0%
چهارشنبه ، 31 شهریور 1400

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

اعتقاد به منجي

اعتقاد به منجي
عقيده به منجى بزرگ ، يك عقيده عمومى ومشترك است واختصاص به يك قوم وملت و دين ندارد . اديان و مذاهب گوناگون كه در جهان حكومت مي كنند ، عموما ظهور اورا خبر داده اند ، اگر چه دراسم او اختلاف دارند . انتظار فرج و اعتقاد به موعود يك اشتياق و ميل باطنى است ، اسلام و اديان ديگر نيز با وعده ظهور منجى بزرگ اين خواسته و…
عقيده به منجى بزرگ ، يك عقيده عمومى ومشترك است واختصاص به يك قوم وملت و دين ندارد .
اديان و مذاهب گوناگون كه در جهان حكومت مي كنند ، عموما ظهور اورا خبر داده اند ، اگر چه دراسم او اختلاف دارند .
انتظار فرج و اعتقاد به موعود يك اشتياق و ميل باطنى است ، اسلام و اديان ديگر نيز با وعده ظهور منجى بزرگ اين خواسته و شوق درونى را بى پاسخ نگذاشته و اين خواسته نيز مانند ديگر خواسته ها در شرايط گوناگون ، كم و زياد و شدت و ضعف پيدا مي كند .
آشفتگى اوضاع و نا امنى حاصل از آن وفشار وتبعيض و ستم در جامعه ، عقيده به ظهور منجى بزرگ را تشديد مى نمايد . آن چنان اين شوق ديرينه وانتظار در لحظات فشار واختناق ، تبديل به التهاب سوزان و نياز شديد مى شود ، و خرمن اشتياق توده ها را براى ظهور واپسين منجى ومهدى موعود شعله ور مى سازد كه افراد فرصت طلب ، از پريشانى توده ها سوء استفاده كرده و به دروغ ادعاى مهدويت مى نمايند . لذا در هر زمانى كه فشارها ومحروميت هاى اجتماعى ، سياسى واقتصادى وغير آن بالا مى رود ، جاذبه ووسوسه رهبرى نيز افراد بسيارى را به خود مشغول مى دارد وچه بسا افرادى كه جان خويش را بر سر اين سودا مى نهند .
البته اين شرايط ممكن است باعث بالا رفتن تب منجى پرستى در جامعه بشود وافرادى هم از اين فرصت سوء استفاده كرده ، ادعاى مهدويت بنمايند ، ولى اين موضوع هرگز به اصالت اين عقيده لطمه نمى زند . پس اصالت مساله مهدى وجهانى بودن آن روشن مى شود ومعلوم مي گردد كه اين عقيده اختصاص به مسلمانان ندارد ، بلكه پيروان همه اديان در انتظار چنين مصلح جهانى به سر مى برند .
اين اعتقاد و اشتياق در ميان يهود و نصارى ، آن چنان اصيل و ريشه دار است كه در طول تاريخ اين دو ملت ، مدعيان شگفتى را پديد آورده است و افراد بسيارى خود را به دروغ ، مسيح موعود معرفى كرده اند ، چنان كه قاموس كتاب مقدس درباره شماره مدعيان دروغين مسيح موعودمي نويسد :
24 نفر مسيحيان دروغگو در ميان بنى اسراييل ظاهرگشته كه مشهور ومعروف ترين آن ها بركوكبه است كه دراوايل قرن ثانى مى زيست و آن دجال معروف ادعا مى نمود كه راس و رييس وپادشاه قوم يهود است . . . ودر قرن دوازدهم حدود ده نفر مسيحيان دروغگو ظاهرگرديده ، جمعى را به خودگروانيده . اين مطلب اسباب فتنه وجنگ شده ، جمع كثيرى نيز در آن معركه طعمه شمشيرگرديدند . ( 1 )
علامه طباطبايى ( ع ) مي نويسد : بشراز روزى كه روى زمين سكنى گزيده ، نوشته درآرزوى يك زندگى اجتماعى مقرون به سعادت مى باشد و به اميد رسيدن چنين روزى قدم برمى دارد واگراين خواسته تحقق خارجى نداشت ، هرگز چنين آرزو واميدى در نهاد وى نقش نمى بست چنان چه اگر غذايى نبود ، گرسنگى نبود ، اگرآبى نبود ، تشنگى تحقق نمى يافت و . . . ازاين روى ، به حكم ضرورت آينده جهان روزى را در برخواهد داشت كه آن روز جامعه بشرى پراز عدل وداد شده وبا صلح وصفا زندگى خواهند كرد وافرادانسانى غرق فضيلت وكمال مى شوند . والبته استقرار چنين وضعى به دست خودانسان خواهد بود ورهبر چنين جامعه اى ، منجى جهان بشرى و به لسان روايات مهدى خواهد بود . ( 2 )
بنابراين ، اعتقاد به مهدى تنها يك باوراسلامى نيست ورنگ خاص دينى ندارد ، بلكه عنواني است براى خواسته ها وارزوهاى همه انسان ها با كيش ها و مذاهب گوناگون .
1 . قاموس كتاب مقدس چاپ بيروت ص 808 .
2 . شيعه دراسلام علامه طباطبايي ص 220
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مقالات مهدوی
با مهدی

«اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج»

اظهار نظر در مورد اعتقاد به منجي .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*