0%
شنبه ، 19 آذر 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

مصرع با شروع حرف ( ی )

مصرع با شروع حرف ( ی )
یا منتظر!به منظر چشمان نیامدی پنهانی آمدی ونمایان نیامدی 
*       *       * 
یعقوب(ع) در فراق ، اگرزندگی نمود مارا،نماندعمروندیدیم روی تو 
*       *       * 
 یک اسب،یک سوار؛نقشی ازانتظار یک مرد می رسد،آیا ازاین غبار 
*       *       * 
یک روز،برمی گردی آیاباز صحن نگاهم را بیارایی؟ 
*       *       * 
یک روزمی آیی وچشمانت،درگوش مردم،شعر می خواند آیینه مرد؛ای سبز آبی پوش!بی تابی ام نذر قدم هایت
 *       *      *
 یک شب بیابه خلوت دل های بی قرار جان را،زشوق آمدنت پرسرورکن 
*      …
یا منتظر!به منظر چشمان نیامدی
پنهانی آمدی ونمایان نیامدی 

*       *       * 

یعقوب(ع) در فراق ، اگرزندگی نمود
مارا،نماندعمروندیدیم روی تو 

*       *       * 

 یک اسب،یک سوار؛نقشی ازانتظار
یک مرد می رسد،آیا ازاین غبار 

*       *       * 

یک روز،برمی گردی آیاباز
صحن نگاهم را بیارایی؟ 

*       *       * 

یک روزمی آیی وچشمانت،درگوش مردم،شعر می خواند
آیینه مرد؛ای سبز آبی پوش!بی تابی ام نذر قدم هایت

 *       *      *

 یک شب بیابه خلوت دل های بی قرار
جان را،زشوق آمدنت پرسرورکن 

*       *       * 

یک شب،میان هاله ای ازعطروعشق ونور
می آیی ازغریب ترین جاده های دور 

*       *      *

 یک هزاره به راه پاشیدند،چشم هارا چکاوکان حضور
یک هزاره هنوز منتظریم،کوچه ای راکه می گذاری پا 

*       *       * 

یوسف پرده نشین!بی توزلیخا صفتان
شبی ازحسرت پنهان شدنت می میرند
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
ی
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد مصرع با شروع حرف ( ی ) .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم