پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

( ک )

کای پادشاه حُسن!برون کن جمال خویش عطر بهشت،هدیه نما،برمشام ما *       *       * کتاب عشق گشاییدو«ان یکاد»بخوانید دعا کنید که آن یارغم گسار بیاید *         *       *