پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

( ق )

قاف تاقاف جهان،پرشدززظلم،ای حجّت حق! تکیه زن برمسند عدل الهی،داوری کن *       *       * قامت ماشد دوتاازبارهجر عشق،بامااین چنین تا می کند! *        *       *


( ف )

فتنه،بی حد شدوبگرفت جهان،ظلمت ظلم پرتوعدل توای مظهرانوار!کجاست؟ *       *       * فراخنای اناالحق!برای دیدن تو به روی دار،سرم بازکشید،بیا *        *       *