0%
شنبه ، 19 آذر 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

يهود و نصارى و مهدويت

يهود و نصارى و مهدويت
مسترهاكس نويسنده آمريكايى كتاب قامو س كتاب مقدس درباره شيوع اعتقاد به ظهور ، و انتظار پيدايش منجى بزرگ جهانى در ميان قوم يهود چنين مى نويسد : عبرانيان منتظر قدوم مبارك مسيح ، نسل به نسل بودند و وعده آن وجود مبارك مكررا در زبور وكتب انبيا ، على الخصوص دركتاب اشعيا داده شده است . تا وقتى كه يحياى تعميد دهنده آمده ، به قدوم مبارك وى بشارت…
مسترهاكس نويسنده آمريكايى كتاب قامو س كتاب مقدس درباره شيوع اعتقاد به ظهور ،
و انتظار پيدايش منجى بزرگ جهانى در ميان قوم يهود چنين مى نويسد : عبرانيان منتظر قدوم مبارك مسيح ، نسل به نسل بودند و وعده آن وجود مبارك مكررا در زبور وكتب انبيا ، على الخصوص دركتاب اشعيا داده شده است .
تا وقتى كه يحياى تعميد دهنده آمده ، به قدوم مبارك وى بشارت داد ، ليكن يهود آن نبوات ) پيش گويى ها ( را نفهميده و به خود مى انديشيده كه مسيح ) سلطان زمان ( خواهد شد و ايشان را از دست جورپيشگان و ظالمان رهايى خواهد داد و به اعلا درجه مجد و جلال ترقى خواهد كرد ( 1 )
نويسنده كتاب قاموس كتاب مقدس دركتاب خود از يهوديان ، زبان به شكايت مى گشايد كه دعوت عيساى مسيح را پس از آن همه اشتياق و انتظار ، سرانجام نپذيرفتند و او را مسيح واقعى پنداشتند و او را با مسيح موعودى كه سلطان زمان خواهد بود و منجى واپسين و مژده اش را كتاب مقدس شان داده بود و سال ها در انتظارش در التهاب سوزان لحظه شمارى مى كردند ، مطابق نيافتند . از اين رو ، با او به دشمنى برخاستند، حتى وى را جنايتكار به هفت اسراييل ، و تعاليمش را ضد آرمان اساسى كتب مقدس عهد عتيق ) تورات وملحقات آن ( دانستند ، ناچار به محاكمه اش فرا خواندند و به اعدام محكومش كردند ، و همچنين با احساس غبنى جانكاه مجددا به انتظار مسيح موعود و رهايى بخش از رنج وستم نشستند .
مسيحيان ، با اين كه حضرت عيسى ( ع ) را مسيح موعود يهوديان مى دانستند ، چون نسبت به پيروى او احساس نا تمامى كردند ، يكباره اميدشان از زمان حال بركنده شد ، حماسه انتظار را از سرگرفتند و در انتظار مسيح و بازگشت او از آسمان ، در پايان جهان نشستند .
دركتاب قاموس كتاب مقدس آمده است : كلمه پسر انسان هشتاد بار در انجيل و ملحقات آن ) عهد جديد ( به كار رفته است كه فقط سى مورد آن با حضرت عيسى ( ع ) قابل تطبيق است و پنجاه مورد آن از مصلح و نجات دهنده اى سخن مى گويد كه در آخر الزمان ظهور خواهد كرد ( 2 ) .
1 . قاموس كتاب مقدس ص 806 .
2 . او خواهد آمد على اكبر مهدى پور ، ص 33 .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مهدی شناسی
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد يهود و نصارى و مهدويت .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم