پرتال تبیان مهدویت
لینک های اصلی
پرتال تبیان مهدویت
image_pdfimage_print

پیامکهای مهدوی سری چهارم

غم و درد و رنج و محنت، همه مستعدّ قتلم تو ببُر سر از تن من ببَر از میانه، گویى! به ره تو بس که نالم، ز غم تو بس که مویَم شده ام ز ناله، نالى شده ام ز مویه، مویى همه هست آرزویم که ببینم از تو رویى چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویى؟! به کسى جمال خود را ننموده یىّ و بینم همه جا به هر زبانى، بود از تو گفتگویى! تیغ برکش […]


پیامکهای مهدوی سری سوم

ما را فکنده غفلت، در بستر هلاکت درمان کن اى مسیحا! این درد بى دوا را اى پرده دار عالم! در پرده چند پنهان؟! بازآ و روشنى بخش، دل هاى باصفا را حاجت به تست ما را، اى حجّت الهى! آرى به سوى سلطان، حاجت بود گدا را عمرى گذشت و ماندیم، از ذکر دوست غافل از کف به هیچ دادیم، سرمایه بقا را ! اى پرده دار عالم! در پرده چند مانى؟! آخر ز پرده بنگر، یاران آشنا را […]


پیامکهای مهدوی سری اول

کى شود بینم که در عالم تمام بهر نشر امر حق کردى قیام کى شود بینم که ذکرت شد بلند در همه آفاق آن را بشنوند اللّهمّ عجّل لولیک الفرج روح ما با عقل وحى آمیز کن چشمه حکمت در آن لبریز کن اى مه من اى شه من انتظار بهر تو کرده دل من بى قرار اللّهمّ عجّل لولیک الفرج چون که حسنت در جهان پیدا شود هر که بیند واله و شیدا شود دست لطفت چون به سرها […]


پیامک های مهدوی سری دوم

  بلبل طبعم به وصل روى گل حضرت مهدى ولى اللّه کلّ همچو بلبل چون خزان آید به پیش سر همى برده به زیر بال خویش ****** شکر خداى است طوطى نطقم که مُلهم است کاندر نواى وصل شَهَنشاه اعظم است حمد آن قدیم راست که در عرصه وجود حادث نمود پرتو نورش که دائم است ******** اى ماه من که غیب ز انظار مردمى آیا شود وصال جمالت نصیب من کردى یکى تجلّى و گشتى دلم کباب گشتم مریض […]