پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

ختم علوم به آن حضرت عليه السلام‌

امير المومنين على عليه السلام فرمود: «يا كميْل! ما منْ علْم الا وانا افْتحه، وما منْ سر الا والآقيم يخْتمه»(92)؛ اى كميل! هيچ علمى نيست مگر اينكه من افتتاح كننده آنم و هيچ سرى نيست مگر اينكه قايم، آن را به پايان مى‌رساند و خاتمه مى‌دهد. منظور از «سر» در اين روايت، يا علم است به قرينه اول حديث و يا تمام كمالات واخلاق نيك و علوم و معارف حقه است كه ساير امامان‌عليهم السلام بعضى از آنها را به […]


خلافت آن حضرت عليه السلام بر مسلمانان‌

از طريق عامه از پيغمبر اكرم‌صلى الله عليه وآله نقل شده كه فرمود: «خلفاى بعد از من دوازده نفرند، نه تن آنان از نسل حسين هستند، نهمين ايشان قايم و مهدى آنان است، پس خوشا به حال دوستان و واى به حال دشمنانشان!».(90) و نيز از طريق عامه از آن حضرت‌صلى الله عليه وآله نقل شده كه فرمود: «مهدى‌عليه السلام خروج مى‌كند در حالى كه بر سرش ابرى هست كه در آن منادى ندا مى‌كند: اين مهدى خليفه الله است […]


خوف (بيم) آن حضرت عليه السلام‌

امام صادق عليه السلام فرمود: «براى آن جوان پيش از قيامش غيبتى خواهد بود». گفتم: چرا؟ فرمود: «مى‌ترسد – و به شكمش اشاره كرد – يعنى از كشته شدن مى‌ترسد». و نيز حضرت موسى بن جعفرعليهما السلام فرمود: «او پنجمين فرزند من است، او را غيبتى است طولانى به خاطر ترس بر خودش». و نيز امام صادق عليه السلام فرمود: «هرگاه قايم‌عليه السلام بپاخيزد خواهد گفت: «ففررْت منْكمْ لما خفْتكمْ فوهب لي ربي حكْما وجعلني من المرْسلين»(89)؛ پس آن هنگام […]


خُلق آن حضرت عليه السلام‌

همانطور كه در بخش جمال و زيبايى آن حضرت گفته شد، خلق آن حضرت مانند خلق پيامبر صلى الله عليه وآله است و شباهت آن حضرت به پيامبر صلى الله عليه وآله در عموم صفات و خوهاى پسنديده است، و خداوند متعال درباره اخلاق پيامبر مى‌فرمايد: «وانك لعلى خلق عظيم»(88)؛ و تو در حقيقت بر نيك‌خلقى عظيمى آراسته‌اى. بنابراين اخلاق آن حضرت مانند جدشان بهترين اخلاق‌ها است