0%
شنبه ، 19 آذر 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

( ع )

( ع )
عارض به خاک پای توسودیم ودردوکون افزون شدازغبار رهت،آبروی ما *       *        * عاشقم،عاشق روی تو،نه چیزدگری بارهجران وصالت به دل شاد،کشم *        *        * عاشقان،کشته ای ازفراقت ای خدایی گهر!کی می آیی؟ *       *       * عاقبت،آن سوار می آید آخرین ذوالفقارمی آید *        *       * عبور کُندِدقایق،نشانه ای زتودارد درانتظار توبودم،درانتظارتوهستم *        *        * عزم دیدارتوداردجان برلب آمده بازگردد،یابرآید؛چیست فرمان شما؟ *       *       * عزیزغایب من؛ای همیشه درخاطر! به…
عارض به خاک پای توسودیم ودردوکون
افزون شدازغبار رهت،آبروی ما
*       *        *
عاشقم،عاشق روی تو،نه چیزدگری
بارهجران وصالت به دل شاد،کشم
*        *        *

عاشقان،کشته ای ازفراقت
ای خدایی گهر!کی می آیی؟

*       *       *

عاقبت،آن سوار می آید
آخرین ذوالفقارمی آید

*        *       *

عبور کُندِدقایق،نشانه ای زتودارد
درانتظار توبودم،درانتظارتوهستم

*        *        *

عزم دیدارتوداردجان برلب آمده
بازگردد،یابرآید؛چیست فرمان شما؟

*       *       *

عزیزغایب من؛ای همیشه درخاطر!
به جز تورا دل من آرزو،نخواهدکرد
*        *       *

عظم رمیم را،زسخن،روح می دمد
سحربیان لعل لب جانفزای تو

*       *       *

عمرم به انتظار پیاپی گذشت ومن
ترسم که نشنوم سخن دلربای تو

*       *      *

عمری است که ما،دراشتیاقت
سوزیم در آتش فراقت
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
ع
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد ( ع ) .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم