0%
شنبه ، 20 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

نام و نسب امام مهدی(عج) در روایات اهل سنت

نام و نسب امام مهدی(عج)   در روایات اهل سنت
اشاره
کسی که به بررسی روایات صحیحه ای که در کتابهای اهل سنّت دربارۀ نام و نسب مهدی(عج) وارد شده است، بپردازد، در می یابد که این روایات بر این نکته تأکید می ورزند که نسب مهدی(عج) به رسول الله(صلی الله علیه و آله) بر می گردد و او از اهل بیت(علیهم السلام) و آخرین امام از ائمّۀ دوازده گانۀ معصوم است که ملقّب به «مهدی منتظر» می باشد.

این مطالب، مطابق…
اشاره
کسی که به بررسی روایات صحیحه ای که در کتابهای اهل سنّت دربارۀ نام و نسب مهدی(عج) وارد شده است، بپردازد، در می یابد که این روایات بر این نکته تأکید می ورزند که نسب مهدی(عج) به رسول الله(صلی الله علیه و آله) بر می گردد و او از اهل بیت(علیهم السلام) و آخرین امام از ائمّۀ دوازده گانۀ معصوم است که ملقّب به «مهدی منتظر» می باشد.

این مطالب، مطابق با اعتقاد شیعۀ امامیه می باشد و در این جا به برخی از روایاتی که از نام و نسب او بحث می کند، اشاره می شود:

1- حضرت مهدی(عج)، کنانی، قریشی و هاشمی

از قتاده روایت شده است که:

«از سعید بن مسیب پرسیدم: آیا مهدی حق است؟ گفت: بله حق است. پرسیدم: از چه طایفه ای است؟ گفت: کنانه. پرسیدم: از چه تیره ای؟ گفت: از قریش. پرسیدم: از چه بطنی؟ گفت: از بنی هاشم». (1)

2- مهدی(عج) از فرزندان عبدالمطّلب

ابن ماجه از انس بن مالک روایت کرده است:

«رسول الله(صلی الله علیه و آله) فرمود: ما فرزندان عبدالمطّلب؛ یعنی من و حمزه و علی و جعفر و حسن و حسین و مهدی، از سادات اهل بهشت هستیم». (2)

3- مهدی(عج) از فرزندان ابوطالب

از سیف بن عمیر روایت شده است:

«نزد منصور عبّاسی بودم که ناگهان به من گفت: ای سیف بن عمیر! بدان که حتماً منادی از آسمان، به اسم مردی از فرزندان ابوطالب، ندا خواهد داد.

عرض کردم: فدایت شوم ای امیرالمؤمنین! آیا این را روایت می کنی؟

گفت: آری، قسم به آن که جانم به دست اوست! این را با گوشهایم شنیدم.

عرض کردم: ای امیرالمؤمنین! من این حدیث را تاکنون نشنیده ام!

گفت: ای سیف! این ندا حق است و اگر بیاید، ما اوّلین کسانی هستیم که آن را اجابت می کنیم، امّا این ندا به سوی یکی از پسر عموهای ماست.

عرض کردم: مردی از فرزندان فاطمه؟

گفت: آری، ای سیف! اگر من این حدیث را از ابوجعفر، محمّد بن علی (امام باقر(علیه السلام) نشنیده بودم و تمام اهل زمین آن را روایت می کردند، آن را قبول نمی کردم، امّا من آن را از محمّد بن علی شنیده ام». (3)
4- مهدی(عج) از اهل بیت

از ابوسعید خدری روایت شده است:

«رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: قیامت برپا نمی شود تا زمین پر از ظلم و جور شود، آنگاه مردی از عترت، یا اهل بیت من ظهور می کند که زمین را پر از قسط و عدل می کند، پس از آن که پر از ظلم و جور شده باشد». (4)

مثل همین روایت را عبدالله بن عمر از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) چنین روایت می کند:

«قیامت برپا نمی شود تا مردی از اهل بیت من ظهورکند که همنام من است». (5)

و از علی(علیه السلام) روایت شده است که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود:

«مهدی، از ما اهل بیت است که خداوند در یک شب، کار او را اصلاح می کند». (6)

5- مهدی(عج) از فرزندان رسول خدا(صلی الله علیه و آله)

از عبدالله بن عمر روایت شده است که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود:

«در آخر الزمان، مردی از فرزندان من ظهور می کند که همنام و هم کنیه من است. او زمین را از عدل پر می کند، پس از آن که از ظلم پرشده است. او مهدی است». (7)

6- مهدی(عج) از فرزندان فاطمه

از امّ سلمه، همسر پیامبر(صلی الله علیه و آله) روایت شده است که آن حضرت فرمود:

«مهدی حق است و از فرزندان فاطمه می باشد». (8)

همچنین امّ سلمه روایت کرده است:

«از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) شنیدم که می فرماید: مهدی از عترت من، از فرزندان فاطمه می باشد». (9)

7- مهدی(عج) از فرزندان حسین(علیه السلام)

از حذیفه بن یمان روایت شده است:

«روزی رسول خدا(صلی الله علیه و آله) برای ما خطبه خواند و ضمن صحبتهایش فرمود: اگر از دنیا تنها یک روز مانده باشد، خدای متعال آن را طولانی خواهد کرد تا مردی از فرزندانم که همنام من است، ظهورکند. سلمان فارسی پرسید: از کدام فرزندتان ای رسول خدا؟! فرمود: از این فرزندم و دستش را به پشت حسین(علیه السلام) زد». (10)

از ابو سعید خدری روایت شده است:

«رسول خدا(صلی الله علیه و آله) یک بار مریض شد که از آن بهبودی یافت. در همین حال دخترش فاطمه(علیهاالسلام) به عیادتش آمد و من در سمت راست
رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نشسته بودم. وقتی که فاطمه ضعف و بی حالی پدرش را دید، بغض گلویش را گرفت و اشکش جاری شد.

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به وی فرمود: چرا گریه می کنی ای فاطمه؟! آیا نمی دانی که خداوند نظری به زمین افکند و از میان خلایق، پدرت را به عنوان پیامبر برگزید، سپس نظر دیگری به زمین افکند و شوهر تو را برگزید و به من وحی کرد تا او را به همسری تو برگزینم و او را وصی خودم قرار دهم؟ آیا نمی دانی که مورد لطف و کرم خداوند واقع شده ای که پدرت تو را به عالمترین و صبورترین و اوّلین مسلمان، تزویج کرده است؟

فاطمه(علیهاالسلام) خوشحال شد و خندید. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می خواست که بیشتر به عنایتهایی که خداوند به محمّد و آل محمّد ارزانی داشته بود اشاره کند، برای همین فرمود:

ای فاطمه! علی(علیه السلام) هشت منقبت ویژه دارد: ایمان به خدا و رسولش، داشتن حکمت، همسری با تو، پدر حسن و حسین و آمر به معروف و ناهی از منکر بودن.

ای فاطمه! به ما اهل بیت، شش خصلت داده شده است که به هیچ کس دیگری داده نشده است و هیچ کس غیر از ما اهل بیت آن را درک نمی کند: پیغمبر ما برترین پیامبران است که پدر تو می باشد؛ وصی ما، برترین اوصیاست که شوهر تو می باشد؛ شهید ما، برترین شهدا ست که عموی تو حمزه می باشد؛ سبطهای این امّت از ما هستند که فرزندان تو حسن و حسین می باشند و مهدی این امّت از ما می باشد که عیسی پشت سر او نماز می خواند. سپس بر شانۀ حسین(علیه السلام) زد و فرمود: مهدی این امّت، از فرزندان این امام می باشد». (11)
8- اسم مادر امام مهدی(عج) و مهدی از فرزندان امام صادق(علیه السلام)
مفسّر معروف، ابن خشاب نقل کرده است:

«ابوالقاسم طاهر بن موسی الکاظم، از پدرش، از جدّش روایت کرده است که جعفر بن محمّد(صلی الله علیه و آله) فرمود:

خلف صالح از فرزندان من است که مهدی این امّت می باشد. اسم او محمّد و کنیه اش ابوالقاسم است که در آخرالزمان، ظهور می کند. نام مادرش نرجس است و همیشه ابری بالای سرش است که او را از خورشید سایه می کند. این ابر همیشه با او حرکت می کند و با صدای رسا اعلام می کند: این مهدی است، از او پیروی کنید». (12)

9- مهدی(عج) از فرزندان امام رضا(علیه السلام)

از حسن بن خالد روایت شده است:

«علی بن موسی الرضا(صلی الله علیه و آله) فرمود: کسی که ورع و پرهیزگاری نداشته باشد، دین ندارد و گرامی ترین فرد در پیشگاه خداوند، باتقواترین آنان است».

سپس فرمود:

«چهارمین فرزند از نسل من، مادرش برترین کنیزان است. خدا به وسیلۀ او زمین را از هر ظلم و جوری، پاک می گرداند». (13)

10- اسم پدر امام مهدی(عج)

رویانی و طبرانی و غیره روایت کرده اند:

«مهدی از فرزندان رسول خداست که صورتش همانند ستاره می درخشد. رنگ چهره اش عربی و جسم او جسم بنی اسرائیلی (قدبلند) است. او زمین را پر از عدل می کند، پس از آن که از ظلم پر شده است. اهل زمین و آسمان به حکومت او راضی می شوند. همچنین در اوصاف او آمده است: او جوان است و چشمهای
مشکی و ابروانی پرپشت و بینی کشیده و محاسن انبوهی دارد و در گونۀ راستش، خالی وجود دارد.

و شیخ محی الدین ابن عربی در فتوحات می گوید: بدانید که حتماً مهدی ظهور خواهد کرد، امّا خروج او به وقوع نمی پیوندد تا هنگامی که زمین پر از ظلم و جور شده باشد و او آن را پر از عدل و داد می کند. او از عترت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و از فرزندان فاطمه(علیهاالسلام) می باشد. جدّ او حسین بن علی ابن ابی طالب(علیه السلام) و پدرش امام حسن عسکری بن علی النقی بن محمّد التقی بن علی الرضا... بن علی ابن ابی طالب(علیه السلام) می باشد. او همنام رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می باشد و مسلمانان بین رکن و مقام با او بیعت می کنند. در شکل و شمایل و اخلاق و رفتارش، شبیه پیامبر(صلی الله علیه و آله) است و بیشترین بهره را اهل کوفه از او می برند. او اموال را به عدالت تقسیم می کند و حضرت خضر همراه وی است». (14)
1- (1) - عِقد الدرر: 44 - 42، باب اوّل؛ مستدرک حاکم: 4/ 553؛ مجمع الزوائد: 7/ 115.
2- (1) - سنن ابن ماجه: 2/ 1368، ح 4087، باب خروج مهدی(عج)؛ مستدرک حاکم: 3/ 211؛ جمع الجوامعلإ سیوطی: 1/ 851.
3- (1) - عقد الدرر، مقدّسی شافعی: 150 - 149/ باب چهارم.
4- (2) - مسند احمد: 3/ 424، ح 10920؛ مسند ابی یعلی: 2/ 274، ح 987؛ مستدرک: 4/ 577؛ عقد الدرر: 36، باب اوّل؛ موارد الظمآن: 464، ح 1880 و 1879؛ مقدّمه ابن خلدون: 250، فصل 53؛ جمع الجوامع: 1/ 902؛ کنز العمّال: 14/ 271، ح 38691؛ ینابیع المودّه: 433، باب 73.
5- (1) - مسند البزاز: 1/ 281؛ مسند احمد: 3761؛ سنن ترمذی: 4/ 55، باب 52، ح 2230؛ المعجم الکبیر: 10/ 135/ ح 10221؛ تاریخ بغداد: 4/ 388؛ عقد الدرر: 38، باب 3؛ مطالب السؤول: 2/ 81؛ البیان فی اخبار صاحب الزمان، محمّد نوفلی قریشی گنجی شافعی: 91؛ فرائد السمطین: 2/ 327، ح 576؛ الدرّ المنثور: 6/ 58؛ جمع الجوامع: 1/ 903؛ کنزالعمّال: 14/ 271، ح 38962؛ برهان المتقی: 90، باب 2، ح 4.
6- (2) - کتاب ابن ابی شیبه: 8/ 678، ح 190؛ فتن ابن حماد و مسند احمد: 1/ 84؛ تاریخ بخاری: 1/ 371/ ح 994؛ سنن ابن ماجه: 2/ 1367، باب 34/ ح 4085؛ مسند ابویعلی: 1/ 359/ ح 465؛ حلیه الاولیاء: 3/ 177؛ الکامل، ابن عدی: 7/ 2643؛ الفردوس: 4/ 222، ح 6619؛ البیان فی اخبار صاحب الزمان، گنجی شافعی: 100؛ عقد الدرر: 183، باب 6؛ العلل المتناهیه: 2/ 2856، ح1432؛ فرائد السمطین: 2/ 331، ح 583; میزان الاعتدال: 4/ 294؛ الحاوی، سیوطی: 2/ 213؛ الدرّ المنثور: 6/ 58؛ جمع الجوامع: 1/ 449؛ الجامع الصغیر: 2/ 672، ح 9243؛ صواعق، ابن حجر: 163، باب 511، فصل 1؛ کنزالعمّال: 14/ 264، ح 38664؛ برهان المتقی: 87، باب 1/ ح 43؛ مرقاه المفاتیح: 9/ 349؛ فیض القدیر: 6/ 278، ح 9243.
7- (1) - تذکره الخواص: 33; عقد الدرر: 43/ باب اوّل؛ منهاج السنه، ابن تیمیه: 4/ 87 - 86.
8- (2) - تاریخ طبری: 3/ 364؛ المعجم الکبیر: 23/ 267، ح 566; مستدرک حاکم: 4/ 557.
9- (3) - سنن ابی داوود: 4/ 104، ح 4284؛ سنن ابن ماجه: 2/ 1368، باب 34، ح 4086؛ الفردوس: 4/ 497، ح 6943؛ مصابیح البغوی: 3/ 492، باب 3، ح 4211؛ جامع الاصول: 5/ 343؛ مطالب السؤول: 8؛ عقد الدرر: 36، باب اوّل؛ میزان الاعتدال: 2/ 87؛ مشکاه المصابیح: 3/ 24، فصل 2، ح 5453؛ تحفه الاشراف: 13/ 7، ح 18153؛ الجامع الصغیر: 2/ 672، ح 9241؛ الدرّ المنثور: 6/ 58؛ جمع الجوامع: 1/ 449؛ الصواعق المحرقه، ابن حجر: 141، باب 11/ فصل 1؛ کنزالعمّال: 14/ 262، ح 38662؛ مرقاه المفاتیح: 9/ 350؛ اسعاف الراغبین: 145؛ فی
تاریخ و ساعت انتشار :
05:37:28 ~~~ 1400/04/16
دسته بندی :
از نگاه اهل سنت
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد نام و نسب امام مهدی(عج) در روایات اهل سنت .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم