0%
یکشنبه ، 09 بهمن 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

نيابت عامه

نيابت عامه
«نيابت عامّه»، آن است که امام، ضابطه اي کلّي به دست دهد، تا در هر عصر، فرد شاخصي که آن ضابطه، از جهت، و در همه ابعاد، بر او صدق مي کند، نائب امام شناخته شود، و به نيابت از امام، وليّ جامعه در امر دين و دنيا باشد. بنابراين کساني که از آغاز غيبت کبري نيابت داشته اند و دارند، و بر طبق ضابطه معيّن شده از سوي خود…
«نيابت عامّه»، آن است که امام، ضابطه اي کلّي به دست دهد، تا در هر عصر، فرد شاخصي که آن ضابطه، از جهت، و در همه ابعاد، بر او صدق مي کند، نائب امام شناخته شود، و به نيابت از امام، وليّ جامعه در امر دين و دنيا باشد.

بنابراين کساني که از آغاز غيبت کبري نيابت داشته اند و دارند، و بر طبق ضابطه معيّن شده از سوي خود امامان، به نيابت رسيده اند، «نائب عامّ» ناميده مي شوند.

دوره «غيبت کبري»، دوره «نيابت عامّه» است.
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مهدی و واژگان
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد نيابت عامه .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم