0%
یکشنبه ، 09 بهمن 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

صهيونيسم مسيحى

صهيونيسم مسيحى
صهيونيسم مسيحى واژه اى است كه براى شاخه افراطى پروتستان هاى آمريكايى به كار مى رود . اين گروه به جهت حمايت از اسراييل ، بدين نام مشهور شده اند . واما مسيحيت به سه شاخه كاملا جدا و مخالف يكديگر يعنى كليساى كاتوليك روم ، ارتدكس وپروتستان تقسيم شده است . اين سه كليسا در اعتقادات دينى ومراسم عبادى كاملا از يكديگر جدايند ومانند سه دين مختلف عمل مى…
صهيونيسم مسيحى واژه اى است كه براى شاخه افراطى پروتستان هاى آمريكايى به كار مى رود .
اين گروه به جهت حمايت از اسراييل ، بدين نام مشهور شده اند .
واما مسيحيت به سه شاخه كاملا جدا و مخالف يكديگر يعنى كليساى كاتوليك روم ، ارتدكس وپروتستان تقسيم شده است . اين سه كليسا در اعتقادات دينى ومراسم عبادى كاملا از يكديگر جدايند ومانند سه دين مختلف عمل مى كنند وحتى انجيل كليساى پروتستان با انجيل كليساى كاتوليك تفاوت زيادى دارد .
يكى از ويژگى هاى كليساى پروتستان رابطه بسيار نزديك آن ها با دولت هاى اروپايا يي مى باشد و اين دولت ما براى ترويج مسيحيت پروتستان از مبلغان خود دركشورهاى جهان سوم حمايت هاى گسترده مالى ، تبليغاتى وسياسى مى كنند به عنوان مثال در انگليس ، دولت وكليساى پروتستان از هم جدا نيست وملكه انگليس در راس دولت وكليسا قرار دارد .
در يك قرن گذشته جريان جديدى كه در بين پروتستان ها فوق العاده قدرتمند شده است ، مكتب نو ظهور مبلغان انجيل مى باشد .
قبل از جنگ جهانى دوم اين مكتب نوظهور به بنيادگرايى معروف وشعار آن ها بازگشت به انجيل وتغيير جامعه با تحول فرهنگى بود وهدف آن ها به وجود آوردن حكومت در آمريكا بر مبناى بنيادهاى انجيل مى باشد .
بعد از جنگ جهانى دوم ، بنيادگرايان آمريكايى خود را مبلغان انجيل معرفى كردند و با استفاده گسترده از وسايل ارتباطات جمعى توانستند در جامعه آمريكا نفوذ فراوانى به دست آورند واكنون اين جريان قدرتمندترين وفعال ترين تشكيلات دينى در آمريكا محسوب مى شود و در مراكز سياسى اين كشور نفوذ زيادى دارند .
اصول ومبانى جريان مبلغان انجيل در آمريكا وانگليس ، حمايت همه جانبه عقيدتى وسياسى از صهيونيسم مى باشد و آن ها اعتقاد دارند كه پيروان كليساى پروتستان براى ظهور دوباره مسيح بايد چند خواسته مسيح را كه در تفاسير انجيل در قرن بيستم به عنوان پيشگويى هاى انجيل بيان شده ، عملى نمايند .
اين جريان نوظهور در پروتستانيسم با عنوان خواسته هاى مسيح شهرت دارد .
پيروان اين مكتب خود را از مبلغان انجيل مى دانند واعتقاد دارند پيروان اين مكتب ، مسيحيان دوباره تولد يافته مى باشند كه فقط اينان اهل نجات خواهند بود وديگران هلاك خواهند شد . از ويژگى هاى ممتاز پيروان اين مكتب اعتقاد راسخ وتعصب خاص به صهيونيسم مى باشد وتعصب اين مسيحيان به صهيونيسم بيش از صهيونيست هاى يهودى مقيم اسراييل و آمريكا مى باشد . مطابق اعتقادات مكتب فوق به وسيله پروتستان ما حوادثى بايد به وقوع بپيوندد تا مسيح دوباره ظهور نمايد وپيروان اين مكتب وظيفه دينى دارند براى تسريع در عملى شدن اين حوادث كوشش نمايند . حوادثى كه توسط آن ها بايد عملى شوند ، عبارتند از :
1 . يهوديان از سراسر جهان بايد به فلسطين آورده شوند وكشور اسراييل درگستره اى از رودخانه نيل تا رودخانه فرات به وجود آيد ويهوديانى كه به اسراييل مهاجرت نمايند ، اهل نجات خواهند بود .
2 . يهوديان بايد دو مسجد اقصى وصخره در بيت المقدس را منهدم كنند وبه جاى اين دو مسجد مقدس مسلمانان ، معبد بزرگ را بنا نمايند ا ز سال1967 تا به حال دو مسجد اقصى و صخره در بيت المقدس بيش از صد بار مورد حمله يهوديان ومسيحيان صهيونيست قرارگرفته است .
3 . روزى كه يهوديان مسجد اقصى ومسجد صخره در بيت المقدس را منهدم كنند ، جنگ نهايى مقدس ) آرماگدون ( به رهبرى آمريكا وانگليس آغاز شده ، دراين جنگ جهانى تمام جهان نابود خواهد شد .
4 . روزى كه جنگ آرماگدون آغاز شود ، تمامى مسيحيان پيرو اعتقادات عملى نمودن خواسته هاى مسيح كه مسيحيان دوباره تولد يافته مى باشند ، مسيح را خواهند ديد وتوسط يك سفينه عظيم از دنيا به بهشت منتقل مى شوند از آن جا همراه با مسيح ، نظاره گر نابودى جهان وعذاب سخت در اين جنگ مقدس خواهند بود .
5 . در جنگ آرماگدون زمانى كه ضد مسيح ) دجال ( در حال دستيابى به پيروزى است ، مسيح همراه مسيحيان درباره تولد يافته در جهان ظهور خواهد كرد و ضد مسيح را در پايان اين جنگ مقدس شكست مى دهد وحكومت جهانى خود را به مركزيت بيت المقدس برپا خواهد ساخت ومعبدى كه به جاى مسجد اقصى وصخره در بيت المقدس كه توسط مسيحيان ويهوديان قبل از آغاز جنگ آرماگدون ساخته شده- محل حكومت جهانى مسيح خواهد بود .
6 . دولت صهيونيستى اسراييل با كمك آمريكا وانگليس ، مسجد اقصى ومسجد صخره در بيت المقدس را نابود خواهد كرد ومعبد بزرگ به دست آنان در اين مكان ساخته خواهد شد واين رسالت مقدس به عهده آن ها مى باشد .
7 . اين حادثه پس از سال 2000 ميلادى حتما اتفاق خواهد افتاد .
8 . قبل از آغاز جنگ آرماگدون ، رعب ووحشت جامعه آمريكا و اروپا را فرا خواهد گرفت .
9 . قبل از ظهور دوباره مسيح ، صلح در جهان هيچ معنى ندارد ومسيحيان براى تسريع در ظهور مسيح بايد مقدمات جنگ آرما گدون و نابودى جهان را فراهم نمايند رهبران مذهبى فرقه هاى پروتستان در ايالات متحده وانگليس كه به اين مكتب نوظهورخواسته هاى مسيح اعتقاد دارند ، در دهه 1990م اعتقادات ياد شده را به شدت در جامعه آمريكا واروپا تبليغ كرده اند و در 10 سال گذشته در آمريكا در اين زمينه ده ها كتاب منتشر شده وفيلم هاى گوناگونى به نمايش درآمده اند .
كشيش آمريكايى به نام هال ليندسى كتابى با عنوان در پيشگويي هاى انجيل جاى آمريكا كجاست را تاليف كرده كه يكى از پرفروشترين كتاب هاى سال 2001 در آمريكا به شمار آمده است .
در اين كتاب نقش دولت واشنگتن در جنگ آرماگدون بيان شده است نويسنده در اين كتاب اثبات نموده است كه دولت آمريكا جنگ آرماگدون را رهبرى خواهد كرد ومخالفان مسيح در سراسر جهان را كه قبل ازآغاز اين جنگ باعث ايجاد رعب و وحشت در جهان شده اند ، شكست خواهد داد .
در اين جنگ مقدس ، دولت انگليس همكار آمريكا خواهد بود . دولت آمريكا در اوج جنگ سرد ، موشك هاى هسته اى قاره پيماى خود را شمشيرهاى جنگ مقدس ناميده بود .
پيروان اين مكتب در يك دهه گذشته تبليغ كرده اند كه عمليات طوفان صحرا عليه عراق در سال 1991 فراهم كردن مقدمه براى جنگ آرما گدون بوده است .
مسيحيان صهيونيست از فرقه پروتستان ها در آمريكا وانگليس اعتقاد دارند كه مسيح هميشه در امور خاورميانه به سود دولت اسراييل مداخله نموده است واعلام مى دارند كه خواست دولت اسراييل در حقيقت خواست مسيح مى باشد و مذاكرات صلح در خاورميانه بيهوده است وتاسيس كشور اسراييل بزرگ از رودخانه نيل تا رودخانه فرات ، خواست مسيح مى باشد كه به زودى عملى خواهد شد .
صهيونيست هاى يهودى هم مطابق اعتقاد به مجموعه قوانين دينى خود تلمود به مكتب خواسته هاى خدا اعتقاد دارند و مطابق اين اعتقاد ، آن ها برنامه اى را اجرا مى نمايند كه با كمك دولت هاى آمريكا وانگليس و ديگركشورهاى غربى بتوانند دو مسجد مقدس اقصى وصخره در بيت المقدس را تخريب كرده ، كشور اسراييل بزرگ را با نابودى كامل كشورهاى اسلامى به وجود آورند به همين منظور ميان صهيونيست هاى يهودى و صهيونيست هاى مسيحى از فرقه پروتستان ها اتحاد و هماهنگى كامل وجود دارد و مسيحيان پيرو اعتقاد خواسته هاى خدا را همواره اظهار مى دارند ، هر عملى كه از سوى دولت اسراييل انجام مى شود در حقيقت از سوى مسيح طراحى شده است وبايد توسط مسيحيان سراسر جهان مورد حمايت قرارگيرد به لطف حمايت همه جانبه جهان مسيحى غرب از دولت تل آويو ، اكنون ذخاير عظيم موشك هاى هسته اى وانواع و اقسام تسليحات شيميايى و ميكروبى در اسراييل وجود دارد و در واقع ، رژيم صهيونيستى را به يك انبار مهمات و پادگان نظامى جهان مسيحى ايالات متحده آمريكا وغرب تبديل كرده اند .
البته هدف استراتژيك جهان مسيحى غرب اين است كه كشورهاى اسلامى را در زمينه هاى اقتصادى ونظامى براى هميشه ضعيف نگاه دارند .
يك نويسنده آمريكايى در سال 1997 كتابى با عنوان خيانت به بيت المقدس را تاليف نمود كه در آن هر نوع مذاكره صلح با فلسطينيان را خيانت به تعليمات انجيل وخواسته هاى مسيح مى داند واين مطلب را به خوانندگان القا مى نمايد كه مسيح با آغاز هزاره سوم وقبل از سال 2007 م ظهور خواهد كرد و اسراييل بزرگ را از نيل تا فرات به وجود خواهد آورد .
در اين كتاب ها تبليغ مى گردد كه براى تعجيل ظهور مسيح ، مسيحيان بايد كشور بابل را - كه عراق كنونى مى باشد - نابود كنند و رودخانه فرات بايد كاملا خشك گردد گفتنى است كه آن ها جنگ آرماگدون را " جنگ فرات " نيز مى نامند .
رهبران دينى صهيونيسم مسيحى تبليغات گسترده اى در اين باره انجام داده اند .
در يك نظرسنجى كه توسط خبرگزارى آسوشيتدپرس در سال 1997 انجام شد ، اعلام گرديد 25 درصد جمعيت آمريكا اعتقاد راسخ دارند كه با آغاز هزاره سوم ، جنگ جهانى آرماگدون در محل فلسطين آغاز خواهد شد واين جنگ تا مدت هفت سال ادامه خواهد داشت .
در اثر اين جنگ دنيا نابود مى شود و در پايان اين جنگ هفت ساله كه آن ها آن را " مصيبت بزرگ براى كليسا و مسيحيان " مى دانند ، مسيح همراه مسيحيان دوباره تولد يافته ظهور خواهد كرد و دجال را شكست مى دهد وحكومت جهانى خود را با مركزيت بيت المقدس تشكيل خواهد داد .
به همين منظور آن ها معبد بزرگ را كه موجب جنگ آرماگدون مى شود معبد مصيبت بزرگ مى نامند مطابق اعتقادات صهيونيسم مسيحى ، غير از معتقدان به خواسته هاى مسيح ، تمامى مردم جهان ، چه مسيحى وچه غير مسيحى ، به دست دجال كشته خواهند شد .
ارتش صهيونيستى در سال1967 بخش شرقى بيت المقدس را تصرف كرد ومسجد اقصى ومسجد صخره به دست صهيونيست هاى يهودى اشغال گرديد بعد از آن ، رژيم تل آويو همواره اعلام كرد كه بيت المقدس پايتخت ابدى اسراييل است . به همين منظور صهيونيست ها 87 درصد بخش شرقى بيت المقدس را تصرف كرده اند ومردم فلسطين حق ندارند در بخش شرقى اين شهر ، خانه سازى كنند وحتى خانه هاى فلسطينى ها در اين بخش شهر مرتب تخربب مى گردد ويهوديان در آن جا ساكن مى شوند صهيونيست ها زير محوطه مسجد اقصى و مسجد صخره را كا ملا حفارى كرده اند .
صهيونيست هاى مسيحى ويهودى مقيم فلسطين اشغالى و آمريكا اعلام نموده اند كه آن ها سقف و ستون هاى معبد بزرگ را آماده كرده اند و مى توانند دركوتاه ترين مدت معبد بزرگ را در جاى مسجد اقصى ومسجد صخره احداث نمايند . آن ها نقشه معبد بزرگ را در روى جلد كتاب هايى كه در اين موضوع نوشته شده است چاپ كرده اند .
رهبران صهيونيسم مسيحى ويهودى خود اعلام كرده اند مطابق تفسير مكاشفه يوحنا درانجيل ، صهيونيسم رسالت الهى دارند و براى تاسيس دولت اسراييل بزرگ حق دارند علاوه بر سلب مالكيت فلسطينيان ، حتى نسل كشى فلسطينيان واعراب را انجام دهند رهبران دينى پروتستان ، مبلغان انجيل را از مسيحى كردن يهوديان منع مى كنند ، چرا كه مطابق اعتقادات آنان يهوديان از سراسر جهان بايد به فلسطين مهاجرت نمايند واسراييل بزرگ را تشكيل دهند و اقدام به ساخت معبد بزرگ نمايند بيشتر مطلق يهوديان در جنگ آرماگدون توسط ضد مسيح كشته خواهند شد وتعداد اندكى كه زنده خواهند ماند ، با ظهور حضرت مسيح به وى ايمان خواهند آورد .
تروريسم مقدس و مبلغان جنگجوى انجيل مكتب صهيونيسم مسيحى دركشورهاى پروتستان مخصوصا در ايالات متحده آمريكا وانگليس توسط مبلغان انجيل در سطح گسترده ترويج مى شود .
نويسنده معروف آمريكايى به نام گريس هالسل در دوكتاب معروف خود برنامه هاى مبلغان جنگجوى انجيل ، مقيم آمريكا را به خوبى افشا كرده بود . نويسنده در اين دوكتاب با عنوان پيشگوى وسياست ومبلغان جنگجوى انجيل در بستر جنگ هسته اى برنامه هاى مشترك
دولت هاى آمريكا ، انگلستان واسراييل با همكارى مبلغان انجيل را براى به وجود آوردن اسراييل بزرگ تشريح مى كند .
هالسل كه ازكارمندان برجسته دفتر رياست جمهورى آمريكا بود اتحاد محرمانه بين مبلغان انجيل در آمريكا وانگليس با اسراييل را آشكار مى نمايد .
تاثير تبليغات گسترده دستگاه هاى ارتباط جمعى آمريكا كه كاملا تحت كنترل صهيونيست ها مى باشند ، مردم آمريكا را به زود باورترين مردم جهان تبديل كرده وحادثه 11 سپتامبر هم كينه ونفرت مردم آمريكا وجهان غرب را به خاطر تبليغات هدايت شده ، عليه اعراب ومسلمانان برانگيخته است .
صهيونيست ها وطرفداران آن ها كه سال ها يك سلسله برنامه هاى دينى ، فرهنگى ، اجتماعى ، وسياسى خود را تبليغ مى كردند ، با حادثه 11 سپتامبر 2001 بهترين فرصت را به دست آوردند تا برنامه هاى شان را با سرعت بيشترى به مردم آمريكا و اروپا بقبولانند ودر حال حاضر مى كوشند برنامه هاى خود را عملى نمايند . در دوران جنگ سرد ، آمريكا اتحاد جماهير شوروى سابق را امپراتوري شر معرفى مى كرد و بعد از جنگ سرد ، دستگاه هاى ارتباط جمعى آمريكا ترس از مسلمانان را تبليغ كردند وبعد از حادثه 11 سپتامبر ، اين تبليغات عليه اسلام ومسلمانان جهان در دنياى غرب به اوج خود رسيده است .
گروه هاى مسيحى پيرو اعتقاد خواسته هاى مسيح در آمريكا 100 ميليون پيرو دارند و آن ها در هر دو حزب بزرگ آمريكا يعنى جمهورى خواه و دموكرات صاحب نفوذ مى باشند و همراه صهيونيست هاى يهودى ، دولت واشنگتن را كاملا در اختيار دارند .
آمريكا وديگركشورهاى پروتستان و 1500 فرقه مسيحى حامل اين اعتقاد در سطح جهان ، براى جنگ آرماگدون تبليغات گسترده انجام مى دهند وبراى تسريع در ظهور مسيح كوشش مى نمايند ، وضعيتى را پيش آورند كه سراسر جهان نابود شود .
نويسندگان غربى اين اعتقادات را به عنوان تروريسم مقدس معرفى مى كنند . اين گروه هاى مسلح مسيحى در آمريكا بعد از حادثه 11 سپتامبر از سوى اف بى اى متهم شده اند كه درپخش ) سياه زخم كه يك اسلحه بيولوژيك مى باشد در آمريكا نقش داشته اند . سياست دولت آمريكا نيز بر نبرد تمدن ها استوار است و آن ها خود را كدخداى دهكده جهانى اعلام كرده اند و به بهانه مبارزه با تروريسم مى كوشند سلطه خود را بر سراسر جهان گسترش دهند . ولى آمريكا در حال فروپاشى از داخل مى باشد و ريشه حوادث 11 سپتامبر در داخل خود آمريكا وجود دارد .
گروه هاى صهيونيست مسيحى ويهودى در داخل آ مريكا روز به روز قدرتمندتر مى شوند و اكنون در واقع ، دولت و مردم ايالات متحده آمريكا در دست اين گروه هاگروگان مى باشند ( 1 )
1 . برگرفته از سايت W W W . Mouood . Org
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
انتظار و صهيونيسم
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد صهيونيسم مسيحى .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم