/ ح 20770/ باب المهدی وجود دارد که صاحب دفاع عن الکافی: 1/ 266 آن را نقل کرده است.
5- (2) - صحیح مسلم به شرح نووی: 18/ 39.





تاریخ و ساعت انتشار :
02:37:46 ~~~ 1400/05/10
دسته بندی :
از نگاه اهل سنت
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد بذل و بخشش امام مهدی(عج) در روایات اهل سنت .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم