0%
پنجشنبه ، 06 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

صاحب جان

صاحب جان
چه خوش است من بمیرم به ره ولای مهدی!
سر و جان بها ندارد كه كنم فدای مهدی
همه نقد ِ هستی خود ، بدهم به صاحب جان كه یكی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی
چه كنم چه چاره سازم كه دل ِ رمیده ی من نكند هوای دیگر به جز از هوای مهدی نه هوای كعبه دارم ، نه صفا و مروه خواهم كه ندارد این مكان ها به…

چه خوش است من بمیرم به ره ولای مهدی!
سر و جان بها ندارد كه كنم فدای مهدی
همه نقد ِ هستی خود ، بدهم به صاحب جان

كه یكی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی
چه كنم چه چاره سازم كه دل ِ رمیده ی من

نكند هوای دیگر به جز از هوای مهدی

نه هوای كعبه دارم ، نه صفا و مروه خواهم

كه ندارد این مكان ها به خدا صفای مهدی

من دل شكسته هر دم، به امید در نشستم

كه مگر عیان ببینم ، قد دلربای مهدی

دل من تپد به سینه ، به امید روزگاری
" كه گذشت گاه محنت" ، شنوم ز نای مهدی
به گداییش  عمری، همه فخر می فروشم
كه ز پادشاست برتر به جهان، گدای مهدی« فصیحی»
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:49 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
اشعار
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد صاحب جان .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم