0%
جمعه ، 12 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

امکان عملی طول عمر

امکان عملی طول عمر
امکان عملیامکان عملی آن است که پدیده ای افزون بر امکان عقلی و علمی، در عمل تحقق یابد. به عنوان نمونه، سفر به اعماق اقیانوسها و کره ماه، سفر به فضا و ماهها ماندن در آن، ارتباط رایانه ای با مراکز علمی و تحقیقاتی و کتابخانه ها در نقاط مختلف جهان، ارتباط تلفنی و دیدن چهره همدیگر از هزاران کیلومتر دورتر، پرواز بر فراز آسمانها و سرزمینها و اقیانوسها و…
امکان عملی
امکان عملی آن است که پدیده ای افزون بر امکان عقلی و علمی، در عمل تحقق یابد. به عنوان نمونه، سفر به اعماق اقیانوسها و کره ماه، سفر به فضا و ماهها ماندن در آن، ارتباط رایانه ای با مراکز علمی و تحقیقاتی و کتابخانه ها در نقاط مختلف جهان، ارتباط تلفنی و دیدن چهره همدیگر از هزاران کیلومتر دورتر، پرواز بر فراز آسمانها و سرزمینها و اقیانوسها و کوهها، شناسایی همه ژنهای آدمی، مشاهده مستقیم دیواره معده و روده با آندوسکوپی و نمونه برداری از آن، ساخت اندامهای مصنوعی کارآمد و همانند با اعضای اصلی، پیوند قلب، کلیه، کبد، ریه، دست و... رشد جنین انسان و جانوران بیرون از رحم، انواع استفاده از اشعه لیزر در جراحیها و صنعت، کاشت دندان مصنوعی و سلولهای زاینده، تولید میوه های بی دانه و محصولات پربازده و صدها پدیده شگرف دیگر، زمانی رؤیایی بیش نبود و در افسانه ها نمود می یافت و یا در دامنه نظریه های علمی قرار داشت و تنها از نظر عقلی ممکن به نظر می رسید؛ لیکن اکنون بسیاری از آنها کارهای معمولی اند و آدمی، هر روز خود را با اشتغال به آنها سپری می کند و زندگی فردی و اجتماعی را سامان می بخشد.

آیه الله شهید محمد باقر صدر پس از آنکه امکان طول عمر را از جنبه نظری دانش امروز منتفی نمی داند، چنین اظهار نظر می کند:

«بررسی علمی و بحث مسأله طول عمره.. بستگی دارد به نوع تفسیری که علم فیزیولوژی از پیری و فرسودگی دارد... اگر پیری... نتیجه مبارزه جسم با عوامل بیرونی معین، و تأثیرپذیری از آنها باشد؛ از جنبه نظری امکان دارد که بافتهای تشکیل دهنده بدن انسان را از عوامل معینو مؤثر در آن، برکنار داشت، تا زندگی آدمی طولانی شود... از دیدگاه دیگر... پیری یک قانون طبیعی است و هر بافت و اندام زنده ای، در درون خود، عامل نیستی حتمی خود را نهفته دارد... ولی نگریستن از این دیدگاه هم مستلزم آن نیست که هیچ گونه انعطافی در این قانون طبیعی راه نیابد...

دانشمندان در آزمایشگاهها... مشاهده می کنند که: پیری یک پدیده فیزیولوژیکی است و ربطی به زمان ندارد. گاهی زود... و گاه با فاصله زمانی بیشتر آشکار می گردد. تا آنجا که برخی از سالمندان... از نرمی و تازگی برخوردارند... بعضی از دانشمندان توانسته اند عملا از انعطاف پذیری این قانون.. بهره گیرند؛ و زندگی پاره ای از حیوانات را از صدها برابر عمر طبیعی آنها بیشتر کنند. اینان با به دست آوردن موفقیتهای چشمگیر، قانون پیری طبیعی را شکسته، از نظر علمی روشن ساخته اند که عقب انداختن پیری یا فراهم ساختن موقعیتها و عوامل معین، امری است که از نظر علم امکان دارد.......

«در پرتو آنچه گفته شد، می توانیم درباره عمر مهدی (علیه السلام) به بررسی بنشینیم... دیگر هیچ انگیزه ای برای شگفتیها باقی نمی ماند؛ مگر این که در دانش مهدی (علیه السلام) شک کنیم و پیشی گرفتن علم او را بر کاروان دانش بشر، بعید بشماریم... این تنها موردی نیست که اسلام از حرکت دانش پیش افتاده باشد. مگر مجموعه شریعت اسلامی، چندین سده بر حرکت علم و تحول طبیعی اندیشه های انسانی پیشی نگرفت؟ مگر اسلام در زمینه فرمانروایی درست، برنامه هایی را عرضه نکرد... مگر اسلام قوانین استوار و فرزانه ای نیاورده که انسان -فقط در سالهای اخیر- توانسته به راز و فلسفه و انگیزه برخی از آنها پی ببرد؟ یا مگر پیامبر اسلام به کشف و بازگویی رازهای آفرینش نپرداخت؟... اگر همه اینها را باور داریم، چگونه برای خداوند بلند مرتبه... دشوار می شماریم که مهدی (علیه السلام) را بر دانش زمان پیشی دهد؟«... در این جا... ممکن است نمونه های دیگری از پیش آگاهیها را به آن بیفزاییم که هنوز سیر تکاملی دانش به آنها نرسیده است. برای مثال، خداوند ما را آگاه ساخته که پیامبر را در یک شب، از خانه کعبه تا مسجد اقصی سیر داده است. درک چگونگی این سیر را، اگر در محدوده مرزهای قوانین طبیعی بررسی کنیم، نشانگر بهره برداری از قوانین حاکم بر طبیعت است؛ به شکلی که دانش هنوز، نتوانسته به ویژگیهای آن راه یابد؛ شاید صدها سال دیگر لازم باشد تا چگونگی آن مشخص گردد.

«این خبر خدایی که از اعطای قدرت حرکتی چنان برق آسا به پیامبر، یاد میکند... بر همان پایه ای است که به آخرین جانشین تعیین شده پیامبر، چنان زندگانی درازی ارزانی شده است؛ یعنی درست پیش از آنکه دانش بتواند به چنان آرزویی جامه عمل بپوشد.

طول عمری که خداوند بزرگ، به موعود منتظر... بخشیده، در مرزهایی که مردم تاکنون بدان خو گرفته اند و دانش به آن قطعیت داده، امری شگفت می نماید. اما... مگر دگرگون کردن جهان و از نو ساختن بنای آن بر پایه تمدنی تازه، و شالوده ای از درستی و داد، که بر عهده او نهاده شده، نقش سترگی نیست؟ ...»(1)


1- 1. جستجو و گفتگو پیرامون امام مهدی (علیه السلام)، صص 25-19.

تاریخ و ساعت انتشار :
03:51:38 ~~~ 1400/03/18
دسته بندی :
مقالات و گفتگو های مهدوی
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد امکان عملی طول عمر .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم