0%
پنجشنبه ، 13 بهمن 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

مدعيان مهدويت

مدعيان مهدويت
بدون ترديد «مهدويّت» همواره براي جامعه اسلامي يک مسأله قرآني و روايي شناخته شده و قطعي بود. به جهت استواري اين واقعيت عقيدتي - ديني در جامعه اسلامي، در تاريخ اسلام با شخصيت هايي روبه رو مي شويم که طرفداران افراطي آنان، براي پيشرفت دنيوي و سياست خويش، آنها را به عنوان مهدي نجاتبخش مطرح ساختند! از دگر سو با عناصري آشنا مي شويم که بر اثر انگيزه هاي جاه…
بدون ترديد «مهدويّت» همواره براي جامعه اسلامي يک مسأله قرآني و روايي شناخته شده و قطعي بود. به جهت استواري اين واقعيت عقيدتي - ديني در جامعه اسلامي، در تاريخ اسلام با شخصيت هايي روبه رو مي شويم که طرفداران افراطي آنان، براي پيشرفت دنيوي و سياست خويش، آنها را به عنوان مهدي نجاتبخش مطرح ساختند! از دگر سو با عناصري آشنا مي شويم که بر اثر انگيزه هاي جاه طلبانه، وسوسه قدرت و شهرت و دنياطلبي، به دروغ ادعاي مهدويّت نمودند و خود را همان مهدي نجات بخش - که قرآن و روايات نويد آمدن او را داده است - معرفي کردند.


اين افراد به اعتباري بر چهار دسته قابل تقسيم اند:

1. گروهي از اينان از نظر نسب، هويت، هدف و مذهب ناشناخته اند.

2. جمعي با کارهاي جنون آميز خويش، خود را از نظرها ساقط کردند.

3. برخي نام و نشان و دعوت و پيروانشان از صفحه روزگار به گونه اي محو شده که نشاني از آنها نيست.

4. عده اي نيز مرده اند؛ اما نام و يادي از آنان هست.
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مدعیان و منحرفین
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد مدعيان مهدويت .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم