پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

( گ )

گرجهانم کنند ارزانی بی جمال مه تو،ناکامی است *       *       * گر،دیدن روی تو،به مرگ است میّسر باشوق،دهم جان،که به رویت نظرافتد *       *       *