0%
سه شنبه ، 16 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

مقام مهدی(عج) در پیشگاه خداوند در روایات اهل سنت

مقام مهدی(عج) در پیشگاه خداوند در روایات اهل سنت
در این قسمت، به مقاماتی که حضرت مهدی(علیه السلام) آن را کسب می کند و جایگاهی که در پیشگاه الهی دارد، اشاره می شود:
1- از انس بن مالک روایت شده است که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود:

«ما فرزندان عبدالمطّلب؛ یعنی من، حمزه، علی، جعفر، حسن، حسین و مهدی، از سروران بهشت هستیم». (1)

2- از ابن عبّاس روایت شده است که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود:

«مهدی، طاووس…
در این قسمت، به مقاماتی که حضرت مهدی(علیه السلام) آن را کسب می کند و جایگاهی که در پیشگاه الهی دارد، اشاره می شود:
1- از انس بن مالک روایت شده است که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود:

«ما فرزندان عبدالمطّلب؛ یعنی من، حمزه، علی، جعفر، حسن، حسین و مهدی، از سروران بهشت هستیم». (1)

2- از ابن عبّاس روایت شده است که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود:

«مهدی، طاووس اهل بهشت است». (2)

3- ابوهریره روایت کرده است که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود:

«در این امّت، خلیفه ای ظهور خواهد کرد که نه ابوبکر و نه عمر بر او برتری ندارند». (3)

4- عبدالله بن عمر از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نقل کرده است:

«مهدی در حالی که در بالای سرش ابری سایه افکنده است، ظهور می کند و از این ابر ندا بر می خیزد: این خلیفۀ خدا مهدی است، از او پیروی کنید». (4)

5- همچنین از عبدالله بن عمر روایت شده است که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود:

«مهدی، ظهور می کند در حالی که بالای سرش فرشته ای است که ندا می دهد: این مهدی است، از او پیروی کنید». (5)
1- (1) - سنن ابن ماجه: 2/ 1368، باب 34، ح4087؛ مستدرک حاکم: 3/ 211؛ تاریخ بغداد: 9/ 434، ح 5050؛ مطالب السؤول: 2/ 81، باب 13؛ البیان: 101، باب 3؛ ذخائر العقبی: 15، 89؛ الریاض النضره: 3/ 4 و 182، فصل 8؛ عقد الدرر: 194، باب 7؛ فرائد السمطین: 2/ 32، باب 7، ح 370؛ مقدّمه ابن خلدون: 398، باب 53؛ الفصول المهمّه: 284، چاپ دارالأضوا، فصل 12؛ جمع الجوامع: 1/ 851؛ الصواعق المحرقه، ابن حجر: 160،باب11، فصل1، ودر صفحه 187، باب 11، فصل 2، ح 2، برهان المتقی: 89، باب 2، ح 3؛ اسعاف الراغبین: 124؛ الحاوی: 2/ 214.
2- (2) - الفردوس: 4/ 222، ح 6668؛ البیان: 118، باب 8؛ عقد الدرر: 199، باب 7؛ الفصول المهمّه: 284، فصل 12؛ برهان المتقی: 171، باب 12، ح 2؛ کنوز الدقائق: 152؛ نور الابصار: 187؛ ینابیع المودّه: 181، باب 56.
3- (1) - المصنّف ابن ابی شیبه: 15/ 198، ح 19496؛ الکامل، ابن عدی: 6/ 2433؛ عقد الدرر: 199/ باب 7؛ برهان المتقی: 172، باب 2، ح 6.
4- (2) - البیان: 132، باب 515؛ عقد الدرر: 183/ باب 6؛ فرائد السمطین: 2/ 316، باب 61، ح 569 و 566؛ الفصول المهمّه: 289، فصل 12؛ الحاوی: 2/ 217؛ تاریخ الخمیس: 2/ 288؛ نورالابصار: 189 - 188.
5- (3) - تلخیص المتشابه: 1/ 417؛ البیان: 133، باب 16؛ فرائد السمطین: 2/ 316، باب 61، ح 569؛ الحاوی: 2/ 217؛ القول المختصر: 39، باب 1، ح 24؛ برهان المتقی: 72، باب 1، ح 2؛ ینابیع المودّه: 447، باب 78.
تاریخ و ساعت انتشار :
02:23:12 ~~~ 1400/04/20
دسته بندی :
از نگاه اهل سنت
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد مقام مهدی(عج) در پیشگاه خداوند در روایات اهل سنت .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم