پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

– ادعيه آن حضرت در پنهان شدن از دشمنان و دفع خطرات

در پنهان شدن از دشمنان براى حفاظت از شرور براى درمان بيماريها وانصر الحق ، وازهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا ، ( 26 ) – دعاى آن حضرت در پنهان شدن از دشمنان پروردگارا ! مرا از ديدگان دشمنانم پوشيده دار ، و بين من و دوستانم جمع فرما ، و آنچه به من وعده داده اي را تحقق بخش ، و مرا در زمان غيبتم ، تا آنگاه كه اجازه ظهور دهى حفظ فرما . و آنچه […]


ادعيه آن حضرت در زوال اندوهها و قضاء حوائج در بر طرف شدن غصه ها

در بر طرف شدن غصه ها ، بعد از نماز آن حضرت براى بر طرف شدن غصه ها و اندوهها براى بر طرف شدن غم واندوه ، معروف به دعاى فرج براى بر طرف شدن اندوه براى بر آورده شدن حاجات ، معروف به دعاى سهم الليل براى بر آورده شدن حاجات . ( 19 ) – دعاى آن حضرت در بر طرف شدن غصه ها پروردگارا ! بلا و آزمايش بزرگ و راز پنهان آشكار شد ، و اميد […]


پروردگارا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و …

پروردگارا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و عذابى كه براى ستمگرانى همانند ايشان ، و مسخره كنندگان مشابه آنان آماده ساخته اى ، را در حق ايشان تسريع فرما ، و بردباريت را از ايشان زايل ، و غضبت كه هيچ كس را ياراى مقاومت در برابر آن نيست را برايشان فروريز ، و با فرمانت كه تخلف پذير نمى باشد دستور در تسريع اين امور را صادر كن بدرستى كه تو شاهد هر سخن و داناى هر […]


پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامى ….

پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامى كه بنده و پيامبرت سليمان بن داود آنگاه كه گفت : ” پروردگارا سلطنت و پادشاهى بزرگى به من عطا فرما كه بعد از من به كسى عنايت نمى نمايى بدرستى كه تو عطا كننده هستى ” ، تو را بدان نام خواند . و دعايش را اجابت و مخلوقات را مطيع او گردانده ، و باد را مركب او قرارداده ، و زبان پرندگان را به او تعليم نمودى ، و […]


ادعيه آن حضرت در رفع شدائد و مهمات

در شدايد و مهمات ، معروف به دعاى علوى مصرى در كارهاى مهم ، معروف به دعاى عبرات براى رهايى از دشواريها. ( 16 ) دعاى آن حضرت در شدايد و مهمات ، معروف به دعاى علوى مصرى از محمد بن على علوى حسينى مصرى روايت شده كه گفت : از طرف يكى از رهبران كشور دچار مشكل بزرگى شده و غم شديدى مرا فرا گرفت ، بطور يكه راه فرارى از آن متصور نبود . تصميم گرفتم به كربلا […]