پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

( ح )

حاجتی ندارم ازتو،جزتبسّم ظهورت کی غبار غیبتت را،ازدلم تومی تکانی؟ *       *       * حجاب ازدوچشم جهان می گشایی خریدارآن روی زیبا،که باشیم *       *      *