0%
دوشنبه ، 03 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

علائم تشريفى خاصه آن حضرت در هنگام قيام

علائم تشريفى خاصه آن حضرت در هنگام قيام
ماه وخورشيد در فرمان او باشد: مانند سليمان ماه وخورشيد را بخواند واجابت او کنند. باد وابرهاى شديد در تسخير او باشد: خداوند ابرهاى رام را در اختيار ذوالقرنين گذارد وابرهاى سخت رعد وبرق دار را براى قائم عليه السلام ذخيره فرمود. ودر کيفيت ظهور خواهد آمد، که اصحاب او برابر سوار شوند. ابر بر وى سايه افکند: چون از مکه خارج شود در سايه ابر حرکت کند وبه زمين…
ماه وخورشيد در فرمان او باشد: مانند سليمان ماه وخورشيد را بخواند واجابت او کنند.

باد وابرهاى شديد در تسخير او باشد: خداوند ابرهاى رام را در اختيار ذوالقرنين گذارد وابرهاى سخت رعد وبرق دار را براى قائم عليه السلام ذخيره فرمود. ودر کيفيت ظهور خواهد آمد، که اصحاب او برابر سوار شوند.

ابر بر وى سايه افکند: چون از مکه خارج شود در سايه ابر حرکت کند وبه زمين فصيح که جن وانس بشنوند ندائى از ابر برآيد که اين است مهدى آل محمد صلى الله عليه واله وسلم.

به نام او از آسمان ندا شود: پيش از قيام ودر وقت قيام وبيعت گرفتن به نام او از آسمان ندا خواهد شد. ذکر نداهاى متعدد در تشريفات ظهور خواهد شد.

به رعب نصرت شود: به هر طرف حرکت کند ومتوجه شود پيشاپيش او به اندازه يک ماه راه رعب حرکت کند از طرف راست وچپ وجلو.

شمشيرها براى جنگ نازل شود: شمشيرها از آسمان به عدد اصحاب او نازل شود وبر هر شمشير نام صاحب او وخصوصيات او نوشته باشد.

ملائکه وجبرئيل وميکائيل واسرافيل: در تشريفات ظهور خواهد آمد که ملائکه به نصرت او نازل شوند وجبرئيل وميکائيل واسرافيل همراه او باشند واو را مدد کنند.

نزول عيسى بن مريم: نيز خواهد آمد که عيسى بن مريم به مدد او نازل شود وپشت سر او نماز بگزارد.

اصحاب کهف ورجعت عده اى از گذشتگان به دنيا: ونيز خواهد آمد که اصحاب کهف وعده اى از قوم موسى وعده اى از اصحاب پيغمبر صلى الله عليه واله وسلم وامير المؤمنين عليه السلام وعده اى از ارواح مؤمنين به نصرت حاضر شوند.

طى الارض: او را طى الارض باشد، زمين در زير پاى او پيچيده شود.

همه جاى دنيا را ببيند، بلنديهاى زمين براى او پست وزمين براى او به منزله ى کف دستش باشد.

هر مشکل براى او آسان باشد، هر سخت ودشوار براى او رام گردد.

نور او از خورشيد بى نياز کند، زمين را به نور خود روشن کند به طورى که بندگان به نور او از نور آفتاب مستغنى گردند.

دوست ودشمن را مى شناسد، دوست ودشمن، صالح وطالح را مى شناسد وآنچه هر کس پنهان کرده مى داند.

کور مادرزاد ومريض را شفا بخشد، در شب معراج خداوند به پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرمود به او اعمى را بينا کنم ومريض را شفا بخشم.

--------------------------------------------------------------

مهدى منتظر نويسنده: آيت الله شيخ محمد جواد خراسانى
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:49 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مهدی و خروج
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد علائم تشريفى خاصه آن حضرت در هنگام قيام .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم