0%
شنبه ، 19 آذر 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

خرافه پردازي و راز زدايي

خرافه پردازي و راز زدايي
خرافه پردازي و راز زدايي : خرافه پردازى يعنى حقايق ماوراى طبيعى دين ، دست خوش عوام زدگى گردد وبستر مناسبى براى خرافه پردازى فراهم آيد وعده اى داعيه رويت حضرت در خواب وبيدارى كنند هر چند امكان اين امر ، در اصل منتفى نيست . راز زدايى هم يعنى امور ، مانند امورى طبيعى نگريسته شوند ورد پاى هر امر ماوراى طبيعى در آن ها محوگردد مانند ابن خلدون…
خرافه پردازي و راز زدايي : خرافه پردازى يعنى حقايق ماوراى طبيعى دين ، دست خوش عوام زدگى گردد وبستر مناسبى براى خرافه پردازى فراهم آيد وعده اى داعيه رويت حضرت در خواب وبيدارى كنند هر چند امكان اين امر ، در اصل منتفى نيست .
راز زدايى هم يعنى امور ، مانند امورى طبيعى نگريسته شوند ورد پاى هر امر ماوراى طبيعى در آن ها محوگردد مانند ابن خلدون كه معتقد است مراد از ظهور مهدى ( ع ) ، پيدايش حكومتى مبتنى بر اتحاد قبايل سادات اطراف مدينه و حجاز است .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
آسیب شناسی
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد خرافه پردازي و راز زدايي .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم