پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

لواى آن حضرت عليه السلام

از جمله امور مهم، دعا كردن براى برافراشته شدن پرچم و لواى آن حضرت است كه به خاطر آن، دل‌ها مسرور و تمام غصه‌ها دور مى‌گردد، چنان‌كه از حضرت امير المومنين عليه السلام آمده كه فرمود: «مردى از فرزندانم در آخر الزمان ظهور مى‌كند … نام مخفى‌اش احمد و نام آشكارش محمد است، هرگاه پرچم خود را به اهتزاز درآورد شرق و غرب را روشن سازد، دست بر سر بندگان خدا كشد، پس هيچ مومنى باقى نماند مگر اينكه دلش […]


قتل دجّال رئيس گمراهان به دست آن حضرت عليه السلام‌

امام صادق عليه السلام فرمود: «خداوند – تبارك وتعالى – چهارده نور را چهارده هزار سال پيش از آفرينش خلق آفريد كه آنها ارواح ما بودند: محمد و على و فاطمه و حسن و حسين و امامانى از ذريه حسين كه آخرين آنها قايم – عليهم السلام – است كه پس از غيبتى بپاخيزد و دجال را بكشد و زمين را از هرگونه جور و ظلمى پاك گرداند».(179) در اينجا چند فايده را شايسته است تذكر دهيم: 1 – دجال […]


قسط ( دادگرى) آن حضرت عليه السلام‌

پيامبر اكرم‌صلى الله عليه و آله فرمود: «بشارت مى‌دهم شما را به مهدى كه … زمين را پر مى‌كند از قسط و عدل، چنان‌كه از جور و ظلم پر شده باشد. بنابراين ساكنان آسمان و زمين از او راضى مى‌شوند


قرابت و خويشاوندى آن حضرت با پيغمبرصلى الله عليه و آله‌

دعا از اقسام مودت است و خداوند متعال فرموده: «قلْ لا اسْيلكمْ عليْه اجْرا الا الموده في القرْبى»(177)؛ بگو: براى رسالت از شما مزدى نمى‌طلبم مگر دوست‌دارى در حق نزديكان [اهل بيتم]. و پيامبر اكرم‌صلى الله عليه و آله فرمود: «من چهار نفر [و گروه]را روز قيامت شفاعت مى‌كنم، هرچند كه به گناهان اهل زمين به نزدم بيايند: كمك كننده به اهل بيت من و برآورنده حوايج آنها هنگامى كه به آن ناچار باشند، و دوست دارنده آنها به دست […]


قوّت يافتن ابدان و دل‌هاى مؤمنين هنگام ظهور

حضرت سيد الساجدين‌عليه السلام فرمود: «هنگامى كه قايم ما – عجل الله فرجه الشريف – بپاخيزد، خداوند – عزو جل – از شيعيان ما آفات را دور مى‌سازد و دل‌هايشان را مانند قطعه‌اى از آهن قرار مى‌دهد و نيروى هر يك از مردانشان را به مقدار چهل مرد مى‌گرداند و آنها حكام و سران زمين خواهند بود».(172) و امام باقر عليه السلام فرمود: «هرگاه امر ما واقع شود و مهدى ما بيايد، هر مردى از شيعيان ما از شير قوى‌تر […]


قتل شيطان رجيم‌

اسحاق بن عمار گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: اينكه خداوند به شيطان تا وقت معلوم مهلت داد و در كتاب خود فرموده: «فانك من المنْظرين الى يوْم الوقْت المعْلوم»(170)؛ البته تو از مهلت يافتگانى تا روز هنگام معين. چه وقت است؟ فرمود: «وقت معلوم روز قيام قايم آل محمدعليهم السلام است، هرگاه خداوند او را برانگيزد در مسجد كوفه باشد كه ابليس با خوارى و زبونى مى‌آيد و مى‌گويد: اى واى از اين روزگار! آن‌گاه از پيشانى‌اش گرفته […]


قتل كافرين به شمشير آن حضرت عليه السلام‌

روايات بسيار زيادى در اين باره آمده، كه به برخى اشاره مى‌شود. امام صادق عليه السلام به معاويه دهنى درباره آيه «يعْرف المجْرمون بسيماهمْ فيوْخذ بالنواصي والاقْدام»(164)؛ مجرمان از چهره‌هايشان شناخته مى‌شوند كه از موهاى پيشانى و پاهاى آنان گرفته مى‌شوند [و به دوزخ افكنده شوند.]فرمود: اى معاويه! در اين باره چه مى‌گويند؟ گفتم: مى‌پندارند خداوند در قيامت مجرمين را به چهره‌هايشان مى‌شناسد، پس امر مى‌كند از پيشانى و پاهايشان آنان را مى‌گيرند و به آتش مى‌افكنند. فرمود: چگونه خداوند […]


فتح شهرها و كشورهاى كافرين‌

پيغمبر اكرم‌صلى الله عليه و آله فرمود: «امامان بعد از من دوازده نفرند، اولشان تو هستى يا على و آخرينشان قايم است كه خداوند – عزوجل – به دست او شرق و غرب زمين را فتح مى‌كند».(162) و نيز فرمود: «مهدى از فرزندان من است در چهره چهل سالگى، گويى صورتش ستاره درخشان است، در گونه راستش خال سياهى است … گنجينه‌ها را بيرون مى‌آورد و كشورهاى شرك را مى‌گشايد».


فرج مؤمنين به دست آن حضرت عليه السلام‌

در توقيع شريف آمده كه: «واكْثروا الدع‌آء بتعْجيل الفرج، فان ذلك فرجكمْ(160)؛ و بسيار دعا كنيد براى تعجيل فرج، زيرا كه آن فرج شماست». و در زيارت روز جمعه مى‌خوانيم: «وهذا يوْم الجمعه وهو يوْمك المتوقع فيه ظهورك‌والفرج فيه للموْمنين على يديْك وقتْل الكافرين بسيْفك؛ و امروز روز جمعه است كه آن روز توست، و ظهور تو و فرج مومنان بر دست تو و كشته شدن كافران به شمشير تو در اين روز انتظار مى‌رود». ابراهيم كرخى گويد: امام صادق […]


فصل و جداسازى آن حضرت عليه السلام بين حقّ و باطل‌

امام صادق عليه السلام فرمود: «روزها و شب‌ها به پايان نمى‌رسد تا اينكه منادى از جانب آسمان ندا مى‌كند: اى اهل حق! جدا شويد. اى اهل باطل! جدا شويد. پس هر كدام از ديگرى جدا مى‌شوند». راوى مى‌گويد: عرض كردم: اصلحك الله! آيا پس از اين ندا باز هم اينها به هم مخلوط خواهند شد؟ فرمود: «خير، خداوند در كتاب خود مى‌فرمايد: «ما كان الله ليذر الموْمنين على ما انْتمْ عليْه حتى يميز الخبيث من الطيب»(158)؛ چنين نيست كه خداوند […]