جمعه ، 04 تیر 1400

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

هاليوود و آخر الزمان

هاليوود و آخر الزمان
هاليوود در واقع يك نام استعارى و نمادين است كه براى مديريت امپراتورى تصويرى غرب انتخاب شده ، والا يك شركت توريستي است در حومه شهر لوس آنجلس آمريكا . منظور از هاليوود ، نظام مديريتى حاكم بر پروژه هاى تصويرى آمريكا به نحو اخص ومغرب زمين به نحو اعم است . در حقيقت اتاق فكرى است كه تعيين مى كند ، كدام سوژه وكدام مفهوم ، دستمايه كار تصويرى…
هاليوود در واقع يك نام استعارى و نمادين است كه براى مديريت امپراتورى تصويرى غرب انتخاب شده ، والا يك شركت توريستي است در حومه شهر لوس آنجلس آمريكا .
منظور از هاليوود ، نظام مديريتى حاكم بر پروژه هاى تصويرى آمريكا به نحو اخص ومغرب زمين به نحو اعم است . در حقيقت اتاق فكرى است كه تعيين مى كند ، كدام سوژه وكدام مفهوم ، دستمايه كار تصويرى قرار بگيرد . رويكرد هاليوود به بحث آخرالزمان ، مثل ديگر رويكردهايش ناظر به فكر ، برنامه ريزى و انديشه قبلى است هاليوود صرفا ا ز اين جهت كه آخرالزمان سوره ناب ، بديع ، جذاب و تماشاگر پسندى است سراغ آخرالزمان نرفته است ، بلكه مقاصدكاملا جدى و نهفته اى در اين رويكرد وجود داشته است اصولا آخرالزمان و پايان دنيا و باور اين پديده ، مبنى بر يك كهن الگوى مشترك بشرى است كه در ضمير ناخود آگاه ابناى بشر نهادينه شده است چگونه مى توانيم بپذيريم كه اين دنيا ، همين طور پيش برود و به پايان نرسد و اصولا ضمير ناخود آگاه ما اين را نمى پذيرد كه دنيا بدون پايان باشد .
به همين دليل براى اين پايان ، دوست داريم كه تصوير ارايه كنيم . قرايت هاى مختلفى را در حوزه هنر ، ادبيات وكسب دينى ، نسبت به آخر الزمان براى ما ترسيم كرده اند و در اساطير ملل متعدد هم ، نقاط مشتركى كه مى توانيم بيابيم ، چند تا بيشتر نيست يكى از آن چند تا ، آغاز آفرينش و پايان عمر دنيا است . قصه اى كه تقريبا در اكثر قريب به اتفاق اساطير ملل يافت مى شود و همين نشان مى دهد كه ما ناگزيريم به آخرالزمان به عنوان يك سوره مستتر در ضمير ناخود آگاه جمعى بشر بپردازيم خصوصا كه اگر براى مخاطب ، بار محتوايى و معنايى و سياسى هم داشته باشد و هاليوود در واقع ، با اين رويكرد به سراغ آخرالزمان رفته است .
چون اولا پديده اى جذاب است آن چه كه نيامده و پيشگويى مى شود ، هميشه براى انسان جذاب است ، ديگر اين كه روايت هاى متعدد و متفاوتى نسبت به اين يك پديده مى توانست اتخاذ كند و اين تعدد روايت ما باعث مى شد ، آن افكارى كه اتاق فكر هاليوود توليدكرده بود ، خيلى راحت و از طرق مختلف به مخاطب منتقل شود به نوعى موضوع آخرالزمان ، اين پتانسيل را داشت كه دستمايه اتاق فكر هاليوود قرار بگيرد و در جهت تزويج غير مستقيم مفاهيمى كه به گونه اى صهيونيسم بين الملل پى جوى آن بود ، به كار رود از همان آغاز ، يهوديان به دليل نفوذى كه در هاليوود داشتند ، توانستند بسيارى از آموزه هاى توراتى را به فيلم هاى هاليوردى تشرى دهند اصولا نگاه آخرالزمانى در هاليوود ، انواعى دارد كه در نگره دينى ، عمدتا توراتى است ا لبته در آثار هاليوود ، عامدانه ، رويكرد توراتى نسبت به آخرالزمان به كار مى رود .
اگر چه شباهت هايى هم بين آخرالزمان تورات و انجيل هست ولى انگار قرار بوده است ، قرايت يهودى در نگره دينى هاليوود رعايت شود . همچنين نگاه به شيطان ، نگاه به فرشته ها ، نگاه به بهشت و دوزخ در سينماى هاليوود ، باز به گونه اى توراتى است حال آن كه اصولا وقتى هاليوود به سمت قرايت و روايت دينى مى رود ، عمدتا از تورات تاثير مى پذيرد
واما اهداف غرب از طرح سينما ، آن چه اراده كند القا مى كند و بيننده هم اين تاثير
را مى پذيرد و قبول مى كند ) مگر بينندگان خيلى خاص ( بديهى است كه غرب از اين ظرفيت استفاده مى كند خصوصا در شرايطى كه تمام لوازم اين صنعت را در اختيار داشته باشد . طبيعتا اهدافى كه نظام استكبارى غرب دنبال مى كند ، در سينماى او نيز منعكس مى شود . فرهنگ غرب در ذات خود ، كاملا - مهاجم و سلطه گر است و سينما هم در همين راستا تعريف مى شود و اهداف هاليوود چندان از غايات نظام غرب دور نيستند . ما در فيلم هاى هاليوودى ، انواع آخر الزمان را شاهد هستيم آخرالزمان تكنولوژيك ، آخرالزمان طبيعى ، آخرالزمان متافيزيك ، آخرالزمان اسطوره اى و . . . مثلا آخرالزمان اسطوره اى ، آخرالزمانى است كه در آن ، موجوداتى و مفاهيمى از اعماق افسانه و از آن سوى تاريخ ، از دنياى افسانه ها و اساطير ملل سر بر مى آورند و در شرايط كنونى ، خطر ساز مى شوند و تقابل آن هاست كه وقايع آخرالزمانى را ايجاد مى كند .
در نگاه هاليوودى ، اسلام به صورت يك خطر ما قبل تاريخى ، يك خطر قديم و باستانى از ديان تخم هاى هيولاهاى باستانى در يك فضاى مرموز ومدهوش متولد مى شود . آزاد مى شود و به صورت يك موجود مهاجم بيگانه در مى آيد و نهايتا نسل بشر را نابود مى سازد . اين موجود بيگانه ، حتى خونش هم خطرناك است و اگر خونش را بريزى ، با نيروى مخرب نهفته در خون خود ، همه چيز را نابود مى كند . اين مساله ما را ياد چه مى اندازد؟ در اسلام ، حتى خون هم مى تواند بر شمشير غلبه كند و به گونه اى بر رقيب لطمه بزند .
فرهنگ شهادت و استشهاد ، هميشه كابوس دنياى غرب بوده است . خط شير فيلم هاى هاليوودى ، از پيچيده گويى به سمت صراحت است . فيلم معروف مردى كه فردا را ديد كه بازيگر معروف سينما اورسن ولز تك گويى و پلاتوهاى آن را اجرا كرده بر مبناى پيشگويى هاى نوستر آداموس خط آخرالزمانى مسلمانان را گوشزد مى كند و به نوعى شخصيت آخرالزمان منجى مسلمانان را به عنوان دجال غرب نشان مى دهد و اين كه ، اين همان آنتي كرايست معروف است كه مى آيد و دنيا را با خطر مواجه مى كند .
به تدريج از دهه نود به اين سو ، فيلم ها ، صراحت لهجه پيشه كردند و مسلمين را جناح باطل آخرالزمان و رهبر آنان را آنتي كرايست نشان دادند ( 1 )
1 . نشريه موعود شماره 37 ص 12 برگرفته ازگفت وگو با مجيد شاه حسينى .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مهدی شناسی
با مهدی

«اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج»

اظهار نظر در مورد هاليوود و آخر الزمان .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*