پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

( ل )

لبریزشدازهجراو،پیمانه ی صبرم ترسم دگرویرانه گردد خانه ی صبرم *       *       * لب لعل روان بخش اش،چوآید درسخن روزی پی بوسیدنش آید،فرودازآسمان عیسی(ع) *       *       *