0%
چهارشنبه ، 31 شهریور 1400

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

اعتقاد به مهدي ( ع )

اعتقاد به مهدي ( ع )
ما معتقديم كه سرانجام ، اداره امور جهان در قبضه با كفايت صالح ترين افراد بشر قرار خواهد گرفت واو جهان را از تاريكى ، فقر ، جهل وظلم رهايى مى بخشد ، و حكومت واحد جهانى را براساس مساوات وعدالت استوار مى سازد . على رقم اتفاق نظر دراصل مصلح ومنجى ، ليكن در مصداق وتطبيق آن اختلاف دارند . روايات نقل شده در باره حضرت مهدى ( ع…
ما معتقديم كه سرانجام ، اداره امور جهان در قبضه با كفايت صالح ترين افراد بشر قرار خواهد گرفت واو جهان را از تاريكى ، فقر ، جهل وظلم رهايى مى بخشد ، و حكومت واحد جهانى را براساس مساوات وعدالت استوار مى سازد .
على رقم اتفاق نظر دراصل مصلح ومنجى ، ليكن در مصداق وتطبيق آن اختلاف دارند . روايات نقل شده در باره حضرت مهدى ( ع ) وبحث از نواب خاص آن حضرت كه در طول هفتاد سال ، واسطه ميان شيعيان وحضرت بوده اند اين اعتقاد را از محدوده ذهن به دنياى واقعيات مي آورد . يعني او يك حقيقت فرضى و خيالى نيست بلكه يك موجود واقعي است . بنابراين موضوع مهدى ، نه انديشه چشم به راه نشستن كسي است كه بايد زاده شود و نه پيشگويي است كه بايد درانتظار مصداقش ماند . بلكه واقعيت استوار وفرد مشخصي است كه در ميان ما زندگى مي كند ، ما را مى بيند وما نيزاو را مى بينيم و دراندوه و شادى هامان شريك است .
احاديث و نيزتاريخ غيبت صغرى ، اين باور را در جان ما زنده مي كند كه مصداق آن مصلح و مهدى منتظر ، كسى جز " محمد " امام دوازدهم شيعيان وپسرامام حسن عسكرى ( ع ) نيست كه وجودش به تجربه تاريخى ثابت شده است .
آيت الله محمد باقر صدر رحمه الله مي نويسد : اعتقاد به مهدى ( ع ) به عنوان يك قايد منتظركه جهان را به يك صورت برتر متحول مى سازد ، ازاخبار پيامبراكرم ( ص ) عموما وازاحاديث ايمه اهل البيت ( ع ) خصوصا سرچشمه گرفته است ، و در نصوص بسيارى مورد تاييد وتاكيد واقع شده ، به طورى كه اصلا مطلب قابل ترديد نيست .
در مجموع اخبار واحاديثى كه در موردامامت مهدى ( ع ) و غيبت وظهور واصلاح آينده جهان و خصوصيات شخصي اواز طريق سنى وشيعه وارد شده است ، تمام آن ها نزديك به شش هزار حديث است و در مورد هيچ يك از موضوعات مسلم و غير قابل ترديداسلامى ، اين اندازه حديث و روايت وارد نشده است . ( 1 )
گذشته از قطعى بودن موضوع مهدى موعود ( ع ) از ديدگاه مدارك متقن اسلامى ، اختصاص داشت شخصيت والا به امام دوازدهم شيعه ، وپسرامام حسن عسكرى ( ع ) ، دلايل محكم و روشنى دارد كه تمام آن دلايل را ممكن است در دو دليل خلاصه كنيم :
1 . دليل اسلامي : مهدى ( ع ) در صدها روايتى كه از پيغمبراكرم ( ص ) وازايمه ( ع ) نقل شده ، متمثل است .
رواياتى كه مهدى ( ع ) را به اهل بيت ( ع ) ، نواده فاطمه ( ع ) ، ذريه حسين ( ع ) ، وفرزند نهم آن حضرت نسبت داده است ، ونيزآن سلسله ازاحاديثى كه دلالت مي كنند كه جانشينان پيامبر ( ص ) دوازده نفرند ، تمام ا ين احاديث ، آن فكر و عقيده عمومى مهدى ( ع ) را محدود مي كنند وآن موضوع فكرى كلى را درامام دوازدهم ازايمه ( ع ) مشخص مى سازند اين حديث نبوى شريف به اين مضمون كه امامان پس از من يا خلفاء بعداز من ، دوازده نفرند با عبارات مختلف در بيش از دويست وهفتاد روايت از رسول اكرم ( ص ) نقل شده ، كه در حديث سنى وشيعه مانند : صحيح بخارى ، صحيع مسلم ، صحح ترمذى وسنن ابن داود ومسنداحمد حنبل ومستدرك الصحيحين حاكم نيشابورى نقل شده است .
در حالى كه بخارى در زمان امام جواد وامام هادى وامام عسكرى ( ع ) مى زيسته وكتاب صحيح بخارى را درآن زمان نوشته است كه هنوزامامان به دوازده نرسيده بود . اين خود دلالت مي كند كه اين حديث پيش از آن كه فكر و عقيده دوازده امامى در مغزها تكميل شود ، از رسول اكرم ( ص ) صادر شده است وجاى ترديد درآين احاديث باقى نمى ماند .
ايمان و عقيده شيعه دوازده امامى كه مي گويد : جانشينان پيامبر ( ص ) از على ( ع ) شروع شده وبه مهدى ( ع ) ختم مى شود ، قابل تطبيق با احاديث شريف نبوىاست .
2 . دليل علمي : دليل علمي آن ، تجربه اى است كه شيعيان در طى هفتاد سال دوران غيبت صغرى آموختند . از واقعه مسلم تاريخ مهدى ( ع ) در دوران غيبت صغرى ، اين نتيجه گرفته مى شود كه آن حضرت ، بزرگ حقيقتى بود كه ملت شيعه مدت هفتاد سال در تحت رهبرى مستقيم وى زندگى كرده اند و با نمايندگان ويژه وى سر وكارداشته اند ، و در طول اين هفتاد سال ، كوچك ترين حادثه وجريانى پيش نيامد كه باور واعتقاد درآنان را نسبت به وجود وحقيقت امام شان متزلزل كند .
نكته قابل توجه ديگراين است كه تمام نامه هايى كه به وسيله يكايك اين چهار نفرازامام ( ع ) به دست مردم مى رسيد ، همه يك خط داشت واز نظر روش انشاء يكسان بود بنابراين ، در پس پرده ، يك حقيقت ثابت ومحقق ويك موجوداصيلى وجود داشته است .
محال است يك چنين جريانى دروغ باشد ودر طي اين هفتاد سال براى مردمى كه آن را به عنوان يك حقيقت ثابت پذيرفته اندكشف نشود بلكه اطمينان و باورآنان به اين حقيقت ثابت ، بيشتر و شديدتر مي گردد .
پس نتيجه مي گيريم كه تحليل غيبت صغراىامام ( ع ) مى تواند به صورت يك دليل علمى ، واقعيت وثبوت و وجودامام مهدى ( ع ) و ولادت و زندگى و غيبت او را ثابت كند . ( 2 )
1 . بحث حول المهدى محمد باقر صدر 72-63
2 . بحث حول المهدي محمد باقر صدرص 72-63 .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مقالات مهدوی
با مهدی

«اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج»

اظهار نظر در مورد اعتقاد به مهدي ( ع ) .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*