0%
سه شنبه ، 16 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

چشمت اگر مجال دهد

چشمت اگر مجال دهد
تا كی ورق ورق كنم این سر رسید را
چون كودكی رسیدن سال جدید را با دست زیر چانه تو را آه می كشم چون غنچه ای كه آخر اسفند، عید را
برخیز و خاك را بنشان بر عزای باد كافی ست هرچقدر كه رقصانده بید را با شعر مثل زورقی آشفته كرده ام
آرام روزهای كران ناپدید را
بی شعر شاهی ام كه پس از سال ها نبرد در…
تا كی ورق ورق كنم این سر رسید را
چون كودكی رسیدن سال جدید را

با دست زیر چانه تو را آه می كشم

چون غنچه ای كه آخر اسفند، عید را
برخیز و خاك را بنشان بر عزای باد

كافی ست هرچقدر كه رقصانده بید را

با شعر مثل زورقی آشفته كرده ام
آرام روزهای كران ناپدید را
بی شعر شاهی ام كه پس از سال ها نبرد

در پیشگاه قلعه نیابد كلید را
چشمت اگر مجال دهد ترجمان شوم

با لهجه صریح تغزل شهید را
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:49 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
اشعار
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد چشمت اگر مجال دهد .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم