0%
چهارشنبه ، 12 بهمن 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

ضرورت آگاهى از علایم ظهور

ضرورت آگاهى از علایم ظهور
مى دانیم که عوامل داخلى وخارجى بسیارى وجود دارد که هویت وعزّت جهان اسلام را تهدید مى کنند وافتخار واقتدار مسلمین را مخدوش مى سازند. این عوامل، خلوص تعالیم اسلام وحسن اجراى آن ها، وحدت صفوف مسلمین وتمرکز قواى آنان وسرانجام استحکام واستوارى بنیان هاى اعتقادى - اجتماعى تمدن مشعشع اسلامى وپیشرفت وبالندگى آن را هدف قرار مى دهند. از جمله عوامل تهدیدگرى که داراى بستر وخاستگاه داخلى وحمایت گر…
مى دانیم که عوامل داخلى وخارجى بسیارى وجود دارد که هویت وعزّت جهان اسلام را تهدید مى کنند وافتخار واقتدار مسلمین را مخدوش مى سازند. این عوامل، خلوص تعالیم اسلام وحسن اجراى آن ها، وحدت صفوف مسلمین وتمرکز قواى آنان وسرانجام استحکام واستوارى بنیان هاى اعتقادى - اجتماعى تمدن مشعشع اسلامى وپیشرفت وبالندگى آن را هدف قرار مى دهند.

از جمله عوامل تهدیدگرى که داراى بستر وخاستگاه داخلى وحمایت گر وهدایت گر خارجى است، خطر جدى وجود (متمهدیان) (مدعیان دروغین مهدویت) مى باشد که هر از گاهى، ظهور کرده وبه سلامت اعتقادى وهمبستگى اجتماعى یکى از نقاط جهان اسلام، آسیب وارد مى سازد.

بارى از آن جا که مهدى باورى، سرمایه ى هنگفت وگران سنگ روحى - اعتقادى امت اسلامى است، شیّادان وطرّاران بسیارى در طمع خام افتاده اند که این سرمایه ى عظیم معنوى را به سود خود مصادره کرده وبه یغما برند وتاریخ شاهد مهدى سودانى ها، احمد قادیانى ها، العتیبى ها، باب ها وبهاءها و... زیادى در آفریقا وشبه قاره ى هند وحجاز وایران و... بوده است. هر یک از این دین فروشان، جهل توده هاى مسلمان را نردبانى براى دستیابى به مطامع پست خود ساخته ومردمان ناآگاه نیز حرکت نامشروع ایشان را قیام منجى آخرالزمان به شمار آورده ودر راه آن جان ومال ارزانى مى داشتند. از این رو، یکى از وظایف امت اسلامى وبه ویژه کارشناسان دینى، شناختن وشناساندن معیارهایى است که انقلاب مصلح حقیقى را از حرکت هاى سود جویانه ى دغل بازان عوام فریب جدا سازد.

خوشبختانه این خطر جدى طى آسیب شناسى مهدى باورى توسط هادیان امت وپیشوایان معصوم علیهم السّلام پیش بینى شده است؛ در این راستا تبیین مشروح علایم ظهور را باید گامى در جهت آسیب زدایى از پیکره ى این باور مقدس وسازنده به شمار آورد. بنا بر این به طور خلاصه مى توان گفت سرّ ضرورت آشنایى با علایم ظهور در کسب هوشیارى لازم براى مقابله با خطر جدى منجیان دروغین نهفته است.

نکته: از جمله فواید مترتب بر شناخت علایم ظهور وآگاهى از تحقق آن ها، خاصیت بازدارندگى از یأس وسرخوردگى است. زیرا چنان که خواهد آمد: دسته اى از نشانه هاى ظهور، (علایم منفصل) هستند که تعدادى از آن ها طى سنوات وسده هاى پیشین رخ داده است مانند (اختلاف بنى عباس در امر حکومت) واین نشانه ها که از حصول به اصطلاح (فرج جزیى) خبر مى دهند، تحمل مدت طولانى غیبت کبرى را بر منتظران آسان مى کنند وخاطرشان را از حتمیّت وعده ى الهى وبرپایى حکومت صالحان ومستضعفان با ظهور منجى کل، آسوده مى سازند وبدین ترتیب آنان را در برابر ویروس فلج کننده ى (یأس)، واکسینه مى کنند.
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:49 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
علائم ظهور
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد ضرورت آگاهى از علایم ظهور .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم