0%
یکشنبه ، 09 بهمن 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

هندوها و بشارت موعود

هندوها و بشارت موعود
دركتاب هاى مذهبى مقدسى كه در ميان هنديان به عنوان كتاب هاى آسماني شناخته شده و آورندگان اين كتاب ها به عنوان پيامبر شناخته مى شوند ، تصريحات بسيارى به وجود مقدس مهدى موعود ( ع ) و ظهور مبارك آن حضرت شده است كه قسمتى از آن ها را مى آوريم : دركتاب اوپانيشاد كه يكى ازكتب معتبره و از منابع هندوها به شمار مى رود ، بشارت ظهور…
دركتاب هاى مذهبى مقدسى كه در ميان هنديان به عنوان كتاب هاى آسماني شناخته شده و آورندگان اين كتاب ها به عنوان پيامبر شناخته مى شوند ، تصريحات بسيارى به وجود مقدس مهدى موعود ( ع ) و ظهور مبارك آن حضرت شده است كه قسمتى از آن ها را مى آوريم : دركتاب اوپانيشاد كه يكى ازكتب معتبره و از منابع هندوها به شمار مى رود ، بشارت ظهور مهدى موعود ( ع ) چنين آمده است : اين مظهر ويشنومظهر دهم در انقضاى كلى يا عصرآهن ، سوار بر اسب سفيدى ، در حالى كه شمشير برهنه درخشانى به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد ، ظاهر مى شود و شريران را هلاك مى سازد . . .
دركتاب " باسك " كه ازكتب مقدسه آسماني هندوهاست ، بشارت ظهور حضرت ولى عصر ( ع ) چنين آمده است : دور دنيا تمام مى شود . پادشاه عادلى در آخرالزمان ، كه پيشواى ملايكه و پريان و آدميان باشد و حق و راستى با او باشد و آن چه در دريا و زمين ها وكوه ها پنهان باشد ، همه را به دست آورد و از آسمان ها و زمين و آن چه باشد خبر مى دهد و از او بزرگ تر كسى به دنيا نيايد .
دركتاب " پاتيكل " نيزكه ازكتب مقدسه هندويان است ، بشارت ظهور حضرت چنين آمده است : چون مدت روز تمام شود ، دنياى كهنه نو شود و زنده گردد ، و صاحب ملك تازه پيدا شود از فرزندان دو پيشواى بزرگ جهان كه يكى " ناموس آخرالزمان " و ديگرى صديق اكبر " . يعنى وصي بزرگتر وى كه پشن نام دارد و نام آن صاحب ملك تازه " راهنما " است . به حق پادشاه شود و خليفه " رام " باشد و حكم براند و او را معجزه بسيار باشد . . . .
در اين بشارت ، مقصود از " ناموس آخرالزمان " پيامبر اسلام است . پشن نام هندى حضرت على ( ع ) است . " صاحب ملك تازه " ، حضرت ولى عصر ( ع ) است و راهنما نام مبارك حضرت مهدى ( ع ) است وكله " رام " به لغت سانسكريتى ، نام اقدس حضرت احديت است .
دركتاب وشن جوك نيز بشارت به ظهور حضرت آمده است : آخر دنيا به كسى برمى گردد كه خدا را دوست مى دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او خجسته و فرخنده باشد . دركتاب ديد كه ازكتب مقدسه هنديان است آمده كه : پس از خرابى دنيا ، پادشاهى در آخرالزمان پيدا شود كه پيشواى خلايق باشد و نام منصور باشد و تمام عالم را بگيرد و به دين خود درآورد . . . دركتاب " دادتگ " نيزآمده است : بعد از آن كه مسلمانى به هم رسد ، در آخرالزمان ، و اسلام در ميان مسلمانان از ظلم ظالمان و فسق عالمان و . . . برطرف شود و دنيا مملو از ظلم و ستم شود . . . دست حق به درآيد و جانشين آخر ممتاطا ( 1 )
ظهوركند و شرق و مغرب عالم را بگيرد . . .
و دركتاب " ريگ و دا " آمده است كه : ويشنو در ميان مردم ظاهر مى گردد . . . او از همه كس قوى تر است . . . در يك دست ويشنو نجات دهنده شمشيرى به مانند ستاره دنباله دار و در دست ديگرش انگشترى درخشنده دارد ، هنگام ظهور وى ، خورشيد و ماه تاريك مى شوند و زمين خواهد لرزيد " .
دركتاب " شاكمونى " نيزكه ازكتب مقدسه هنديان است آمده : " پادشاهى و دولت دنيا به فرزند سيد خلايق دو جهان گشن " بزرگوار تمام شود ، و اوكسى باشد كه بركوه هاى مشرق و مغرب دنيا حكم براند و فرمان كند ، و بر ابرها سوار شود و فرشتگان ، كاركنان او باشند . . . دين خدا يك دين شود و زنده گردد و نام او " ايستاده " باشد و خداشناس باشد .
گشن در لغت هندى نام پيامبر ( ص ) است و حضرت مهدى ( ع ) به نام ايستاده و خداشناس مى خوانند ( 2 )
1 . در زبان هندى به معنى محمد ، است .
2 . اديان و مهدويت محمد بهشتى ص 16 ظهور حضرت مهدى ( ع ) ازديدگاه اسلام مذهب و ملل جهان ، هاشمي شهيدى ص302 .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مهدی و هندو
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد هندوها و بشارت موعود .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم