0%
شنبه ، 01 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

ادعيه آن حضرت در زوال اندوهها و قضاء حوائج در بر طرف شدن غصه ها

ادعيه آن حضرت در زوال اندوهها و قضاء حوائج در بر طرف شدن غصه ها
در بر طرف شدن غصه ها ، بعد از نماز آن حضرت براى بر طرف شدن غصه ها و اندوهها براى بر طرف شدن غم واندوه ، معروف به دعاى فرج براى بر طرف شدن اندوه براى بر آورده شدن حاجات ، معروف به دعاى سهم الليل براى بر آورده شدن حاجات . ( 19 ) - دعاى آن حضرت در بر طرف شدن غصه ها پروردگارا ! بلا و…
در بر طرف شدن غصه ها ، بعد از نماز آن حضرت براى بر طرف شدن غصه ها و اندوهها براى بر طرف شدن غم واندوه ، معروف به دعاى فرج براى بر طرف شدن اندوه براى بر آورده شدن حاجات ، معروف به دعاى سهم الليل براى بر آورده شدن حاجات .
( 19 ) - دعاى آن حضرت در بر طرف شدن غصه ها پروردگارا ! بلا و آزمايش بزرگ و راز پنهان آشكار شد ، و اميد به نا اميدى گراييد ، و حجاب دريده شد ، و زمين تنگ گرديد ، و آسمان [ رحمتش را ] منع نمود ، پروردگارا بسوى توست شكايتم ، و در سختى و آسانى تكيه ام بر توست . خدايا ! بر واليان امرت ، محمد و خاندانش ، كه امر به اطاعتشان نموده ، و بدين وسيله ما را به منزلت و مقامشان آشنا ساختى ، درود فرست ، پس به حق ايشان بر ما گشايشى عطا فرما ، گشايشى سريع همچون چشم برهم نهادن يا نزديكتر از آن . اى محمد اى على ، مرا كفايت كنيد چرا كه شما كفايت كننده من هستيد ، مرا يارى نماييد چرا كه شما ياريگر من مى باشيد ، اى مولايم اى صاحب الزمان ، به فرياد رس ، به فرياد رس ، به فرياد رس ، مرا درياب ، مرا درياب ، مرا درياب .
( 20 ) - دعاى آن حضرت در بر طرف شدن غصه ها و رفع ناراحتيها ، بعد از نماز آن حضرت سيد بن طاووس مى گويد : نماز امام ( عليه السلام ) دو ركعت است ، در هر ركعت سوره حمد را تا آيه " اياك نعبد واياك نستعين " قرايت مى كنى ، آنگاه صد مرتبه اين آيه را تكرار مى كنى ، سپس سوره را تمام كرده و بعد از آن سوره توحيد را مى خوانى ، بعد از تمام شدن نماز اين دعا را مى خوانى : بارالها ! بلا و مصايب ما بزرگ گرديد ، و پرده از روى كارها برداشته شد ، اميدمان به نا اميدى گјǘƙʘϠ، و زمين در مقابل پهناورى آسمان بر ما تنگ آمده ، و تنها تو ياور و مددكار ، و مرجع شكايت ما مى باشى ، و يگانه اعتماد ما در هر سختى و آسانى بر لطف توست . خداوندا ! بر محمد و خاندانش درود فرست ، كسانى كه اطاعتشان را بر ما واجب نموده اى ، و بار خدايا گشايش آنان را با ظهور قايم ايشان تعجيل بخش ، و بر عزت او بيفزاى . اى محمد اى على ، اى على اى محمد مرا كفايت كنيد كه شما كفايت كننده من هستيد ، اى محمد اى على ، اى على اى محمد مرا يارى نماييد كه شما يارى دهنده من مى باشيد ، اى محمد اى على ، اى على اى محمد ، مرا نگاهبان باشيد كه شما نگاهبان من هستيد . اى مولاى من اى صاحب الزمان ، اى مولاى من اى صاحب الزمان ، اى مولاى من اى صاحب الزمان ، به فرياد رس ، به فرياد رس ، به فرياد رس ، مرا درياب ، مرا درياب ، مرا درياب ، امان ده ، امان ده ، امان ده .
( 21 ) - دعاى آن حضرت براى بر طرف شدن غصه ها واندوه ها اى نور اى تدبير كننده امور ، اى برانگيزاننده هر كه در قبرها قرار دارد ، بر محمد و خاندانش درود فرست و براى من و شيعيانم در مقابل سختى گشايش ، و در مقابل هم و غم راه رهايى عطا فرما ، و راه را بر من گسترده قرارده ، و آنچه باعث گشايش كار ما مى باشد از جانب خودت عنايت كن ، و آنچه تو شايسته آنى در قبال ما انجام ده ، اى بزرگوار .
( 22 ) - دعاى آن حضرت براى بر طرف شدن غم واندوه ، معروف به دعاى فرج از ابى الحسين بن ابى بغل كاتب روايت شده : از طرف ابى منصور بن صالحان مسيوليتى را به عهده گرفتم ، بين من و او موضوعى اتفاق افتاد كه باعث شد خود را از ديدگانش مخفى كنم ، او بدنبال من فرستاد و مرا ترسانيد ، مدتى مخفيانه زندگى مى كردم . در شب جمعه اى به قبرستان قريش رفتم - تا آنجا كه گويد : در آن حال بودم كه كنار قبر حضرت كاظم ( عليه السلام ) صداى پاى زايرى را شنيدم - تا آنجا كه گويد - به من فرمود : اى ابا الحسين بن ابى بغل چرا دعاى فرج را نمى خوانى ؟ گفتم : اى آقايم آن دعا كدامست ؟ فرمود : دو ركعت نماز گذارده و مى گويى : اى كسى كه كار زيبا را آشكار و كار زشت را پوشانيد ، اى آنكه بر جنايت توبيخ و مواخذه ننموده و حجابها را نمى درد ، اى آنكه منتش بزرگ و چشم پوشيش گرامى و گذشتش بزرگوارانه است ، اى صاحب گذشت نيكو ، اى آمرزنده گسترده ، اى آنكه دو دست رحمتش گشوده ، و اى داناى هر سخن اسرار آميز ، اى مرجع هر شكايت و ياور هر ضعيف ، اى آغاز گر نعمت قبل از استحقاق داشتن به آن . اى پروردگار - ده بار ، اى آقايم - ده بار ، اى مولايم - ده بار ، اى هدفم - ده بار ، اى نهايت آرزويم - ده بار . از تو مى خواهم به حق اين نامها و به حق محمد و خاندان پاكش - كه بر تمامى آنان درود باد - ناراحتيم را بر طرف و غم و اندوهم را زايل و بر من گشايش عطا نموده ، و حالم را اصلاح فرمايى . بعد از آن هر دعايى را خواسته باشى خوانده و حاجتت را ذكر مى كنى . آن گاه گونه راستت را بر زمين نهاده و صدبار در سجده مى گويى : اى محمد اى على ، اى على اى محمد ، مرا كفايت كنيد كه شما كفايت كننده من هستيد ، و مرا يارى نماييد كه شما ياريگر من مى باشيد . و گونه چپ خود را بر زمين نهاده و صد بار مى گويى : مرا درياب ، و آن را بسيار تكرار كن ، و مى گويى : پناهم ده پناهم ده ، تا آنگاه كه نفست قطع شود ، و سرت را بر مى دارى . خداوند به بزرگواريش حاجتت را بر مى آورد .
( 23 ) - دعاى آن حضرت براى بر طرف شدن اندوه خداوند ! اى پروردگار نور بس بزرگ و پروردگار عرش بلند ، و پروردگار درياى جوشان ، و نازل كننده تورات و انجيل و زبور ، و پروردگار سايه و گرما ، و نازل كننده زبور و قرآن كريم ، و پروردگار فرشتگان مقرب و پيامبران و رسولان . تو پروردگار آنچه در آسمان و زمين است مى باشى ، و در اين دو معبودى جز تو نيست ، و تو بر هر چه در آسمان و زمين است قادرى ،
در اين دو قدرت تنها ازآن توست ، و توآفريدگارآنچه درآسمان و زمين است مى باشى ، و آفريدگارى جز تو در آسمانها و زمين وجود ندارد ، و تو حاكم بر هرچه در آسمانها و زمين است مى باشى و در آسمانها و زمين حاكمى جز تو وجود ندارد . پروردگارا ! از تو مى خواهم به حق آبروى گراميت ، و به حق نور جمال پر فروغت ، و فرمانروايى ديرينه ات ، اى زنده اى پايدار ، از تو مى خواهم بنامت كه آسمانها و زمينها را بدان پر فروغ ساخته ، و بنامت كه اولين و آخرين را بدان اصلاح مى كنى . اى زنده قبل از هر زنده ، و اى زنده بعد از هر زنده ، و اى زنده آنگاه كه موجود زنده اى وجود ندارد ، و اى احيا كننده مردگان ، اي زنده ، اي كه جز تو خدايى نيست ، اي زنده اي پايدار . از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندانش درود فرستاده ، و از جايگاهى كه بفكر مى كنم ، و از جايگاهى كه بفكرم نمى رسد روزى وسيع حلال پاكيزه اي را نصيبم گردانى ، و هر غم و اندوهى را از من بر طرف كنى ، و آنچه بدان اميدوارم را به من عطا نمايى ، بدرستى كه تو بر هر كار قادرى .
( 24 ) - دعاى آن حضرت براى برآورده شدن حاجات ، معروف به دعاى سهم الليل پروردگارا ! از تو مى خواهم به عزت و سربلندى عزت و اقتدارت ، به نعمت و توان بسيار نيرويت ، به اندازه مقدار اقتدار قدرتت ، به تاكيد ستايش و تمجيد عظمتت ، به برترى رشد علو رفعتت . به جاودانگى و پايدارى و تداوم مدتت ، به خشنودى و بخشش و امان و رحمتت ، به رفعت و قدرت و اقتدار سلطنتت ، به تلاش گران و ستايشگران بساط رحمتت ، به حقايق حق از حقت ، به راز پنهان از اسرارت ، به جايگاههاى عزت از عزتت . به مهربانى وتضرع و سكون ناله زنان در خضوع و خشوعت ، به آروزها و كارها و گفتار تلاش گران ، به خشوع و خضوع و انقطاع صابران ، به عبادت و بندگى و رنج عبادت گران . پروردگارا ! عقول حيران ، و چشمها متحير ، و فهمها عاجز ، اوهام در حيرت ، افكار ناتوان ، و گمانها از ادراك كنه كيفيت آنچه از عجايب مخلوقاتت ظاهر شده دور مانده اند ، چه برسد به رسيدن به معرفت و شناخت پرتوهاى انوار آسمانهايت . خداوندا ! اى به حركت درآورنده حركات و آغازگر نهايت پايانها ، و خارج كننده سرچشمه هاي جوشش نباتات ، اي آنكه سنگهاى سخت و صخره هاي بر افراشته را شكافت ، و از آن آبى را جارى ساخت كه زندگى مخلوقات د رگرو آنست ، و حيوانات و نباتات را زنده نموده ، گفتارهاى پنهان و زبان مورچه هاي تلاش گر را دانست . اي آنكه فرشتگان هفت آسمان براى جلال و جمال و عظمت عزت و جبروت و فرمانروايى او تسبيح گو و تهليل گو و تكبير گو بوده ، و او را از هر عيب منزه مى كنند . اى آنكه ستارگان پر فروغ براى تداوم جاودانگى او نورانى و پرفروغ گشته اند ، و عدد زندگان و مردگان را مى داند ، بر محمد و خاندانش بهترين مخلوقاتت درود فرست ، و حاجتهايم را عطا فرما .
( 25 ) - دعاى آن حضرت براى برآورده شدن حاجات از بزوفرى روايت شده كه گويد : از ناحيه مقدسه چنين صادر شد : هر كسى حاجتى دارد ، شب جمعه بعد از نيمه شب غسل كرده و در مصلايش قرار گرفته و دو ركعت نماز گذارد ، در ركعت اول سوره حمد را بخواند ، آنگاه كه به " اياك نعبدو اياك نستعين " رسيد آن را صدبار تكرار كند ، و با آخرين دفعه سوره را تمام كند . و سپس سوره توحيد را يك بار خوانده و ذكر ركوع و سجده را 7 بار بگويد ، ركعت دوم را نيز اين گونه بخواند آنگاه بگويد : پروردگارا ! اگر تو را اطاعت كردم حمد و سپاس از آن توست ، و اگر عصيان تو را نمودم حجت و دليل تو را شايد ، نشاط و گشايش از جانب توست ، پاك و منزه است آنكه نعمت ارزانى داشت و شكر گذارد ، پاك و منزه است آنكه توانا شد و بخشيد . بارالها ! اگر عصيان تو را نمودم در بهترين امور نزد تو ، يعنى ايمان به تو و اعتقاد بعدم وجود شريك و فرزندى برايت ، مطيع تو گرديدم ، اين امر منتى است از تو بر من نه منتى باشد از من بر تو .
پروردگارا ! گناه كردن من نه از جنبه تكذيب تو ، و نه از جنبه خروج از ساحت عبوديت و بندگى تو ، و نه به جهت انكار ربوبيت تو مى باشد ، بلكه پيروى هواى نفس كرده و شيطان مرا فريب داد . حجت و دليل براى توست ، اگر در مقابل گناهانم مرا عذاب كنى ستمگر نبوده ، و اگر مرا آمرزيده و مشمول رحمتت گردانى بدرستى كه تو بخشنده و بزرگوارى ، اي بزرگوار اي بزرگوار . . . تا آنكه نفس تمام شود . سپس بگويد : اي آنكه از هر چيز در امانى و همه اشياء از تو هراسان و در وحشتند ، از تو مى خواهم به حق در امان بودنت از هر چيز و هراس هر چيز از تو ، بر محمد و خاندانش درود فرستاده و به من در جان و خانواده و فرزندان و آنچه به من ارزانى داشته اي امنيتى عطا فرمايى كه از هيچ كس نترسيده و از كسى بيمى به خود راه ندهم ، تو بر هر كار توانايى ، و خداوند براى ما كافى بوده و او بهترين وكيل است . اي كفايت كننده ابراهيم در مقابل نمرود ، و اى كفايت كننده موسى در مقابل فرعون ، و اى كفايت كننده محمد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - در مقابل گروههاى مختلف ، از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندانش درود فرستى ، و مرا از شر فلان پسر فلان رهايى بخشى . سپس به سجده رفته و حاجت خود را بطلبد .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:49 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مهدی وادعیه وزیارات
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد ادعيه آن حضرت در زوال اندوهها و قضاء حوائج در بر طرف شدن غصه ها .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم