پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

( ز )

زاده ی نرگس تویی،دیده چونرگس،به ره مانده که بیند مگر،لاله ی حمرای تو *       *       * زانتظارت گشت چشمانم سفید کو نسیمی کاورد سوی منت؟ *      *       *