پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

( د )

درآرزوی دیدنت ای آفتاب صبح! هرشب به آسمان رسد،آهنگ زاری ام *       *       * درآ،زپرده وازیک تجلّی رخسار غبارشرک ز مرآت ماسوا،پرداز *       *       *