0%
شنبه ، 19 آذر 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

ادعيه آن حضرت در ثناء الهى و درخواست حوائج از أو

ادعيه آن حضرت در ثناء الهى و درخواست حوائج از أو
در تسبيح و تنزيه خداوند ، در روز هجدهم ما تا آخر آن . در امور دنيا و آخرت . براى نيازمندان و بيماران و ساير مومنان . براى گشايش كارها . براى بخشيده شدن گناهان شيعيان . ( 1 ) دعاى آن حضرت در تسبيح و تنزيه خداوند ، در روز هجدهم ماه تا آخر آن پاك و منزه است خداوند به تعداد مخلوقاتش ، پاك و منزه است…
در تسبيح و تنزيه خداوند ، در روز هجدهم ما تا آخر آن . در امور دنيا و آخرت . براى نيازمندان و بيماران و ساير مومنان . براى گشايش كارها . براى بخشيده شدن گناهان شيعيان .
( 1 ) دعاى آن حضرت در تسبيح و تنزيه خداوند ، در روز هجدهم ماه تا آخر آن پاك و منزه است خداوند به تعداد مخلوقاتش ، پاك و منزه است خداوند تا آنگاه كه خشنود گردد ، پاك و منزه است خداوند بشمارش موجوداتش ، پاك و منزه است خداوند به اندازه وزن عرش او ، و حمد و سپاس مخصوص خداوند است همانند اين مقادير .
( 2 ) دعاى آن حضرت در امور دنيا و آخرت بارالها ! بما توفيق فرمانبردارى ، و پرهيز از گناه و نافرمانى ، و نيت پاك و بى آلايش ، و شناخت و معرفت به آنچه نزد تو ارزشمند است ، عطا فرما ، و ما را به هدايت و پايدارى گرامى دار ، و زبان ما را به صدق و صواب بر كلام حكيمانه و شايسته گويا ساز ، و دل ما را از علم و معرفت لبريز فرما ، و شكم ما را از طعام حرام و شبهه ناك پاك بگردان ، و دست ما را از ظلم و تعدى و تجاوز بازدار ، و چشم ما را از گناه و خيانت محفوظ بدار ، و گوش ما را از شنيدن سخنان بيهوده و غيبت مسدود گردان . و به دانشمندان ما زهد و بى رغبتي به دنيا و نصيحت و خير خواهى ، و به دانش آموزان ما جديت وشوق و رغبت ، و به شنوندگان پيروى و پندپذيرى ، و به بيماران مسلمان شفا و آسايش ، و به مردگان آنان رافت و رحمت ، و به پيرمردان ما وقار و متانت ، و به جوانان بازگشت بسوى تو و توبه ، و به زنان حيا و عفت عنايت كن . و به ثروتمندان تواضع وسعه صدر ، و به فقيران صبر و قناعت ، و به رزمندگان نصرت و پايدارى ، و به اسيران آزادى و آسايش ، و به اميران و فرماندهان دادگرى و مهربانى ، و به مردم انصاف و سرشت نيك عطا فرما . و به توشه و سرمايه حجاج و زايران بركت عنايت كن ، و حج و عمره اى كه بر آنان واجب ساخته اى را ادا فرما ، به فضل و رحمتت اى مهربانترين مهربانان .
( 3 ) دعاى آن حضرت براى نيازمندان و بيماران و ساير مومنان پروردگارا ! تو را سوگند مى دهم به حق كسى كه با تو مناجات مى كند ، و به حق آنكه در خشكى و دريا تو را مى خواند ، بر مردان و زنان مومن فقير بى نيازى و ثروتمندى ، و به بيماران از زنان و مردان مومن شفا و تندرستى ، و به زندگان از آنان لطف و بخشايش ، و به درگذشتان آنان آمرزش و رحمت ، و به دورماندگان از وطن از ايشان بازگشت به وطنهايشان همراه با سلامتى و موفقيت ، تفضل فرما ، به حق محمد و تمام خاندان او .
( 4 ) دعاى آن حضرت براى گشايش كارها اى آنكه پس از بسته شدن كارها راه گشايشى از براى ما مى گشايد كه اوهام بدان راه ندارد ، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و براى امورى كه مرا در تنگنا قرار داده راه گشايشى قرارده كه انديشه اى بدان راه ندارد ، اى مهربانترين مهربانان .
( 5 ) دعاى آن حضرت براى بخشيده شدن گناهان شيعيان پروردگارا ! شيعيان ما از شعاع انوارمان و باقيمانده طينت ما آفريده شده اند ، و ايشان بر اساس تكيه بر محبت و ولايت ما گناهان بسيارى را انجام داده اند . اگر گناهانشان بين تو و ايشان مانع ايجاد كرده از آنان درگذر ، ما از ايشان خشنود شده ايم ، و خطاهايى كه بين خودشان مرتكب شده اند را در برابر خمس ما برايشان ببخشاى ، و آنان را در بهشت وارد ساز و از دوزخ دور گردان ، و ايشان را شامل غضبى كه بر دشمنانمان روا مى دارى ، قرار نده .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
ادعیه مهدوی
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد ادعيه آن حضرت در ثناء الهى و درخواست حوائج از أو .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم